Kryžiaus žygis prieš Dorovę

Kryžiaus žygis prieš Dorovę

Draugai - bendraminčiai!

Prisiminkime kas tai yra dorovė, kurią mes su jumis propagavome paskutinius pusantrų mūsų Judėjimo "UŽ DOROVĘ!" egzistavimo metų.

Dorovė (kaip ir moralė) – tai visuma tam tikrų normų, vertybių ir idealų, kurie reguliuoja žmogaus elgseną ir yra ypatingai svarbios kultūros sudedamosios dalys. Iš esmės, tai žmogaus ir visuomenės suvokimas kas tai yra gėris ir blogis, bei kaip elgtis yra gerai, o kaip - blogai.

Žodyje нравственность (rusų k.)("dorovė" liet. k.) (skirtingai nei moralė) yra šerdis, siejanti žmogų su Dievu. Apie tai Judėjimo Antrojo Suvažiavimo metu kalbėjo T.N. Mikušina, apžvelgdama šio žodžio sandarą:

«НРАВ СТВ ЕНН ОСТЬ»

Žodis «НРАВ» – reiškia žmogaus charakterį, dvasinių dorybių visumą.

Raides «СТВ» – galime sutrumpintai perskaityti kaip «ствол» ("kamienas" liet.k.).

«ЕНн» arba «ЕН» – tai Dievo vardas. Komių ir kai kurių kitų tautų, kurios iki šiol gyvena Rusijos teritorijoje, legendose išliko Dievo vardas «ЕН». Šis Dievas, pasak jų, sukūrė viską kas mus supa: Žemę ir visą Visatą..

«ОСТЬ» – tai pagrindas, ašis arba stuburas.

Tokiu būdu, žodį НРАВСТВЕННОСТЬ (DOROVĖ liet. k.) galime traktuoti kaip žmogaus pagrindą ir tai yra žmogaus būdo, jo charakterio ryšys su Dievu.

Mūsų Judėjimo veiklos prasmė ir tikslas buvo atkreipti žmonių dėmesį į tai, kas jame yra geriausio, tyriausio ir aukščiausio tam, kad įgyti vidinį ryšį su Dievu. Tam, kad įjungti jo vidinį reguliatorių - Sąžinę. Ir parodyti, jog gyventi vadovaujantis Sąžine - įmanoma. Net ir tokiu sudėtingu laikmečiu, kaip mūsų.

Siekiant šio tikslo ir remiantis geriausia pasauline patirtimi, buvo parengti 10 principų - 10 taip gerai pažįstamo mums visiems Judėjimo dalyvio Kodekso punktų:

  • Aš elgiuosi su kitais taip, kaip noriu, kad būtų elgiamasi su manimi.
  • Aš nekenkiu nei žmogui, nei gyvūnui, nei Gamtai.
  • Aš myliu, rūpinuosi artimaisiais ir savo gimtais namais - Žemės planeta.
  • Aš – už darbą Bendram Labui.
  • Aš renkuosi sąžiningumą, teisingumą ir nuoširdumą, dorovinį tyrumą, paprastumą ir kuklumą visuomeniniame bei asmeniniame gyvenime.
  • Aš siekiu kelti savo sąmonę ir pozityviai mąstyti.
  • Aš laikausi sveiko gyvenimo būdo.
  • Aš džiaugiuosi kitų pasiekimais taip, kaip savo paties.
  • Aš - už visų tautų brolybę.
  • Aš gyvenu vadovaudamasis Sąžine.

Mes pasistengėme išskleisti šių punktų sąvokas Pokalbiuose apie Dorovę. Mes sukūrėme Aukšto Dorovingumo Doktriną – programinį Judėjimo dokumentą, kuris galėjo būti pagrindu, kuriant valstybines programas kultūros ir visuomenės dorovingumo kėlimo srityse. Mes kreipėmės į pačias aukščiausias instancijas: daugelio pasaulio šalių prezidentus, kultūros ir švietimo ministrus.

