Judėjimo dalyvių iš Latvijos iniciatyvos

Tradicinės šeimos palaikymo eitynės Rygoje

Judėjimo dalyvių iš Latvijos iniciatyvos

Spalio 25 d. Rygoje įvyko tradicinės šeimos palaikymo eitynės, kurias organizavo bendruomenė "Apginkime mūsų vaikus". Eitynėse dalyvavo virš 500 žmonių.

Mes visi šiuo metu esame liudininkai kaip kinta sąvokos "demokratija" reikšmė, kuri šiuo metu jau ribojasi su visa leistinumu. Pradedama ne tik abejoti pirmapradėmis, tūkstančius metų egzistavusiomis moralinėmis-etinėmis ir dorovinėmis vertybėmis, bet jos sąmoningai ir tikslingai keičiamos į priešingą reikšmę turinčius pakaitalus. Ypač aktyviai veikiama vaikų ir paauglių auditorija, diegiant mokymo įstaigose abejotinas lytinio auklėjimo programas (Latvijoje jos kol kas dar tik projektų stadijoje, daug kur Europoje - jau įgyvendinta), populiarinant ir legalizuojant tos pačios lyties asmenų santuokas ir taip vadinamą genderinį mąstymą Judėjimo dalyvių iš Latvijos iniciatyvos (vaikas pats pasirenka savo lytį) bei įteisinant juvenalinę justiciją, kuri jau pati savaime yra grubus šeimų kontrolės mechanizmas.

Judėjimo "UŽ DOROVĘ!" Latvijos regioninė grupė atsiliepė į bendruomenės "Apginkime mūsų vaikus" kvietimą palaikyti renginį ir dalyvavo eitynėse.

Nors mūsų buvo ne taip jau daug - 6 suaugusieji ir 5 vaikai, visgi mums pavyko pelnyti kitų dėmesį. Apie tai liudija naujienų tinklapiuose pateiktos fotografijos, kuriose matyti mūsų Judėjimo simbolika. Mes išdalinome renginio dalyviams visus savo rankomis paruoštus oro balionėlius su užrašytu ant jų Judėjimo tinklapio adresu. Judėjimo dalyvių iš Latvijos iniciatyvos Kadangi visi atėjusieji į renginį žmonės rėmė tas pačias žmogiškąsias vertybes, viliamės, kad mūsų pateikta informacija pateko į "derlingą dirvą".

Eitynių metu buvo išreikštas palaikymas Latvijos prezidentui A. Berzinšui už jo siekį remti tradicines šeimos vertybes. Savo ruožtu, prie Seimo kvietėme visus norinčius pasirašyti už įstatymo "Apie vaikų teisių gynimą" pataisas, kurios neleistų vykdyti priešlaikinės vaikų "seksualizacijos". Eitynės pasibaigė šalies himnu prie Laisvės paminklo. Mes visi kartu skandavome: "Dieve, laimink Latviją!"

Ingunos Saare pranešimas medicinos seserų seminare

Judėjimo dalyvių iš Latvijos iniciatyvos

Spalio 27 d. organizuotame Latvijos ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų medicinos seserų seminare, kuriame dalyvavo virš 500 žmonių, pranešimą skaitė TVJ "UŽ DOROVĘ!" dalyvė Inguna Saare. Pranešimo tema buvo moralinių-etinių pagrindų klausimai ir jų grąžinimo į gyvenimą būtinybė, siekiant dvasinio visuomenės atgimimo.

Inguna vystė temą nuosekliai, laiptelis po laiptelio, pradėdama nuo pačių pagrindų, nuo mūsų tautinio folkloro istorinių dorovės ištakų, kur kalbama apie daugelį dorybių – apie darbą bendram labui, apie santykius šeimoje, apie meilę artimui ir gamtai. Ji priminė, kad ir šiais laikais dorovės sąvoka išskirta Latvijos Konstitucijoje atskiru punktu. Visa tai, žinoma, yra puiku, niekas to neneigia, bet realiame gyvenime mes stebime priešingą vaizdą. Dorovė, moralinės-etinės vertybės, garbė, sąžinė, taip ir lieka abstrakčiomis sąvokomis ir mes matome apverktiną šiuolaikinės visuomenės, išgyvenačios dvasinę krizę, padėtį. Todėl Inguna pabrėžė būtinybę grąžinti į gyvenimą dorovines vertybes tam, kad palaipsniui visuomenę išvesti iš šios krizės.

Judėjimo dalyvių iš Latvijos iniciatyvos

Vėliau ji papasakojo apie tai, kad jau yra įkurtas ir aktyviai veikia tarptautinis judėjimas, kurio veikla nukreipta į dorovinių idėjų platinimą bei supažindino susirinkusiuosius su TVJ "UŽ DOROVĘ!". Ji papasakojo apie pirmąjį Judėjimo dalyvių suvažiavimą, apie dalyvio Kodeksą ir mūsų simboliką bei Aukšto Dorovingumo Doktriną. Klausytojai rodė didelį susidomėjimą, uždavinėjo klausimus ir daug kas išreiškė pageidavimą užsiregistruoti Judėjimo dalyviais.

Taigi, remiantis mūsų, nors kol kas dar ir negausia patirtimi, dalyvaujant didelę auditoriją turinčiuose renginiuose, galima daryti kai kurias išvadas. Mes supratome, kad neverta bijoti kalbėti apie dorovę nei mažai, nei didelei auditorijai. Dauguma žmonių - jautrūs, suvokia dvasinės krizės priežastis ir supranta, jog atėjo metas keisti situaciją. Taip pat pastebėjome, kad į tokius renginius ateina tie žmonės, kurie pasiruošę priimti naują informaciją ir yra vilties, jog jie ir kitiems skleis šviesias dorovingumo idėjas. Yra net vilties, jog visa visuomenė palaipsniui artėja prie dorovinių idėjų įsisąmoninimo ir viso gyvenimo kūrimo moralinių-etinių kategorijų rėmuose.

Su šiltais palinkėjimais sėkmės Dorovingumo kelyje visiems Judėjimo dalyviams,
TVJ "UŽ DOROVĘ!" Latvijos regiono grupė