Antrojo Judėjimo Suvažiavimo dalyvių atsiliepimai

Brangūs draugai!

Išvažiuodami namo po įvykusio TVJ "UŽ DOROVĘ!" Suvažiavimo, ko gero, daugelis iš delegatų susimąstė apie tai, ką gi jiems davė šis bendraminčių susitikimas, ką atnešė naujo, ką padėjo geriau suprasti ir į ką ateityje atkreipti ypatingą dėmesį. Šis pranešimas skirtas Suvažiavimo dalyvių atsiliepimams.

Antrojo Judėjimo Suvažiavimo dalyvių atsiliepimai Antrojo Judėjimo Suvažiavimo dalyvių atsiliepimai

"Visame kame jautėsi vienybė, džiugino tai, kad mes kažką darome šia kryptimi, kad nestovime ir abejingai nestebime kaip visuomenė ỷra, rūpindamiesi tik išorine tvarka ir švara, negalvodami apie vidinį puvimą, apie sielos surambėjimą ir šaltumą. Ypač svarbu tai, kad mes buvome europietiškoje valstybėje, kuri pasirinko vakarietišką vystymosi kelią. Buvo malonu suprasti, kad po išoriniu blizgesiu (o Ryga išties stulbina savo grožiu) dar yra išlikusios nesurambėjusios rygiečių sielos. Priešingai, jie sugebėjo užauginti savyje meilę artimui, savo miestui, žemei, ant kurios gyvena. Stiprų įspūdį darė gerai apgalvota viso renginio organizacija. Visi dirbo darniai, kiekvienas savo darbo bare vykdė jam iškeltus uždavinius, išreikšdami meilę kiekvienam Suvažiavimo dalyviui.

Mums kalbama, kaip svarbu visą laiką būti pakylėtos ir džiugios dvasinės būsenos. Namuose ne visada tai pavyksta, o čia staiga pagauni save galvojant, kad be jokių pastangų iš savo pusės tau tiesiog yra džiugu, nes tu esi tarp žmonių , kurie priėmė dieviško būvio kartu įstatymus ir jais vadovaujasi savo gyvenime. Šių žmonių koncentracija vienoje vietoje ir sukūrė tą meilės ir savitarpio supratimo būseną, kurioje turėtume gyventi visą laiką. Per tas kelias buvimo Suvažiavime dienas, mes įgavome šią neįkainojamą bendruomeninio gyvenimo ir vienybės visame kame patirtį. Taigi, mes jau žinome kaip! Dabar mūsų užduotis yra nešti šią būseną į pasaulį, pasakoti visiems, kaip gera, kaip puiku yra gyventi būtent taip, mylint vienas kitą ir rūpinantis kiekvienu.

Renginio organizavimas buvo aukštame lygyje, įdėjus sielą ir visą širdį. Didelė padėka Veronikai ir visam aktyvui!!!

Jie pasirūpino viskuo - gyvenimu ant ežero kranto ir net saulėtu oru. Mes buvome sujaudinti to rūpestingumo, kuriuo rygiečiai apgaubė svečius ir mus visus. Pagalba ateidavo ne tik dideliuose, bet ir mažuose dalykuose, net smulkmenose. Visus mums iškilusius sunkumus: ir su apgyvendinimu, ir su bauda už neteisingą automobilio parkavimą, mums labai lengvai padėjo išspręsti. Mes buvome nustebinti to, kad organizatoriai, žinodami, jog mūsų kelionė namo užtruks ištisą parą, įdavė mums lauknešėlį su maistu į kelionę. Didelis jiems už tai ačiū!

Didžiulė padėka už pagalbą su knygomis maskviečiams!!! Daugiau nei 35 kg knygų jie vežė iš Maskvos į Rygą, perdavė mums ir mes galėjome parsigabenti jas į Ukrainą.

