Susitikimas su mokytojais Novosibirske

2015 m. sausio 17 d. Novosibirsko kvalifikacijos kėlimo ir švietimo darbuotojų perkvalifikavimo institute istorijos ir socialinių mokslų mokytojams, atvykusiems į kvalifikacijos kėlimo kursus, buvo organizuotas seminaras Dorovės tema, kurį vedė Judėjimo "UŽ DOROVĘ!" prezidentas J.J. Iljina.

Į susitikimą atvyko 30 dalyvių, daugelis iš jų, turinčių didelę pedagogo patirtį.

Jau pirmu savo kreipiniu į auditoriją - "kolegos", Jelena Jurjevna sukūrė betarpiško bendradarbiavimo ir atviros erdvės bendram darbui atmosferą.

Prasidėjusio dialogo su istorijos mokytojais kontekstas buvo istorinis. Prasidėjo jis nuo to, kuo yra užpildyti istorijos puslapiai - mūšių ir užkariavimų datomis.

Kame yra karo esmė, kodėl daugelis klausimų sprendžiami užkariavimais? Tarp pateiktų atsakymų nuskambėjo: egoizmas, valdžios troškimas, nemokėjimas susitarti (nes tai sunkiau, nei užkariauti).

Kokia yra pagrindinė visų visuomenės problemų priežastis? Sąžinės ir dorovės nebuvimas. Ir tokį atsakymą galima pavadinti išsamiu, nes visuomenėje, kuri laikosi dorovingumo įstatymo, aukščiau išvardintų apraiškų nekyla.

Kalbant apie visuomenę, susitikimo dalyviai išvardino visiems gerai žinomas 4 valdžios rūšis (įstatymų leidžiamoji, įstatymus vykdančioji, teisminė ir žiniasklaidos valdžia) ir kartu su Jelena Jurjevna ypač išskyrė dar vieną valdžią - Dieviškąją. Tą, kuri pasireiškia per žmogų kaip jo sąžinė, nes Dievas yra mūmyse, mūsų širdyse. Jeigu Dievas bus pirmoje vietoje, tai ir visa kita atsistos į savo vietas.

Visi dalyviai išreiškė atliepimą minčiai apie tai, jog visiems pradėjus vadovautis bent jau viena taisykle savo gyvenime - "Auksine dorovės taisykle": "Elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad žmonės elgtųsi su tavimi", tai daugelio problemų, konfliktų, t.t. ir karų, galima būtų išvengti.

Mes norime, pridūrė Jelena Jurjevna šios susitikimo dalies pabaigoje, kad tai būtų priimta valstybiniu lygmeniu, kad dorovingumas taptų valstybine ideologija. Dėl to mes parengėme dokumentą – Aukšto Dorovingumo DOKTRINĄ, kuriame mes palyginame dvi visuomenes: vartotojišką ir aukštos dorovės visuomenę.

Kai kurie dalyviai pasidalino savo pergyvenimais dėl vykstančių įvykių Rusijoje ir pasaulyje. Jelena Jurjevna papasakojo apie ypatingą Rusijos vaidmenį pasaulio istorijoje, pristačiusi dalyviams dvi knygas: "Palaimintoji Rusija. Pranašystės apie Rusiją" ir "Atgaila išgelbės Rusiją. Apie caro šeimą".

Knyga "Palaimintoji Rusija", kurioje surinktos įvairių laikų pranašystės apie Rusiją, atskleidžia mums šviesios ateities perspektyvas Rusijai, o po jos ir visam likusiam pasauliui, sutvirtina mūsų tikėjimą geresne ateitimi. Knyga "Atgaila išgelbės Rusiją", atkurdama tiesą apie Imperatoriaus Nikolajaus II valdymo laikų istorinius įvykius, pateikia atsakymą ką daryti, kad nepakartoti praeities klaidų ir išeiti į Šviesos kelią, skirtą Rusijai Dievo.

Jelena Jurjevna pasiūlė mokytojams patiems surašyti 10 principų, kuriais turėtų vadovautis doras Naujos Epochos žmogus, t.y., iš esmės, sudaryti dorovingumo Kodeksą. Gyvas ir aktyvus aptarimas vyko mikrogrupėse. Tarp daugelio pasiūlytų principų, norėtųsi ypatingai išskirti: Dvasinių vertybių išsaugojimas ir jų skleidimas, gailestingumas, mokėjimas mylėti, savęs pažinimas, savikontrolė, rūpestis šeima, tikėjimas Dievišku Įstatymu ir vadovavimasis juo savo gyvenime.

Kai Jelena Jurjevna susirinkusiems padovanojo skrajutes su Judėjimo Kodeksu, susitikimo atmosferoje pasijuto džiaugsmas dėl daugybės sutapimų. Keletas žmonių paprašė papildomų skrajučių savo kolegoms, pasitikslino kaip įstoti į Judėjimo gretas ir tapti jo dalyviu.

Istorijos mokytojų susipažinimas su mūsų Judėjimu - didžiulė viltis ir džiaugsmas mums. Kai kurie mokytojai susitikimo pabaigoje pasakė, kad yra pasiruošę kalbėti apie tai su vaikais, kad nereikėtų laukti kol mokyklose atsiras oficialios dorovingumo pamokos. Veikti galima ir būtina. Dabar. Vaikai sugebės padaryti mūsų pasaulį geresniu, tik mes turime jiems padėti. Visų pirma pradėkime nuo savęs ir tada galėsime perduoti vaikams ne tik teisingas žinias, bet ir vidinę šviesą, kas yra labai svarbu dirbant su jais.

Už sudarytą šio susitikimo galimybę norėtųsi padėkoti istorijos, socialinių mokslų, ekonomikos katedros vyriausiąją dėstytoją S.I. Tipočenko.

Anna Borisova, Novosibirskas