Pokalbiai apie Dorovę

Įvadas

Pirmasis pokalbis. "Aš elgiuosi su kitais taip, kaip noriu, kad būtų elgiamasi su manimi"

Antrasis pokalbis. "Aš nekenkiu nei žmogui, nei gyvūnui, nei Gamtai"

Trečiasis pokalbis. "Aš myliu, rūpinuosi artimaisiais ir savo gimtais namais – Žemės planeta"

Ketvirtasis pokalbis. "Aš už darbą bendram labui"

Penktasis pokalbis. "Aš renkuosi sąžiningumą, teisingumą ir nuoširdumą, dorovinį tyrumą,     paprastumą ir kuklumą visuomeniniame bei asmeniniame gyvenime"

Šeštasis pokalbis. "Aš siekiu kelti savo sąmonę ir pozityviai mąstyti"

Septintasis pokalbis. "Aš laikausi sveiko gyvenimo būdo"

Įvadas

Judėjimo „UŽ DOROVĘ!” gimimas primena išsiskleidusį žiedą, jauną ir tyrą, nuo pat savo žydėjimo pradžios kaupiantį aromato jėgą. Neveltui Judėjimas savo simboliu išsirinko baltą lelijos žiedą – tai tyrumo ir harmonijos simbolis. Balta lelija baltai-mėlynos juostelės, dar vieno simbolio, fone, kalba apie taurumą ir pakylėtus siekius, gailestingumą ir dvasingumą. Iš esmės visos šios savybės ir yra Dorovės sudedamosios dalys.

...

"Daugiau"

Pirmasis pokalbis.
«Aš elgiuosi su kitais taip, kaip noriu, kad būtų elgiamasi su manimi»

Šis pirmasis Kodekso punktas atspindi Auksinę Dorovingumo taisyklę, kuri sutinkama praktiškai kiekvienoje kultūroje: induizme, budizme, judaizme, krikščionybėje, islame, konfucionizme bei antikos laikų filosofų pasisakymuose.

...

"Daugiau"

Antrasis pokalbis
«Aš nekenkiu nei žmogui, nei gyvūnui, nei Gamtai»

Taip skamba antrasis Tarptautinio Visuomeninio Judėjimo "UŽ DOROVĘ!" doktrinos principas/punktas.

Nekenkti reiškia niekam nesuteikti skausmo ir nieko neapsunkinti.

...

"Daugiau"

Trečiasis pokalbis.
«Aš myliu, rūpinuosi artimaisiais ir savo gimtais namais – Žemės planeta»

"Meilė - tai ta jėga, kuri glūdi mumyse. Ir tai didžiausia brangenybė, kurią verta saugoti labiau nei pinigus, daiktus ar auksą."

...

"Daugiau"

Ketvirtasis pokalbis.
«Aš už darbą bendram labui»

"...darbas pats savaime yra didžiulė vertybė. Teisingas darbas yra aukščiausias gėris sielos vystymuisi. Ir galutinėje sąskaitoje turės reikšmę tikrai ne nauji kavos aparatai, kailiniai ir automobiliai, bet visai naujas mūsų darbo rezultatas, o būtent: tie įgūdžiai ir ta neįkainojama patirtis, kuri reikalinga mūsų individualybės vystymuisi."

...

"Daugiau"

Penktasis pokalbis.
«Aš renkuosi sąžiningumą, teisingumą ir nuoširdumą, dorovinį tyrumą, paprastumą ir kuklumą visuomeniniame bei asmeniniame gyvenime»

"Tik išjausta širdimi tiesa gali padėti kitam žmogui. Ne pažeminti žmogų, o jį išaukštinti, išgydyti jo sielą, nukreipti ją vystymosi ir tobulėjimo linkme. Kad nepakenkti, Tiesa turi eiti tik ranka rankon su Sąžiningumu ir Nuoširdumu."

...

"Daugiau"

Šeštasis pokalbis.
«Aš siekiu kelti savo sąmonę ir pozityviai mąstyti»

"Sąmonės pakylėjimas - pats opiausias klausimas mūsų laikais. Nes kiekvienas žmogus gyvena savo įsivaizdavimuose, tiesą sakant, jam egzistuoja tik tas pasaulis, kurį jis susikūrė savo sąmonėje."

...

"Daugiau"

Septintasis pokalbis.
«Aš laikausi sveiko gyvenimo būdo»

"Šia tema yra atlikti šimtai medicininių tyrimų, parašyta tūkstančiai mokslinių ir kitų straipsnių, parengta daugybė mitybos, kvėpavimo, sveikatinimo sistemų, paremtų judesių atlikimu, ir bendrai paėmus - sveikos gyvensenos sistemų. Tačiau nuo to ligotų žmonių skaičius pasaulyje nemažėja, o priešingai, sveikų žmonių skaičiaus mažėjimo tendencija atrodo gana grėsmingai."

...

"Daugiau"