Buvo labai džiugu gyventi viename viešbutyje su visomis tikromis "giminėmis" iš skirtingų miestų ir valstybių: iš Kanados, Amerikos, Vokietijos, Bulgarijos, Turkijos, Rusijos ir kitų šalių. Kai tik išsiskyrėme, iš karto pajutome liūdesį dėl to, kad teko kuriam laikui vėl išsiskirti, širdis tarytum suskilo į daug dalių.

Svarbiausia - bendra mūsų susitikimų dvasia. Tikrai tvirtai šeimai svarbiausia - tarpusavio supratimas. Džiaugsmas, tikras džiaugsmas sklido iš visų, net iš tų, su kuriais matėmės pirmą kartą. O taip būna tik tada, kai susitinki su artimaisiais, su savo mylima šeima. Tokie susitikimai suteikia jėgų, vilties, sustiprina Tikėjimą. Štai jeigu palyginti: skaitai "gyvą" knygą arba knygą elektroniniu formatu; susitinki su "gyvais" žmonėmis arba bendrauji socialiniuose tinkluose. Juk iš tiesų, didelis skirtumas? Niekas negali pakeisti balso skambesio, prisilietimo, žvilgsnio.

Gilų įspūdį paliko sielos gelmes pasiekiantis TVJ "UŽ DOROVĘ!" prezidento Jelenos Iljinos pranešimas.

Suvažiavime buvo nagrinėjama viena pagrindinių šių laikų temų - tai vaikystės ir naujos kartos auklėjimo tema. Įdomios ir skirtingos vaikų vystymuisi taikomos metodikos. Visus pranešėjus vienijo meilė vaikams ir gilus jų poreikių, kad jų auklėjimas buvo įvairiapusis ir harmoningas, suvokimas, noras, kad vaikai būtų laimingi.

Antrojo Judėjimo Suvažiavimo dalyvių atsiliepimai Antrojo Judėjimo Suvažiavimo dalyvių atsiliepimai

Bet labiausiai mes esame dėkingi Tatjanai Nikolajevnai Mikušinai. Jos pranešimas buvo kaip viso Suvažiavimo kulminacija. Ji sugebėjo perteikti mums, susirinkusiems salėje, kad pasaulis dabar yra mūsų rankose ir jeigu mes nesivadovausime dieviškais kanonais, neįsileisime į savo gyvenimus Dievo, negyvensime pagal dorovinius priesakus, nekalbėsime apie tai visuose Žemės kampeliuose, jis tiesiog sugrius. Ir ašaros, pasirodžiusios jos akyse, buvo kaip perspėjimas, jos sakė, kad viskas yra žymiai rimčiau nei mes galvojame.

Dėkojame, brangi Tatjana Nikolajevna!"

Olga, Irina, Natalja, Igor
Kijevas, Ukraina

"Širdingai dėkoju Tatjanai Nikolajevnai už didžiulę dovaną visiems Suvažiavimo dalyviams - jos puikų pranešimą ir prezentaciją, kurios suteikė mums jėgų ir dar didesnį pasiryžimą realizuoti Judėjimo idėjas, ir dar ne kartą mums buvo pademonstruota, kad tik asmeninis veiksmų, nukreiptų į Bendrą gerovę ir Gėrį, pavyzdys, gali pakeisti situaciją!

Didžiulė padėka Jelenai Jurjevnai Iljinai, Marinai Leonidovnai Skuratovskajai, Veronikai Lace ir visiems Suvažiavimo svečiams už puikius pranešimus, atvėrusius daugelį dorovinių ir dvasinių aspektų bei metodų, susijusių su vaikų auklėjimu ir švietimu.

Manau, kad visiems Suvažiavimo dalyviams ši informacija gyvybiškai būtina ir bus panaudota ne tik jų veikloje, bet ir šeimose.

Dėkoju visai Latvijos komandai už puikų renginio organizavimą, dėmesį, meilę ir šilumą, su kuria jie atliko savo darbą".

