Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje
2015 metų balandžio 30 – gegužės 5 d.

Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje

Š.m. nuo balandžio 30 iki gegužės 5 d. dvasiniame-švietėjiškame Centre "Sirius" įvyko antroji Judėjimo dalyvių-studentų sesija Gyvenimo Etikos Universitete. Čia atvyko studentai iš penkių šalių: Rusijos, Lietuvos, Vokietijos, Bulgarijos ir Turkijos.

Universiteto dėstytojams ir studentams teko sudėtinga užduotis - išlaikyti ir dar labiau sustiprinti tą bendradarbiavimo ir tarpusavio pagalbos dvasią, kuri buvo sukurta praeitose sesijose, sutelkti sesijos dalyvių kolektyvą į mažą, bet draugišką Universiteto broliją.

Ir reikia pripažinti, kad ši užduotis buvo įvykdyta. Tikslus, delikatus ir tuo pačiu įkvepiantis Universiteto dėstytojų triūsas, kartu su sesijos organizatorių gerumu, rūpestingumu ir kantrybe sudarė galimybę sukurti sesijos metu puikią draugiškumo ir vienybės atmosferą, kuri visą tą laiką tvyrojo Mokymo Centre. Reikėtų išreikšti ypatingą padėką tiems, kurių pareiga tapo vadovauti sesijos dalyvių kolektyvui: Gyvenimo Etikos Universiteto rektoriui Marinai Leonidovnai Skuratovskajai, TVJ "UŽ DOROVĘ!" prezidentui Jelenai Jurjevnai Iljinai ir mokymo Centro šeimininkei Jelenai Jefremovai.

Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje

Sesijos programa buvo kupina įdomių įvykių. Judėjimo koordinatoriai iš skirtingų miestų: Bliazikova Anna (Iževskas), Galina Pavlova (Novosibirskas), Sergej Trofimov (Maskva) pasidalino savo grupių darbo patirtimi. O dar buvo vidiniai gilus, labai nuoširdus ir atviras Giedriaus Misevičiaus pranešimas apie lietuvių Judėjimo dalyvių darbo ypatumus.

Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje

Ko gero, pati sudėtingiausia ir įdomiausia sesijos, skirtos Judėjimo veiklai, dalis tapo darbas grupelėse. Universiteto studentai privalėjo per labai trumpą laiko tarpą ne tik pateikti idėjas ir pasiūlymus, bet ir pademonstruoti savo gebėjimą bendradarbiauti tarpusavyje. Ir antra buvo nė kiek ne lengviau už pirmą. Bet svarbiausia - šis darbas davė rezultatų: visiškai betarpiškai, be jokio išankstinio pasiruošimo gimė keletas įdomių ir daug žadančių projektų.

Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje
Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje

Į darbą - kaip į šventę! Rodos, kas gali būti įdomaus malkų krovime, grindų plovime ar teritorijos tvarkyme? Bet sesijos dalyviai su didžiuliu entuziazmu ėmėsi bet kokio ūkinio darbo, tvarkant Mokymo Centrą ir jo aplinką. Pavyzdį jiems rodė mūsų šaunieji dėstytojai! Todėl galima teigti: karma-joga sutelkė renginio dalyvius ir suteikė jiems daug džiaugsmo bendrame darbe ir bendravime.

Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje
Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje
Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje

Kiekvieną rytą pradėdavome nuo Kundalini Jogos pratimų, kurie pripildydavo mūsų kūnus energija ir žvalumu bei ruošė mus ateinančios dienos išbandymams. Šiuose užsiėmimuose mums padėjo mūsų jogos treneriai Kirill Krasnikov ir Dmitrij Filatov.

Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje

Žinoma, vyko ir paskaitos... Puikios, išmintingos paskaitos, sukurtos Išminties Valdovų Mokymo pagrindu. Mes gilinomės į visiškai naują mokslinį pasaulio matymą, grįstą sinergetikos ir kvantinės mechanikos dėsniais, ir staiga atrasdavome už jų slypinčias didžiąsias senąsias tiesas, perduotas mums žmonijos Mokytojų. Mus gaubė Meilės liepsna ir iki skausmo norėjosi išsilaisvinti nuo mus kaustančių apribojimų bei kiekvieną gyvenimo akimirką, kiekvieną savo darbą pripildyti ta nuolankia Meile, kurią spinduliavo Šventoji Teresė iš Lizjė. Prieš mūsų akis skleidėsi įspūdinga ir grandiozinė Kosminės evoliucijos panorama ir, rodės girdėjome sferų muziką, skambančią tarp senosios Dzian Knygos eilučių. Mes įdėmiai įsiklausėme į Egėjo jūros bangų ošimą ir paprasto bei nuoširdaus himno Saulei garsus kartu su pifagoriečiais, ir buvome pasiryžę Sokrato pavyzdžiu niekinti mirties baimę… Mes ne tiesiog paprastai klausėmės paskaitos apie bendradarbiavimą, mes iš tikrųjų bendradarbiavome.

Ir visa tai mūsų puikių lektorių: ped.m.d., prof. M.L. Skuratovskajos, kandidato į fizikos-matematikos mokslų daktarus A.I. Krylovos, Ž.A. Novičevos, K.J. Krasnikovo, J.J. Iljinos, dėka.

Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje
Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje

O svarbiausia - mes buvome kartu, mes buvome maža brolija, suvienyta bendro darbo ir Mokymo.

Gyvenimo Etikos Universiteto studentas Dmitrijus Filatovas (Voronežo sr.)


Suteikiame žodį mūsų studentams.

Buvo sunkoka pirmąją dieną. Ir fiziškai, ir pagal vidinę savijautą... Antrą-trečią dieną jau jaučiausi lyg priimtas į šeimą.

Mūsų kasdieniai užsiėmimai buvo nuodugniai apgalvoti ir įvairiapusiški. Mes klausėme puikių paskaitų, aptarėme Judėjimo reikalus, dalyvavome "smegenų šturme" ieškant naujų veiklos krypčių, "prakaitavome" ir tuo pačiu vienijomės į bendrą darinį karma jogos užsiėmimuose.

Atskirai norėtųsi pasakyti apie lektorius ir paskaitas. Mes išklausėme gilias ir turiningas Marijos Leonidovnos paskaitas apie naują sinergetikos mokslą. O priešais akis paskaitos tezės tiesiog akivaizdžiai atsiskleisdavo mūsų visuomenės ir Žemės civilizacijos pagreitinto vystymosi dėsningumuose. Puikias paskaitas perskaitė Jelena Jurjevna. Kaip visada, tai atliko jai būdinga švelnia, bet sąmonės gilumas pasiekiančia maniera, parinkdama nuostabią iliustracinę medžiagą. Kirilas atliko didžiulį darbą, studijuojant sudėtingą senąjį mokymą iš J.P. Blavatskajos knygų. Jis labai atsakingai atliko pateikiamos medžiagos struktūravimą ir jos pateikimą dėkingai auditorijai. Mane asmeniškai labiausiai "užkabino" Allos Krylovos paskaita apie Meilę. Tai buvo kiaurai verianti meditacija, kurią Alla Ivanovna "išdainavo" vienu įkvėpimu. Kartais man net darydavosi baugu dėl jos - ar išlaikys širdis tokią įtampą. Kai kurių klausytojų akyse blizgėjo ašaros.

Su didžiąja dauguma Universiteto klausytojų aš nebuvau pažįstamas iki šio susitikimo. Pradžioje atrodė, kad mane supa tiesiog labai mandagūs ir geranoriški žmonės. Tačiau, kai tik kiekvienam iš jų teko galimybė atsiskleisti ar pristatant namų darbus, ar skaitant pranešimą, ar dalyvaujant audringame aptarime "smegenų šturmo" metu, kai atsiskleisdavo tokios - kupinos talento, energijos ir pasiryžimo tarnauti sielos, kad net užimdavo kvapą. Sunku net įsivaizduoti kur dar galima būtų išvysti vienoje vietoje tiek garbingų žmonių-bendraminčių. Pagal energetinį užpildymą, kartais atrodė, kad salė perpildyta žmonėmis. Bet kai apžvelgdavau salę, tai su tam tikru nustebimu matydavau užimtas tik dvi su puse eiles kėdžių.