Rodos, šviesių idėjų grąžinimas į gyvenimą turėtų sulaukti visuomenės palaikymo ir geranoriškumo šios iniciatyvos atžvilgiu. Būtent tai mes ir pajutome daugumos pačių paprasčiausių žmonių širdyse, su kuriais mūsų aktyvistams pavyko pabendrauti.

Tačiau mūsų dualiame pasaulyje bet kurią šviesią idėją galima apversti nuo kojų ant galvos, kas ir įvyko: Tarptautinis Visuomeninis Judėjimas "UŽ DOROVĘ!" Rusijoje staiga pavirto religinių ekstremistų organizacija.

Dar ir dar kartą mes kartojome mūsų Kodekso punktus, bandydami suprasti, kurie iš jų išreiškia ekstremizmo idėjas: nekenkimas, rūpinimasis artimu savo, darbas Bendram Labui? Galbūt sveiko gyvenimo būdo laikymasis? O gal - gyvenimas, vadovaujantis sąžine, galėtų būti ekstremizmo apraiška?

Kažkas labai nenori, jog žmogus susimąstytų apie savo gyvenimą, gyventų sąmoningiau, žinotų pasaulio sandaros įstatymus, ieškotų vidinio ryšio su Dievu, sutartų su savo sąžine. Todėl šį šviesų daigelį reikia sunaikinti iki pašaknų. Balta pavadinti juodu, įtraukti į "juodą sąrašą", uždrausti arba apriboti renginius, atmetant prašymus tik dėl formalių priežasčių...

Šis mechanizmas pilnai išryškėjo dviejuose Rusijos miestuose – Krasnodare ir Novosibirske, kur dirba du aktyvūs mūsų koordinatoriai. Aprašysime susiklosčiusią situaciją šiuose miestuose.

Paskutinius 2 mėnesius visos koordinatoriaus Novosibirske Galinos Pavlovos iniciatyvos, susijusios su kreipimusi į instancijas, arba likdavo be atsako, arba gaudavo neigiamą atsakymą. Galina rašo: "Taip ir nebuvo parodyta laida apie TVJ II-ąjį Suvažiavimą televizijos kanale «Rossija 24», nors jau buvo pasiektas susitarimas; ilgai derinome pranešimą spaudai apie Suvažiavimą su interneto portalu "Kultūra", bet jis taip ir nebuvo publikuotas; pasiūlymas bendradarbiauti švietimo skyriui, patalpinant mokymo įstaigose plakatus su Kodekso punktais, taip pat buvo mandagiai atmestas; valdžia atmetė mūsų prašymą miesto Dienos šventės metu, vykusios birželio mėnesį, leisti organizuoti renginį dėl formalių priežasčių, taip pat atsisakė leisti surengti akciją liepos mėnesį kitame parke. <…> Suderinimas buvo būtinas, nes tai reglamentuoja viešų renginių organizavimo įstatymai".

Aktyvistai nuvyko į susitikimą su miesto administracija. Tarnautoja žodžiu pareiškė, jog "Judėjimas" įtrauktas į "juodąjį sąrašą", t.y. į ekstremistinių religinių organizacijų sąrašus, taip pat pareiškė, kad ji kreipėsi į vyskupijos vadovybę, kuri ir rekomendavo apriboti Judėjimo veiklą, o pats Judėjimas buvo pavadintas sekta. Mūsų koordinatoriui iš karto kilo klausimų: "Nejaugi mūsų valstybė jau nebeskiriama nuo bažnyčios ir valstybės tarnautojui reikia klausti jos leidimo? O kaip tada dėl kitų religijų ir konfesijų, esančių Rusijos teritorijoje? Ar mūsų šalyje jau prasidėjo persekiojimas už kitokį požiūrį į Pravoslavų bažnyčios doktriną?" Tarnautoja atsakė, jog ji kreipėsi ir į kitas organizacijas: į Novosibirsko merijos viešųjų ryšių tarnybą ir Rusijos vidaus reikalų ministerijos skyriaus Novosibirske "Э" centrą.

