Lietuva - už šeimos vertybių išsaugojimą

Lietuva - už šeimos vertybių išsaugojimą

Neseniai mes publikavome pasakojimą apie Judėjimo grupės iš Lietuvos dalyvavimą Lietuvos Nacionaliniame forume, skirtame savarankiškai šeimos ir partnerystės politikai. Publikacija taip ir buvo pavadinta "Šeima ar partnerystė?".

Forumas priėmė Rezoliuciją, kurią adresavo visoms aukščiausioms Lietuvos Respublikos valdžios institucijoms.

Rezoliucijoje kalbama apie tai, kad "Lietuvoje įstatymiškai pripažinus tos pačios lyties asmenų registruotą partnerystę, vyktų revoliucinis Konstitucijoje įtvirtintos šeimos sampratos ir visos konstitucinių vertybių hierarchijos pakeitimas". Forumo dalyviai minėjo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38-ą straipsnį, kuriame yra įtvirtinta nuostata, kad "Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu[...]".

Kita vertus, tvirtinama Rezoliucijoje, "jokiais politiniais sprendimais (įstatymais ar referendumais) neįmanoma pakeisti natūralios gamtos ir socialinės tvarkos. Vyro ir moters biologinės skirties ignoravimas socialiniuose projektuose laikytinas neįgyvendinama utopija, nes nėra alternatyvos natūraliai gamtinei ir socialinei jungčiai, kurią įkūnija prigimtinė vyro ir moters laisvanoriško susitarimo pagrindu sudaryta šeima".

Forumas įspėjo Projekto įteisinti tos pačios lyties asmenų santuokas iniciatorius ir jo rėmėjus Seime bei visuomenėje, kad "Projektu siekiama tradicinės humanistinės pasaulėžiūros griūties Lietuvoje, mėginama diegti naują pasaulėžiūrą, atitrūkusią nuo žmonijos istorijoje puoselėtos universalių humanistinių vertybių hierarchijos".

Forumas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad:

"Neatsakingos politinės jėgos Europoje siekia pakeisti tradicinį humanistinį Europos paveldą bei dogmatiškai siūlo aukščiau už mąstančio žmogaus prigimtį iškelti jo juslinę, erotinę prigimtį ir nesiskaityti su imperatyviais socialinio sugyvenimo moraliniais draudimais. Pasaulio žiniasklaidos priemonės pažymi, kad tos pačios lyties asmenų santuokos įteisinimas referendumu Airijoje griauna humaniškus socialinius ryšius".

Forumo dalyviai pasiūlė Seimo nariams ir visiems Lietuvos piliečiams "remtis Europos Sąjungos ir tarptautiniuose teisės aktuose numatyta šalių teise vykdyti savarankišką, ilgaamžių tradicijų puoselėtą ir universaliais gyvenimo principais pagrįstą šeimos politiką - saugoti ir puoselėti santuokinę vyro ir moters šeimą".

Lietuva - už šeimos vertybių išsaugojimą Lietuva - už šeimos vertybių išsaugojimą

Forumas iškėlė tokius reikalavimus:

1. Atmesti tos pačios lyties asmenų registruotos partnerystės įteisinimo įstatymo projektą Nr. XIIP-2849 kaip prieštaraujantį Lietuvos Respublikos Konstitucijai;

2. Saugoti vaikus kaip svarbiausią nacionalinę vertybę, rūpintis jų fizine ir dvasine gerove ir neleisti, kad įstatymais būtų sudaromos prielaidos įsivaikinti tos pačios lyties asmenų poroms;

3. Atsižvelgiant į tai, kad valstybės švietimo sistema yra bendrasis visuomenės gėris (aukščiausios svarbos viešasis interesas), mokyklinių vadovėlių turinio formavimo funkcijas patikėti tik LR Švietimo ir mokslo ministerijai, orientuojant jų turinį į prigimtinės autentiškos šeimos sampratos propagavimą;

4. Lietuvos valstybės ir valdžios institucijas užtikrinti piliečių įsitikinimų laisvę, sudaryti vienodas nediskriminuojančias sąlygas reikšti savo nuomonę dėl prigimtinės šeimos išsaugojimo žiniasklaidos priemonėse, įskaitant nacionalinį transliuotoją, ir krikščioniškųjų pažiūrų piliečiams, nevaržyti ar kitaip neriboti konstitucinės piliečių žodžio laisvės.

Forumas pakvietė jaunus žmones būti atspariems seksualinių mažumų gyvenimo būdo reklamai ir propagandai, nepasiduoti psichologiniam mažumų spaudimui, nebijoti laisvai mąstyti ir reikšti savo nuomonę.

Rezoliuciją pasirašė Lietuvos Respublikos Seimo nariai, žinomi intelektualiosios Lietuvos bendruomenės atstovai, taip pat daugelio nevyriausybinių organizacijų ir judėjimų atstovai, tarp kurių ir Tarptautinis Visuomeninis Judėjimas "UŽ DOROVĘ!".