Su širdinga padėka,
Natalja Safonova

"Brangūs draugai!

Didelis ačiū už Suvažiavimo organizavimą tokiu aukštu lygiu! Dėkoju už pavyzdį, už apsijungimą, už Meilę!

Dėkoju visiems, kurie dalyvavo pasitinkant svečius, ačiū Irinai už pagalbą apgyvendinant viešbutyje, visiems, kurie mus maitino ir ruošė valgį. Ačiū visiems organizatoriams ir, be abejonės, dėkoju bei žemai lenkiuosi Veronikai, Laume ir Lygai. Ačiū JUMS!!!"

Su Meile,
Irina Konovalova, Sankt Peterburgas

Antrojo Judėjimo Suvažiavimo dalyvių atsiliepimai Antrojo Judėjimo Suvažiavimo dalyvių atsiliepimai

"Dėkoju visai latvių grupei už Suvažiavimo organizavimą aukščiausiu lygiu! Ačiū už šilumą ir svetingumą - aš įgijau puikų įkvėpimą nuo viso to, ką pamačiau! Dėkoju!"

Tatjana Pavlovna,
Sankt-Peterburgas

"Brangieji!

Didžiulis Jums ačiū už Jūsų šiltą priėmimą ir puikų Suvažiavimo organizavimą!!!

Tai buvo tikra šventė, kuri įvyko Jūsų dėka!

AČIŪ DIEVUI!!!

Tiek gerumo, meilės ir džiaugsmo!!!

Linkiu Jums laimės, sėkmės, dar daugiau Meilės ir džiaugsmo, savo Dieviškojo pašaukimo realizavimo!!!»

Su Meile ir dėkingumu,
Valdislav Volosuchin,
Kaliningradas

"Brangi Lauma ir mūsų draugai iš Latvijos! Iš visos širdies dėkoju Jums už šiltą piėmimą, svetingumą, rūpestį, jūsų širdžių šilumą, kuriais jūs mus pasitikote ir apgaubėte Latvijoje. Didžiulis ačiū, labai džiaugiuosi, kad pabuvojau Latvijoje, pamačiau jūsų šalį "iš vidaus", turėjau galimybę bendrauti su jumis ir kitais bendraminčiais!

Tegu visi žmonės žemėje bus apsupti tokia pat Meile ir rūpestingumu, kaip mes mūsų viešnagės Rygoje metu, ir tegu visi žmonės Žemėje tampa broliais ir sesėmis vienas kitam!"

Su pagarba, meile ir dėkingumu,
Natalja Tokareva
Čeboksarai, Rusija

Antrojo Judėjimo Suvažiavimo dalyvių atsiliepimai Antrojo Judėjimo Suvažiavimo dalyvių atsiliepimai

"Svarbiausiu antrojo TVJ "UŽ DOROVĘ!" Suvažiavimo įvykiu man buvo tai, kad turėjau tokią laimę matyti ir girdėti Tatjaną Nikolajevną Mikušiną! Kiekvienas susitikimas su ja - tai Dieviška Malonė, tai naujas gyvenimo etapas! Žemai lenkiuosi ir skiriu širdį, kupiną meilės, Tatjanai Nikolajevnai už jos su niekuo nepalyginamą triūsą-žygdarbį vardan visų gyvų būtybių Žemėje!

Suvažiavimo metu tvyrojusi atmosfera buvo nepakartojamai nuoširdi, šilta ir kupina dėmesingumo! Gerumas, jautrumas, dėmesys ir rūpestis, kuriais mus apsupo šios šventės organizatoriai, nustebino ir sužavėjo mane! Delikačiai gražiai, su subtiliu skoningumu buvo papuošta salė, kurioje vyko Suvažiavimas! Iki pat šiol sieloje šilta ir džiugu dėl susitikimų su puikiais ir šviesiais žmonėmis, dalyvavusiais Suvažiavimo darbe! Širdingai dėkoju visiems, kurie savo triūsu padėjo, kad įvyktų ši dvasios šventė!"