Be tiesioginės užduoties - mokymosi GEU, visi klausytojai formavosi į vientisą bendraminčių komandą, kuri tiesiog akyse susibūrė efektyviam darbui, siekiant Judėjimo tikslų. Atrodė, kad sesijos pabaigoje mes įgijome bendrą kvėpavimą. Tai buvo nepamirštamos keturios dienos, kurių metu mes visi tapome draugais – tokie nepanašūs vieni į kitus ir tokie vieningi. Didelis Ačiū tiems, kurie pasirūpino mūsų gyvenimu čia ir apgaubė mus rūpesčiu ir Meile!

Sergejus, Maskva

Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje

Savo pirmąją sesiją GEU-ete aš prisiminsiu ilgai. Man ji buvo aiškus pavyzdys, jog tuomet kai žmogus visiškai susikoncentravęs į Meilę, jis nepastebimai aplink save kuria mažus stebuklus ir tai, jog tarp mūsų nėra jokių skiriančių sienų. Nuo pat sesijos pradžios ir iki jos pabaigos mes visi vibravome vienu draugystės, vienybės ir bendradarbiavimo dažniu.

Širdingai dėkoju Mokymo Centro šeimininkams, kurie visą tą laiką rūpinosi mūsų gyvenimo patogumais ir įdėjo į šį triūsą visą nuoširdžią Meilę.

Didžiulė padėka GEU lektoriams, kurių žodžiai buvo tokie įtaigūs, kad ne vienąsyk įkvėpdavo mus iki ašarų.

Taip pat dėkoju visiems studentams, su kuriais mes buvome kartu šiomis neužmirštamomis dienomis, kai dalinomės viskuo ir visų pirma - Meile.

Ši patirtis įžiebia žmogaus sieloje tokią ugnį, kad net jeigu jis daugiau niekada nebesugrįš į šią palaimintą vietovę, vistiek visada bus susietas su ja meilės saitais.

Iva, Lomas, Bulgarija


Ko gero, kiekviena GEU sesija neįprasta ir vyksta pagal savo taisykles, o jos vyksmas daugumoje priklauso nuo studentų sąmonės lygio. Ši sesija skyrėsi nuo visų kitų, nes pirmą kartą joje nedalyvavo mūsų mylima Mokytoja Tatjana Nikolajevna.

Kai aš apie tai sužinojau, buvau labai nusivylusi ir galvojau, kas iš viso to gali išeiti, nes kartu su informacine, studentai gauna ir energetinę dedamąją, kurią galima perduoti tik tiesioginio kontakto metu.  Galiu pasakyti, kad visumoje sesija vyko aukštame lygyje.  Paskaitos ir visa aplinka buvo puikios! O užsiėmimai Karma joga visus susirinkusius žmones suvienijo į vientisą darinį, kuris išmoko bendradarbiauti ir sąmoningai darbuotis Bendro Gėrio vardan. Ir tai buvo labai svarbi gyvenimiška patirtis.

Pabaigoje norėčiau išreikšti širdingą padėką visiems lektoriams, studentams ir visiems žmonėms, kurie organizavo šią sesiją.

Ypatinga padėka Jelenai Jefremovai ir visiems gyvenantiems Mokymo Centre, kurie taip rūpinosi mumis.

Nesrin, Stambulas, Turkija


Aš laiminga, kad atvykau į šią sesiją. Esu labai patenkinta tuo, kas čia vyko ir tuo, ką čia išgirdau bei sužinojau. Didžiulis Ačiū lektoriams už labai aukštą paskaitų lygį! Ir labai džiaugiuosi, kad susipažinau su kitais žmonėmis iš kitų miestų, kurie praturtino mano pasaulį. Ačiū!

