Rygoje įvyko Antrasis
Tarptautinio Visuomeninio Judėjimo
"UŽ DOROVĘ!"
Suvažiavimas

Antrasis Judėjimo dalyvių Suvažiavimas Antrasis Judėjimo dalyvių Suvažiavimas

Brangūs draugai, įvyko Antrasis Tarptautinio Visuomeninio Judėjimo "UŽ DOROVĘ!" Suvažiavimas! Šis reikšmingas renginys įvyko 2015 m. birželio 6 d. Rygoje (Latvija), koncertų salėje "Rīga".

Į Suvažiavimą atvyko 243 delegatai iš 15 pasaulio valstybių – Baltarusijos, Bulgarijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Airijos, Kanados, Latvijos, Lietuvos, Meksikos, Monako, Rusijos, JAV, Turkijos, Ukrainos ir Čekijos.

Antrasis Judėjimo dalyvių Suvažiavimas Antrasis Judėjimo dalyvių Suvažiavimas

Tik įėjus į pastatą, kuriame vyko Suvažiavimas, svečiai patekdavo į kupiną rūpesčio ir namų jaukumo atmosferą, kurią sukūrė Suvažiavimo organizatoriai. Koncertų salės foje dalyviai džiugiai pasitikdavo draugus, su kuriais susipažino prieš metus įvykusiame Pirmajame Suvažiavime, vėliau susirašinėjo ir padėdavo vienas kitam įvairiuose darbuose. Foje ir salė buvo papuošti vaikų piešiniais dorovės tematika. Taip pat buvo pateikti Latvijos mokinių rašinėliai apie dorovę, gerumą ir meilę. Be abejonės, sceną puošė vazos su lelijomis, įkūnijančiomis mūsų Judėjimo simbolį. Tradiciškai Judėjimo dalyviams buvo pasiūlyti įsigyti Leidybos Namų "SiriuS" knygos ir Judėjimo simbolika.

Antrasis Judėjimo dalyvių Suvažiavimas Antrasis Judėjimo dalyvių Suvažiavimas

Suvažiavimas prasidėjo Domo katedros berniukų choro, vieno iš labiausiai žinomų Europos vaikų kolektyvo, pasirodymu. Jų atliktos dainos nuskambėjo kaip susiderinimas su "vaikystės" tema, kuriai ir buvo skirtas Suvažiavimas. Dauguma Suvažiavimo pranešimų buvo skirti dorovės vaikų auklėjime ir švietime klausimams nagrinėti.

Sveikinimo žodį tarė pagrindinis Suvažiavimo organizatorius, Judėjimo vice-prezidentas Veronika Lace. Ji papasakojo apie Judėjimo simbolį - baltąją leliją. Suvažiavimo vedantieji Nik ir Irina papildė jos pranešimą, papasakodami apie juostelės baltos ir žydros spalvų reikšmę ir toliau vedė renginį, pristatydami ir pakviesdami į sceną pranešėjus.

Antrasis Judėjimo dalyvių Suvažiavimas

Suvažiavimą pradėtu paskelbė Judėjimo Prezidentė Jelena Iljina. Skambant iškilmingam maršui, į salę buvo įnešta Judėjimo vėliava.

Savo pranešime Judėjimo Prezidentas pastebėjo, kad šiuolaikinės visuomenės būklę galima būtų charakterizuoti visišku dorovės sunykimu. Ir tam, kad iš esmės pakeisti situaciją visuomeniniuose santykiuose reikia į žmonių sąmonę grąžinti esminę - Dievo sąvoką. Prezidentė apžvelgė pereitų metų nuveiktus darbus ir apibrėžė tolimesnės veiklos kryptis.

Po to pasisakė Judėjimo dalyvis - liuteronų bažnyčios pastorius Valdis Bercs, pastebėdamas, kad be Dievo širdyje neįmanoma tapti doru ir gyventi laimingai.

Pars jauniausias pranešėjas Kristaps Gailis papasakojo pasakėčią apie žmones, plaukiančius viena valtimi, kurios gale žioji skylė. Dalis žmonių nesuprato pavojaus, pamiršę apie tai, kad visi sėdi vienoje valtyje ir jeigu pradės grimzti valties galas, tai nuskęs ir visa valtis. Taip pat ir mes kartais užmirštame, kad gyvename vienuose dideliuose namuose - Žemės planetoje.

Antrasis Judėjimo dalyvių Suvažiavimas Antrasis Judėjimo dalyvių Suvažiavimas

"Tautinės Sokrato mokyklos" vadovė Elvita Rudzate papsakojo apie tai, kaip specialiai įrengtame parke buvo sukurta aplinka, skirta vaikų ir suaugusių praktiniems užsiėmimams, skirtiems įgyti dvasinių ir dorovinių žinių ir tuo pačiu palaikyti nacionalines tradicijas.

Antrasis Judėjimo dalyvių Suvažiavimas Antrasis Judėjimo dalyvių Suvažiavimas

Dorovinio ugdymo mokykloje galimybes savo pranešime nagrinėjo mokyklos "99 balti arkliai" vadovas Ojar Rode. Jis papasakojo apie holistinio požiūrio, užtikrinančio vientisą vaiko vystymąsį bei suderinančio laisvę ir atsakomybę, taikymo pedagogikoje galimybes. Dvidešimties metų šios sistemos taikymo patirtis Ojarui leido pastebėti pačius efektyviausius dorovinio auklėjimo savo mokykloje kelius (pvz. skirtingų amžiaus vaikų klasių apjungimas, galimybė vaikams pasirinkti profesinio pasirengimo profilį).

