Tarptautinis Visuomeninis Judėjimas
„UŽ DOROVĘ!“ Simbolika

The Symbols of the International Social Movement “THE MORALITY MOVEMENT”

Baltai-žydra juostelė

Simbolinės įvairių spalvų juostelės naudojamos, kaip visuomeninio požiūrio ženklas arba norint atkreipti dėmesį į vieną ar kitą problemą. Tokią juostelę turi teisę nešioti kiekvienas žmogus, kuris pritaria Judėjimo idėjai.

Tarptautinis Visuomeninis Judėjimas „UŽ DOROVĘ!“ savo simboliu pasirinko baltai-melsvą juostelę

Juostelės spalvos turi simbolinę reikšmę.

Balta spalva – prigimtinė šviesos spalva, tyrumo ir nekaltumo, tiesos ir gėrio, gailestingumo ir dvasingumo simbolis; ji įasmenina pačią Gyvybę.

Žydra spalva – prigimtinė spindinčio dangaus spalva, sinonimas visko, kas tyra ir pakylėta. Jis reiškia aukštus idealus („žydroji svajonė“), kilnumą ir sąžiningumą

Šių dviejų spalvų sujungimas atspindi Tarptautinio Visuomeninio Judėjimo „UŽ DOROVĘ!“ tikslą - propaguoti aukštą moralę ir dorovę visuomenėje, dvasinių idealų pagrindu šviesti gyventojus, kad padėti Rusijos ir viso pasaulio atgimimui bei atverti naują galimybę visai civilizacijai.


Lelija

Lelija – nuostabioji gėlė ir daugybės dorybingųjų simbolis. Įvairių tautų kultūroje lelija simbolizuoja:

- tyrumą ir nekaltumą;
- dorybingumą, kuklumą, gerumą;
- ramybę, atgimimą, nemirtingumą;
- viešpatavimą, didingumą, kilnumą;
- klestėjimą, laimę, gerovę;
- grakštumą, harmoniją, pusiausvyrą;
- laisvę ir viltį;
- atjautą ir gailestingumą.
Ši gėlė mylima visame pasaulyje.Manoma, kad lelija savo pavadinimą gavo iš senovės keltų žodžio „li-li“, tai yra „baltumas“ („baltas-baltas“).Leliją vaizdavo jau senovės egiptiečiai hieroglifuose, ten ji simbolizavo viltį ir laisvę.
Senovės judėjų tarpe ši gėlė buvo labai mylima ir laikoma skaistumo šlove.
Romos imperijoje lelijos atvaizdas puošė monetas, o šių gėlių vainikus būtinai uždėdavo jaunavedžiams ant galvų.
Prancūzams lelija turi svarbią istorinę reikšmę. Ji buvo karališkosios valdžios emblema, o Prancūzija buvo vadinama lelijų karalyste.
Katalikiškame pasaulyje Jėzus Kristus dažnai vaizduojamas duodantis leliją šventiesiems, šiuo atveju gėlė simbolizuoja gailestingumą.
Krikščionybėje lelija – tyrumas ir nekaltumas; Mergelės Marijos simbolis. Pagal legendą, arkangelas Gabrielius pasirodė pas Mariją Apskelbimo dieną su baltos lelijos žiedu rankoje
Rusioje balta lelija taip pat buvo laikoma skaistumo ir tyrumo simboliu. Lelija Rusioje buvo gerbiama ir kaip taikos simbolis.
Balta lelija reiškia tyrumą, skaistumą, harmoniją, kilnumą. Būtent šias prasmes, visų pirma, turi lelijos simbolis Tarptautiniame visuomeniniame Judėjime „UŽ DOROVĘ!”