Su meile,
Marija, JAV

Brangūs TVJ "UŽ DOROVĘ!" bendražygiai Latvijoje! Su nuoširdžia padėka ir šiluma pamenu mūsų Suvažiavimą Rygoje, jūsų rūpestį jo delegatais, puikų organizavimą visko, kas buvo susiję su Suvažiavimo vedimu, taip pat broliškumo ir vienybės atmosferą, kurios toną visų pirma palaikė svetingi Rygos šeimininkai. Visas dienas švietė saulė, nuotaika buvo pakili, buvo juntama šventės atmosfera. Kokie įdomūs pranešimai buvo perskaityti Suvažiavimo metu, kaip harmoningai skambėjo berniukų choras, kiek baltų kaip sniegas lelijų puošė sceną! O pertraukose draugų ir bendraminčių susitikimai bei pokalbiai! Visus šiuos įspūdžius mes išnešiojome po įvairius pasaulio kampelius ir dalijamės gauta šviesa su savo draugais Judėjime, kurie negalėjo dalyvauti mūsų forume. Atskirą padėkos žodį noriu tarti Tatjanai Nikolajevnai. Jos atvira šypsena, paprasta bendravimo maniera, spindinčių akių šviesa, gerumas ir meilė, rodos, užpildė visą erdvę ir suteikė mums galingą impulsą veikti. Aš pamačiau Tatjaną Nikolajevną pirmą kartą, o įspūdis lyg būčiau sutikusi seną gerą draugą. Ko gero, daugelis iš mūsų mato joje tikrosios Tarnystės žmonėms pavyzdį ir norėtų išmokti tokio paties atsidavimo. Taip pat dėkoju visiems Suvažiavimo dalyviams, kad įveikė visas materialaus pasaulio kliūtis ir pakluso Dvasios kvietimui tam, kad apsijungti vieningame gėrio, meilės ir tikėjimo aukštais idealais siekyje. Aš įgijau naujų draugų, vienybės jausmą su bendraminčiais ir įsitikinimą, kad kartu mes - jėga. "Sieksime, kad pasaulis taptų švaresniu, geresniu ir laimingesniu dėl to, kad mes jame gyvename" (Anni Bezant).

Natalja Zvank,
Toronto, Kanada

Nauja džiaugsmo ir įkvėpimo banga užvaldė mane, kai pamačiau informaciją apie antrąjį TVJ "UŽ DOROVĘ!" Suvažiavimą, įvykusį Rygoje. Jo dalyvių atsiliepimai bei jų pergyvenimai palietė ir mano sielą. Aš su dideliu nekantrumu laukiau šios džiaugsmingos draugiško Latvijos ir Rusijos bendradarbiavimo žinios.

Mes dėkojame visiems dalyviams, organizatoriams, aktyviems padėjėjams, Tatjanai Nikolajevnai už tą rūpestį ir triūsą visos žmonijos evoliucijos vardan, kurio neįmanoma deramai įvertinti tik žodžiais.

Levonas ir grupė sekėjų, JAV

Norėčiau išreikšti didžiulę padėką už tokį širdingą svetingumą Rygoje, tomis dienomis kai vyko Suvažiavimas ir susitikimai su bendraminčiais. O svarbiausia - už susitikimą su Tatjana Nikolajevna. Pats Suvažiavimas, jo programa, pranešėjai paliko neišdildomą įspūdį. Paskaitos labai aktualios. O koks nuostabus berniukų choras!!!

Man trūksta žodžių išreikšti tam susižavėjimui ir didžiuliam pasitenkinimui, kurį mes patyrėme.

Visiems Jums žemai lenkiuosi!!

Šios neužmirštamos dienos liks mūsų širdyse.

Su meile,
Galina, Vilnius, Lietuva

Antrojo Judėjimo Suvažiavimo dalyvių atsiliepimai