Galina paprašė tarnautojos pasakyti jos pavardę ir pareigas, taip pat pateikti oficialų atsakymą dėl atsisakymo leisti vykdyti akciją, nurodant priežastis. Tarnautoja perspėjo, jog "ant popieriaus" nebus nurodyta tikroji leidimo neišdavimo priežastis, tik formalioji.

Matydama Galinos ryžtingą nusiteikimą ir supratusi, jog administracija ramybėje nebus palikta, tarnautoja vis tik pažadėjo parūpinti leidimą rengti akciją, bet iki pat šiol šis leidimas nėra gautas.

Krasnodare situacija labai panaši.

Parko administracija, į kurią dėl leidimo surengti viešas akcijas išdavimo, kreipėsi koordinatorius Julija Zaiceva, pasiūlė palaukti iki rugsėjo mėnesio. Čia buvo argumentuota, jog reikia gauti aukštesnių instancijų, t.t. ryšių su visuomene tarnybos, sutikimą: "Jeigu jie nesutiks, tuomet ir mes leidimo neišduosime".

Be to, vasaros pradžioje Julija sulaukė palaikymo iš miesto statybos vystymo grupės, kai buvo pažadėta miesto gatvėse esančiose viešos reklamos vietose nemokamai patalpinti didelį kiekį plakatų su Kodekso punktais. Aktyvistai savais pinigais (tiek kiek jų pavyko surinkti) apmokėjo penkių didelių plakatų (3 x 6 metrų dydžio) atspausdinimą ir šie plakatai buvo iškabinti kaip ir žadėta. Bet iškabinti jie buvo neilgai. Netrukus iš miesto statybos vystymo grupės Julija gavo pranešimą, jog plakatai buvo nuimti prokuratūros reikalavimu. Julija rašo: "Šiandien skambinau į miesto statybos vystymo grupę dėl plakatų nuėmimo. Man pasakė, jog vyriausias miesto prokuroras kreipėsi į jų vadovybę su reikalavimu nuimti plakatus, nes jie, pasak jo, pažeidžia kažkokį RF įstatymo straipsnį (lyg ir įstatymo apie masines informavimo priemones ir kažką, susijusio su ekstremizmu). Pasakė, jog tai yra vidinis įstaigos dokumentas, kurio turinio jie negali paviešinti, tuo labiau, duoti jo man ir pasakyti apie kokį konkrečiai straipsnį eina kalba. Patarė visais klausimais kreiptis į prokuratūrą".

Julijos spėjimas, jog į prokuratūrą kreipėsi bažnyčios atstovai, pasitvirtino: "Mano pažįstama, kuri dažnai ten lankosi, pasakė, jog tėvelis (dvasininkas) prieš kelias dienas skaitė jiems pamokslą dėl mūsų Judėjimo, kaltindamas sektantizmu (viskas prasidėjo nuo to, jog viena moteris pamatė mūsų plakatą ir pranešė apie jį bažnyčios tarnautojams). Ši informacija yra patalpinta jų tinklapyje (rusų kalba): http://xpam-xpicta.ru/9123-snova-sekta.html, http://xpam-xpicta.ru/ostorozhno-sekty-okkultizm/9125-nravstvennost-v-borbe-s-beznravstvennostyu-kto-zakazchik.html, tokia pati informacija yra patalpinta ir Tomsko vyskupijos tinklapyje".

Prasidėjo Kryžiaus žygis prieš dorovę.

* * *

Vienbalsiu 2015 metų rugpjūčio 7 d. Koordinacinės Tarybos sprendimu Tarptautinis Visuomeninis Judėjimas "UŽ DOROVĘ!" uždaromas.

Informacija apie tai bus patalpinta pagrindiniame Judėjimo tinklapio puslapyje. Tinklapyje esančia medžiaga galima bus naudotis iki apmokėjimo už hostingą termino pabaigos.

Visais klausimais prašome kreiptis Judėjimo elektroniniu paštu: info@z-n.center.