Pokalbiai apie Dorovingumo Kodeksą

Šeštasis pokalbis.
"Aš siekiu kelti savo sąmonę ir pozityviai mąstyti"

Pokalbiai apie Dorovingumo Kodeksą

Taip skamba Tarptautinio Visuomeninio Judėjimo "UŽ DOROVĘ!" dalyvio Kodekso šeštasis punktas.

Sąmonės pakylėjimas - pats opiausias klausimas mūsų laikais.

Nes kiekvienas žmogus gyvena savo įsivaizdavimuose, tiesą sakant, jam egzistuoja tik tas pasaulis, kurį jis susikūrė savo sąmonėje.

Šis pasaulis vieniems gali būti draugiškas, užpildytas gamtos grožybėmis, puikiais žmonėmis, o kitiems yra priešiškas, rūstus ir kupinas kliūčių. Viskas priklauso nuo mūsų santykio su pasauliu, o tai reiškia, nuo mūsų sąmonės lygmens.

Todėl Rytuose ir sakoma, kad kiekvienas žmogus gyvena savo nuosavoje iliuzijoje. Net būnant didelio miesto centre, susitinkant tūkstančius žmonių, kiekvienas įgis tokį įsivaizdavimą apie išorinį pasaulį, kuris atitinka jo sąmonės būvį.

Pavyzdžiui, du žmonės, einantys viena ir ta pačia gatve, bus skirtingose iliuzijose, jeigu jų sąmonės lygmuo bus skirtingas.

Vienas žmogus aplink save matys tik negatyvą, tik nekokybiškų produktų reklamą, šiukšles, iššaukiančiai atrodančias moteris.

Kitas žmogus, esantis aukštesniame sąmonės būvyje, atkreips dėmesį į besišypsančius vaikus, debesis, mylinčių mamų grožį.

Ir vienas, ir kitas, nors jie ir matys tuos pačius gyvenimiškus vaizdus, bus savo iliuzijoje.

Laimei, Dievas apdovanojo žmogų gebėjimu mąstyti ir siekiu tobulėti. Todėl, bet kuris žmogus, esantis savame sąmonės lygmenyje, gali įgyti kryptingumo, kurio jam reikia laikytis, siekiant pagerėjimo savo gyvenime, suvokimą. Kiekvienas žmogus gali tiek pakeisti savo sąmonę, kad supanti iliuzija pasisuktų į jį pačia puikiausia puse.

Jau pirmame pokalbyje mes pateikėme postulatą: "Pakeisk savo sąmonę - ir pasikeis visas pasaulis!" ir aptarėme vieną iš pasaulio pakeitimo būdų - tai naujų savybių savyje išsiugdymą. Šiame pokalbyje mes pateiksime dar vieną, labai paprastą būdą pakeisti savo sąmonę, kurio esmė yra atsisakyti viso kas nekokybiška.

Ką gi. Pasamprotaukime.

Jeigu mes pastoviai žiūrėsime nekokybiškas televizijos laidas, jeigu klausysime mūsų esybę ardančią muziką, jeigu svaiginsimės alkoholiu ir tabaku, o gal net ir narkotinėmis medžiagomis, jeigu valgysime nekokybišką maistą, tai kaip mes galėsime patekti į geresnę realybę? To su mumis niekaip negali nutikti, nes mes padarėme viską, kad atriboti save nuo geresnių galimybių.

Bet galimybė yra visada ir dėl jos reikės pasistengti - pasistengti atsisakyti ydų viena po kitos. Tiesiog reikia nuo kažko pradėti ir palaipsniui valyti savo esybę nuo viso kas kenksminga ir nedora. O po kurio laiko mes pastebėsime, kaip pradės keistis mus supanti aplinka. Tokiu būdu, palaipsniui mes pereisime į kitą iliuziją, atitinkančią mūsų pasikeitusią sąmonę.

Tiesą sakant, tai ir yra didžiausia sąmonės pakylėjimo paslaptis: atsisakyti nekokybiškų gyvenimo apraiškų ir žalingų įpročių bei apsupti save teisingais, kokybiškais pavyzdžiais ir išsiugdyti pozityvų požiūrį į pasaulį.

Visa kas nuostabu palaipsniui pakeis visa kas nekokybiška. Čia mums gali padėti tyli, žavinga muzika, švelnus žolės šnarėjimas, paukščių čiulbesys ir vandens čiurlenimas, suteikiantys mūsų sielai nusiraminimą ir atgaivą. Gražūs, geraširdiški filmai, iškilių tapytojų drobės, išmintingų rašytojų kūriniai, atspindintys gamtos grožį ir žmogaus dvasios stiprybę. Grožis visame kame ir ypatingai gamtos grožis daro stipriausią poveikį, skatinantį vidinės būsenos pokyčius. Malda, pasninkas, bendravimas su vaikais, gyvūnais taip pat padės jums pakylėti sąmonę.

