Tarptautinis Visuomeninis Judėjimas "UŽ DOROVĘ!"
dalyvauja visuotinėje akcijoje
"Už dorovės sugrąžinimą į žiniasklaidą!"

Brangūs draugai, jūs žinote, ir kiekvienas iš jūsų gali pajusti tai, kad pasaulinė visuomenė išgyvena krizę. Faktiškai žmonijos kolektyvinė sąmonė šiuo metu renkasi kuriuo keliu pasuks tolimesnis žmonijos vystymasis. Kadangi bendrai paėmus žmonija nedažnai susimąsto apie amžinas Gėrio ir Blogio temas, tai paprastam žmogui vis mažiau ir mažiau suprantama - kas gi iš tiesų vyksta pasaulyje.

Akivaizdu, kad esminę įtaką masinei sąmonei daro masinės informavimo priemonės ir ypatingai - televizija. Vargu ar kas nors ginčys tą faktą, jog iki 90% žiniasklaidos pateikiamos informacijos yra melaginga, amorali, nedora ir nereikalinga žmonių dvasiniam vystymuisi.

Susimąstykime apie tai, kokius produktus šiandien mums siūlo televizija. Jau įprasta tapusi alkoholio ir sekso propaganda visuose, ypatingai skirtuose jaunimui, filmuose, serialuose ir laidose. Tokius žodžius, kaip blaivybė, kuklumas, skaistybė, sąžinė – retai išgirsi iš ekrano. Vietoje to - seksualinis "auklėjimas", pastovi prievarta, laisvų santykių ir iškrypimų propaganda, vartotojiško gyvenimo būdo propaganda ir nesibaigiantys humoristiniai šou, kuriuose išjuokiama viskas, kas žmogui yra iš tikrųjų brangu ir vertinga.

Tokios masinių informavimo priemonių įtakos padariniai - ardantys ir griaunantys. Skyrybų ir savižudybių skaičiaus augimas, aukštas alkoholio ir tabako vartojimo lygis, moralinis ir dorovinis degradavimas – tokie yra žiniasklaidos poveikio rezultatai. Kartais susidaro įspūdis, jog tai daroma sąmoningai ir visas masinio informavimo priemones valdo blogio jėgos. Šios informacinės agresijos aukos - mes visi, be išimčių. Bet pagrindinis smūgis nukreiptas į vaikus ir jaunimą.

Priklausomai nuo kolektyvinio žmonijos pasirinkimo, artimiausiu laiku arba įvyks staigus posūkis dorovės atgimimo link, ir, atitinkamai, visuomenės gerovės ir klestėjimo link, arba priešingai, įvyks visiška griūtis ir degradacija, kuri apims visas žmonijos gyvavimo sritis.

Šioje situacijoje nėra galimybės užsiimti neutralią poziciją. Jūs negalite lyg strutis paslėpti galvą smėlyje ir laukti geresnių laikų. Jeigu aktyviai nepradės veikti kiekvienas visuomenės narys, tai gersni laikai neateis niekada.

KĄ DARYTI?

Visų pirma, stabtelėkite 5 minutėlėms, prisiminkite tai, ką jūs įprastai žiūrite per televizorių ar kino teatruose ir nuspręskite, ar jūs norite tai žiūrėti. Mes siūlome jums pradžioje apriboti savo "visaėdiškumą". Žiniasklaida orientuojasi į vidutinį žmonių sąmonės lygį. Todėl, jie kliudo mums pereiti į aukštesnį sąmonės lygį. Atsisakykite informacinių surogatų vartojimo ir, spaudžiamos konkurencinės kovos, masinės informavimo priemonės pradės taikytis prie jūsų sąmonės lygio. Priimkite sprendimą ir išreikškite VALIĄ, kad jį įgyvendinti. Atsisakius visa to, kas pripildo jus kenksminga ir vulgaria informacija, jūs gausite didžiulį kiekį laisvo laiko, kurį galėsite skirti savarankiškam mokymuisi ir savęs tobulinimui, svajonių realizavimui ir tam, kad padaryti pasaulį geresniu.

Antra, išplatinkite šį laišką. Galite tiesiog patalpinti savo puslapyje socialiniuose tinkluose, galite išsiųsti draugams, galite patalpinti forumuose ar išsiųsti žiniasklaidos priemonėms. Informacijos platinimas yra nestruktūrinio visuomenės valdymo pavyzdys (tuo ir užsiima televizija); dalyvaukite šiame valdyme. Kuo daugiau žmonių susipažins su šiuo laišku, tuo daugiau žmonių suvoks problemą ir pradės ieškoti jos sprendimo būdų.

Su pagarba ir tikėjimu į jūsų palaikymą,
TVJ "UŽ DOROVĘ!" Valdyba

Akcijoje šiuo metu dalyvauja 10 visuomeninių judėjimų ir organizacijų, propaguojančių tradicines šeimos vertybes ir kviečiantys grąžinti dorovę į mūsų kasdienį gyvenimą. Jūsų dalyvavimas gali padėti šiam kreipimuisi būti išgirstam visuose pasaulio kampeliuose.