Antroji dalis prasidėjo filmo apie įžymų Čilės filosofą Dario Salase Sommere, knygos "21 amžiaus moralė" autorių, fragmentu.

Antrasis Judėjimo dalyvių Suvažiavimas

Profesorius, pedagogikos mokslų daktaras Marina Skuratovskaja papasakojo apie šiuolaikinius mokslinius tyrimus televizijos ir interneto daromos įtakos vaikų ir paauglių vystymuisi srityje. Šiuolaikinės telekomunikacinės ir informacinės technologijos yra nukreiptos žmogaus elgesio programavimui, negatyvių scenarijų į gyvenimo ciklą įdiegimui. Taip pat buvo pateikti moksliškai patvirtinti faktai apie neigiamą šiuolaikinių media resursų įtaką vaiko smegenų vystymuisi, iššaukiančią ženkliai vėluojantį vystymąsi.Antrasis Judėjimo dalyvių Suvažiavimas Antrasis Judėjimo dalyvių Suvažiavimas

"Mylėti, suprasti, priimti, tarnauti..." - taip buvo pavadintas bendras montessori-pedagogo ir montessori-trenerio Karolinos Gomez Del Valle (Meksika) ir Rusijos Montessori bendrijos Prezidento Jelenos Sitinos pranešimas. Jų pranešimo epigrafu ir pagrindine mintimi tapo Marijos Montessori žodžiai: "Padėk mums Viešpatie atskleisti Vaiko Paslaptį, kad mes galėtume jį pažinti, mylėti ir tarnauti jam, sutinkamai su Tavo teisingumo įstatymu ir tuo pačiu vykdyti Tavo dievišką valią.

Antros dalies pabaigoje Suvažiavimo dalyviai pasveikino kiekvienos šalies delegatus aplodismentais.

Antrasis Judėjimo dalyvių Suvažiavimas Antrasis Judėjimo dalyvių Suvažiavimas

Judėjimo Prezidentas perskaitė rRezoliuciją "Tarptautinio Visuomeninio Judėjimo "UŽ DOROVĘ!" Antrojo Suvažiavimo Kreipimasis" į Generalinį JTO Sekretorių, Prezidentus ir kultūros bei švietimo šalių-dalyvių ministrus bei pasiūlė nubalsuoti už jos priėmimą. Balsavimo metu vienbalsiai pritarta rezoliucijai. Kreipimasis, kartu su programiniu Judėjimo dokumentu "Aukšto Dorovingumo Doktrina" bus išsiųstas Suvažiavimo šalių-dalyvių vadovaujantiems asmenims.

Antrasis Judėjimo dalyvių Suvažiavimas Antrasis Judėjimo dalyvių Suvažiavimas

Suvažiavimo kulminacija tapo Tatjanos Nikolajevnos Mikušinos pranešimas trečioje dalyje. Ji kalbėjo apie būtinybę grąžinti Dievą į kiekvieno žmogaus gyvenimą. Tatjana Nikolajevna paaiškino, kas veda visuomenę degradacijos link, o kas klestėjimo ir gerovės link, pateikė naują žodžio Dorovė reikšmės iššifravimą – kaip Dievo buvimas žmoguje.

Suvažiavimas buvo užbaigtas puikiu videofilmu apie Dieviškąją Laisvę, kurį parengė Judėjimo dalyviai iš Lietuvos. А затем делагты съезда с белыми лилиями в руках направились к памятнику Свободы, чтобы возложить к нему цветы.

Antrasis Judėjimo dalyvių Suvažiavimas Antrasis Judėjimo dalyvių Suvažiavimas

Šiame pranešime mes trumpai papasakojome apie suvažiavimo eigą. Suvažiavimo medžiaga palaipsniui bus skelbiama tinklapyje.

Išreiškiame širdingą padėką Suvažiavimo rėmėjams ir organizatoriams. Didelė tarptautinė komanda pasiruošė jam per trumpą laikotarpį. Kiekvienas svečias buvo sutiktas ir apgaubtas šeimininkų dėmesiu. Ši ypatinga šeimos atmosfera, pripildyta meilės ur šilumos, ko gero tapo išskirtinio renginio, įvykusio Latvijoje, bruožu.

Antrasis Judėjimo dalyvių Suvažiavimas Antrasis Judėjimo dalyvių Suvažiavimas
Antrasis Judėjimo dalyvių Suvažiavimas Antrasis Judėjimo dalyvių Suvažiavimas

Mes tikimės, kad suvažiavimas taps starto aikštele jo dalyvių pakilimui, naujų jėgų kiekviename iš jų atsivėrimui, dar didesniam siekiui gyventi vadovaujantis Sąžine ir tarnystėje žmonėms. Tam, kad įvykdyti savo gyvenimo misiją - dorovingumo idėjų išplatinimą visuomenėje.

Antrasis Judėjimo dalyvių Suvažiavimas