Galina, Novosibirskas


Kiekviena čia vykstanti sesija yra skirtinga. Man teko tokia laimė pabuvoti keliose tokiose sesijose. Kažkodėl šįkart jaučiu ypatingą padėką ir Valdovams, ir Tatjanai Nikolajevnai, ir visiems Gyvenimo Etikos Universiteto dėstytojams, ir visiems žmonėms, ypač žmonėms. Nepaisant to, kad Tatjana Nikolajevna šįkart fiziškai nebuvo kartu su mumis, bet per tai kas man buvo kalbama arba per tai kas vyko, aš jutau lyg Tatjana Nikolajevna būtų šalia, ir tai ji man kalba ir kažkas vyksta tokio, ką aš turiu suvokti. Todėl šįkart aplankė kažkoks ypatingas jausmas, kad reikia viską viską kas čia buvo išsaugoti, ir didinti-didinti-didinti, nei sekundei neatsipalaiduoti ir dar stipriau "dirbti kojytėms, kad sviestas susiplaktų"… Aš esu dėkinga kiekvienam žmogui ir esu visiškai laiminga, kad tai įvyko ir vyksta… Ačiū!

Olga, Kemerovo


Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje

Apie šią sesiją galiu pasakyti tiek, kad jaučiausi lyg būčiau namie... Buvo labai jauku, geraširdiška ir ramu... Patiko karma-joga, patiko oras, kuris visą laiką buvo saulėtas... Toks įspūdis, kad mūsų laukė, kad mes pasidžiaugtume ir visi, kurie mūsų laukė, taip pat pasidžiaugtų...

Jelena, Podolskas


Didelis Ačiū už tai, kad aš čia atsidūriau, didelis Ačiū priėmimą organizavusiai komandai, nes tai didžiulis triūsas - sudaryti gyvenimo sąlygas tokiam kiekiui žmonių. Didžiulė padėka dėstytojams! Visos temos buvo labai įdomios, gilios... Tai gyvas bendravimas – jis vertas labai daug. Tai ką mes gauname webinarų metu ir tai, ką čia, net jeigu tai ta pati tema, jau priimama visiškai kitaip.

Apskritai buvo įdomu pamatyti ir išgirsti tiek daug idėjų. Net kvapą užima nuo to, kiek daug darbų mūsų laukia.

Taip pat atskirai dėkoju už tai, kad čia atsidūriau, nes aš, nežiūrint į tai kad įsitraukiau į Judėjimo veiklą, pagal savo natūrą esu uždaras žmogus ir formuoti ryšius man būdavo sunku... Dabar aš suprantu kam aš rašysiu, kokia tema rašysiu ir ko konkrečiai žmonių prašysiu. Didžiulis Ačiū! Tokie susitikimai tiesiog būtini, bent jau koordinatoriams tai tikrai. Dar šiomis dienomis pamačiau ties kuo man asmeniškai dar reikėtų padirbėti. Taip pat ir už tai ačiū.

Anna, Iževskas


Visų pirma, išreiškiu didžiulę padėką. Padėką žmonėms, kurie surengė mums šią sesiją, padėką, visų pirma, ko gero, Dievui ir Tatjanai Nikolajevnai, be kurios viso to paprasčiausiai nebūtų. Aš labai džiaugiuosi, kad atvykau, apie ką net nesvajojau ir nesitikėjau... Dėkui už paskaitas, dėkui už viską kas čia vyko... Apskritai toks jausmas, kad aš namie ir man visai nesinori išvykti. Tikiuosi atvykti čia dar. Ačiū!

Anna, Surgutas


Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje

Norėčiau padėkoti visiems. Dėkoju, žinoma, dėstytojams. Dėkoju tiems, kurie padėjo, su kuo susipažinau. Norėčiau pastebėti, kad sau asmeniškai aš atradau tuos planus, ties kuriais reikės darbuotis ir toliau. Taip pat supratau, kad reikia padirbėti ties disciplina. Tai žinojau jau seniai, bet štai čia išjaučiau, kad disciplina turi būti visur ir visame kame. Didelis jums Ačiū!