Pokalbiai apie Dorovingumo Kodeksą

Taigi, įsivaizduokime, kad jau atlikome pirmus du žingsnius: atsisakėme visko (arba bent jau didžiosios dalies) kas nekokybiška ir nuskubėjome įvairių grožio išraiškų link. Bet čia atsiranda problema: pasaulis kažkodėl pradėjo priešintis ir pasisuko į mus visiškai nedžiaugsmingąja puse: nesuprantantys artimieji ir bendradarbiai, nemalonios aplinkybės ir pagundos. Štai čia mums reikia atsilaikyti. O tame mums padės pozityvus mąstymas, kurį mes su jumis, pasirašę po Kodekso nuostatomis, nusprendėme vystyti.

Pozityvus mąstymas leidžia mums atrasti teigiamus momentus visose gyvenimo pusėse; sukelia pozityvius jausmus ir emocijas – nusiraminimą, pasitenkinimą, džiaugsmą, laimę; sutvirtina mūsų imunitetą ir psichologinę pusiausvyrą, didina energetikos lygį; pritraukia į mūsų gyvenimą tokius pat optimistiškus žmones ir naujas galimybes. Pozityvus mąstymas padeda mums kelti sau aukštus tikslus, būti atviriems naujoms žinioms, kurti puikius mūsų ateities vaizdinius. Ir ši puiki ateitis pozityviems žmonėms, kaip taisyklė, tampa realybe (kaip tampa realybe, be kita ko, ir niūrios pesimistų prognozės), kadangi, kaip mes jau kalbėjome aukščiau, išorinis pasaulis tik atspindi mūsų mąstymą, mūsų sąmonės lygmenį.

Kaip mes šiandien pagalvosime - tokia ir bus mūsų ateitis.

Tačiau, tam, kad atsirastų pozityvus mąstymas, reikia padirbėti. Pagal įvairių tyrimų duomenis, žmogui išsiugdyti naują įprotį reikalinga nuo 1 iki 2 mėnesių kasdienio darbo su savimi. Egzistuoja daugybė metodikų ir pratimų tam, kad išvystyti pozityvų mąstymą. Mes siūlome pradėti nuo pagrindinės - išsiugdyti įprotį jausti dėkingumą bet kokiai gyvenimo apraiškai ar įvykiui, bet kokiam žmogaus poelgiui. Pradėti nuo padėkos kiekvieną dieną, atrandant joje visus įmanomus teigiamus momentus ir pamokas, visiems sutiktiems žmonėms – už jų draugiškas šypsenas, už jų draugiškumą, už jų, kaip "trenerių" gebėjimus, kuriais jie mus taip dosniai apdovanoja, tuo pačiu vystydami mūsų "dvasinius raumenis". Tegu dėkingumas ir džiaugsmas tampa neatsiejamais mūsų gyvenimo atributais!

O pats veiksmingiausias būdas pakylėti savo sąmonę yra Meilės jausmas. Meilė - tai universalus raktas, kuris geba atrakinti pačią sudėtingiausią spyną galimybių duryse ir akimirksniu pakylėti sąmonės būseną iki pačio aukščiausio lygmens.

Pokalbiai apie Dorovingumo Kodeksą

Pabandykime įsivaizduoti, kad staiga visi žmonės pajuto Meilę. Be jokios išorinės priežasties juos užvaldė dosnumas, džiaugsmas, noras dalinti, dalinti ir dar kartą dalinti savo Šviesą, savo Meilę. Dovanoti pasauliui Meilę, nieko už tai neprašant. Nes išgyvendamas šį puikų jausmą, žmogus yra pasiryžęs apkabinti visą pasaulį, padėti visiems. Jis yra laimės, ramybės ir harmonijos būsenoje, jo gyvenimas pripildytas prasmės. Meilės jausmas suteikia jam apsaugą nuo negatyvių apraiškų.

Tokiu atveju planetoje akimirksniu įvyktų transformacijos stebuklas!

Tik Meile mes galime pakeisti bet kokį negatyvų jausmą.

Neapykantą būtina pakeisti Meile.

Baimę būtina išstumti Meile.

Abejingumą, pyktį ir priešiškumą reikia pakeisti draugiškumu.

Niūrumą turi pakeisti džiaugsmas.

Tuomet, lyg mostelėjus burtų lazdele, visos neigiamos savybės ir apraiškos bus išstumtos puikių savybių ir aukštos dorovės pavyzdžių.

Bet tai įvyks tik tuo atveju, jeigu žmonija didžiąja savo dalimi pakeis elgesio modelį, grįstą egoizmu, tuštybe ir noru vis gauti ir gauti malonumus iš gyvenimo į elgesio modelį, paremtą tarpusavio pagalba, bendradarbiavimu ir noru atiduoti viską dėl gyvenimo: dėl savo artimųjų gyvenimo ir dėl savo gimtųjų namų – Žemės planetos.

Dėl to, draugai, mes ir apsijungėme į Judėjimą – dėl dorovės, dėl savo sąmonės pakylėjimo, dėl Meilės skleidimo pasaulyje.

Tatjana Mikušina, Jelena Iljina