Džiugina ne skaičiai, o sielos. Sielos žmonių,
nubudusių iš gilaus miego

Džiugina ne skaičiai, o sielos žmonių, nubudusių iš gilaus miego

Su neapsakomu džiaugsmu mes (grupė iš Los-Andželo) sveikiname visus mūsų bendraminčius, kurie pirmą kartą susirinko didelėje šviesioje Gyvenimo Etikos Universiteto Dvasinio švietimo Centro salėje. Jeigu žmonės negali tylėti apie blogus, bedieviškus darbus ir nepataisomas pasekmes, tai aš negaliu tylėti apie gerus darbus, nukreiptus ne saujelės "išrinktųjų" gerovei kurti, bet visos žmonijos gerovei, t.y. ateinančių kartų gerovei ir Dieviškos Išminties Šviesos sklaidai.

Kiekviena gera žinia nuteikia viltingai, stiprina tikėjimą šviesia ateitimi... 2014 metų gegužės 25, pirmojo Tarptautinio Visuomeninio Judėjimo suvažiavimo metu buvo 1200 žmonių, užsiregistravusių gyventi, vadovaujantis sąžine, 2014 metų lapkritį TVJ dalyvių skaičius viršijo 4000. Džiugina ne patys skaičiai, o sielos tų žmonių, kurie nubudo per keletą mėnesių. Daugelis nubudo iš snaudulio, besitęsusio tūkstantmečius. Kokia palaima!

Mes sveikiname visus bendraminčius, mes sveikiname Jeleną Iljina, perėmus sunkias ir atsakingas TVJ prezidento pareigas. Mes įsitikinę, kad Jelena Iljina susidoros su atsakingu darbu - vadovauti TVJ, vykdant šią misiją su gerumu, švelnia šypsena, kuklumu, ir moteriškumu, ir visų svarbiausia - su dvasinėmis žiniomis.

Mes dėkojame Jelenai Jefremovai, Dvasinio švietimo Centro šeimininkei už jos pasiaukojimą, ištikimybę, pastovumą ir kryptingą darbą. Jūsų namai, jūsų darbas ir gyvenimas kupini kūrybos ir šviesos. Mes esame įsitikinę, kad artimoje ateityje Omsko Dvasinio švietimo Centras pavirs į Dieviškosios Šviesos švyturį Žemės planetai.

Iš viso širdies dėkojame Tatjanai Nikolajevnai už tarnystę Dievui ir žmonijai.

Šviesa ir meilė,
Levonas, JAV