Irina, Rostovas prie Dono


Jaučiu didelę padėką visiems, pradedant Dievu, Valdovais, Tatjana Nikolajevna, Judėjimo Prezidentu. Nes tai nuostabu, man tai lyg mažas stebuklas - būti čia. Atskirai norėčiau padėkoti Jelenai, kad ji išlaiko visą šį ūkį ir kurios dėka mes visi turime galimybę čia susitikti. Aš, ko gero, pirmą kartą gyvenime matau tiek daug puikių žmonių vienu metu. Didžiulė padėka visiems. Toks jausmas, lyg mes visi būtume giminės, šeima. Ačiū!

Kristina, Vokietijos federacinė respublika


Aš net nesitikėjau, kad čia pateksiu. Tai buvo netikėta, tai buvo džiaugsminga, aš verkiau ir šokinėjau iš laimės kai gavau pakvietimą. Vos sulaukiau ryto, kad galėčiau pasidalinti džiaugsmu su savo bendražygiais. Nuo pirmųjų akimirkų, kai tik įėjau į šį Mokymo Centrą, pajutau, kad esu namie ir iki pat šiol esu tokioje pat būsenoje, lyg aš čia jau esu buvusi, būsiu rytoj, ir poryt...

Visa tai labai nuostabu, puikios paskaitos, gilios, jos mus pakylėjo... Ir svarbiausia – tai jausti petį. Kai aš iš čia išvyksiu, man tai labai padės, ir dirbdama savo darbus aš prisiminsiu tas degančias širdis (nes šioje vietoje susirinko būtent aktyvūs ir kryptingo užsidegimo kupini žmonės). Ir aš su dėkingumu atsiminsiu jūsų šiltus veidus. Tikiuosi, kad man tai padės ateityje. Didelis Ačiū jums už tai!

Tatjana, Čeliabinskas


Palaikau Tatjaną... Kada mes įėjome pro duris, mus taip svetingai pasitiko, kad iš karto supratau į kokią vietą mes patekome ir kokia atmosfera čia tvyro. Labai patiko darbas grupelėse, įgijau daug patirties šiuose užsiėmimuose, būtent to mūsų veikloje ir trūko. Paskaitos taip pat labai patiko, ypatingai sinergetika. Mano galvoje jau susidėliojo esminės žinios, visi klausimai išsisprendė tiesiog per dvi paskaitas. Ir žinoma, žmonės, kurie čia gyvena...

Žinote, intuicija sako, kad tai vienybės pradžia... Intuicija manęs dar niekada nebuvo apgavusi. O dar savo veiksmais mes parodėme savo silpną vietą - tai disciplina ir savidisciplina. Jau seniai mąstau, kad disciplina – tai visų svarbiausia, ir manau, kad tuo klausimu mes dar padirbėsime. Viskas mums seksis puikiai!

Dmitrijus, Čeliabinskas


Štai ir pasibaigė sesija Gyvenimo Etikos Universitete TVJ "UŽ DOROVĘ!" aktyvui. Sunku pervertinti tai, ką mes ten įgijome. Ypatingai norisi išskirti po sesijos pasikeitusią pasaulėjautą. Grįžus namo ir iš karto patekus į keletą neharmoningų situacijų, pastebėjau, kad jos suvokiamos jau kitaip. Atsirado papildomi jų vertinimo atspalviai ir tai kas anksčiau atrodė kasdieniška ir įprasta, dabar jau tokie nebėra.

Sunku išskirti kokį nors vieną elementą šioje sesijoje, kuris padarė pačią didžiausią teigiamą įtaką. Ko gero, tai - visas priemonių kompleksas: be galo įdomios dėstytojų paskaitos, rytiniai užsiėmimai kundalini joga, darbas grupelėse ties projektais, visa atmosfera, bendras darbas ir, žinoma, pati vietovė sudarė galimybę daugiaplaniam poveikiui.

Norėtųsi padėkoti visiems, kurių pastangomis buvo sukurtos sąlygos mokymuisi. Tačiau, net ištarti ir daug kartų pakartoti padėkos žodžiai neatrodo pakankama padėkos forma už visa kas išvardinta aukščiau. Tinkama padėka rodos galėtų būti tik maksimalios pastangos platinant tas žinias ir patirtis, kurias čia įgijome.

Su Padėka, Giedrius, Lietuva


Judėjimo dalyviai Gyvenimo Etikos Universiteto sesijoje