Pranešimas spaudai

2014 m. liepos 9 d. žurnale "Regiony Rossii" išspausdintas Prezidento A.V. Byčkovo interviu. Žurnalas leidžiamas Rusijoje ir 6 užsienio valstybėse 17500 egzempliorių tiražu. Žurnalas platinamas valstybinio sektoriaus, stambaus verslo ir finansų struktūrose, plačiai pasaulyje žinomų mokslo ir kultūros atstovų tarpe.

Tarptautinis Visuomeninis Judėjimas 'UŽ DOROVĘ!'

Svarbiausia užduotis – dorovingumo prikėlimas

TVJ 'UŽ DOROVĘ!' Prezidento interviu

Daug kur Rusijos miestuose galima sutikti žmones, kurie dalina baltai žydras juosteles. Tokią pat juostelę galima pamatyti ir ant pro šalį pravažiuojančio automobilio. Kas tai per naujas reiškinys? Šias akcijas vykdo Tarptautinio Visuomeninio Judėjimo "UŽ DOROVĘ!» aktyvistai. Mes kalbiname Judėjimo Prezidentą A.V. Byčkovą (Sankt-Peterburgas).

Andrejau Valerjevičiaus, prašau papasakoti, kaip ir kada užgimė Judėjimo "UŽ DOROVĘ!" idėja.

– Mūsų Judėjimas buvo įkurtas visai neseniai – šių metų balandžio 1-ąją dieną. Šiai dienai Judėjimo dalyviais yra tapę jau daugiau nei 2000 žmonių iš 42 pasaulio šalių. Šio Judėjimo sukūrimo idėja priklauso Omsko miesto gyventojai, visuomeninei veikėjai Tatjanai Nikolajevnai Mikušinai. Judėjimą įsteigė grupė piliečių iš Rusijos, Ukrainos ir Latvijos. Mes pakankamai seniai pažįstame vieni kitus, ir mus jungia bendras požiūris į dabarties realybę. Ją būtų galima suformuluoti taip.

Nepaisant veržlaus ekonominio, techninio ir mokslinio vystymosi visame pasaulyje, žmonės netampa laimingesni. Mes stebime globalią visuomenės krizę. Ir tai - ne ekonominė ir ne politinė krizė. Yra tik dorovinė krizė, kuri glūdi bet kurios problemos šerdyje. Mes matome visuotinį dorovės smukimą, kartais net iki katastrofinio lygio. Žmonėse vyksta persiorientavimas į apgaulingas vertybes. Mes tai siejame su tuo, kad žmonės nustojo siekti aukščiausiųjų vertybių, nustūmė sąžinę į tolimiausią kampą, nusisuko nuo Dievo.

Žinoma, dauguma Planetos gyventojų, vienaip ar kitaip, visgi bando tapti dvasingesniais, gyventi pagal sąžinę, "pagal Dievo žodį". Dvasingumo ieškojimuose vieni žmonės išpažįsta artimas jiems religijas, kiti praktikuoja įvairius filosofinius mokymus, o treti paprasčiausiai laikosi moralinių gyvenimo principų. Tuomet kas gi gali mus visus, tokius skirtingus, suvienyti? Mes priėjome išvados, kad mus visus suvienyti gali tik viena - DOROVĖ.

TVJ 'UŽ DOROVĘ!' Prezidento interviu TVJ 'UŽ DOROVĘ!' Prezidento interviu

Kaip Jūs suprantate dorovės sąvoką?

– Mes manome, kad dorovė - tai žmogaus egzistavimo principai, jo moraliniai pagrindai. Jie glūdi visų religijų ir visų filosofinių mokymų esmėje ir yra vieningi visiems žmonėms. Doroviniai principai yra pagrindas valstybės ir visuomenės kūrime.

Jeigu kiekvienas savo sprendimuose visų pirma rinksis dorovę, pats taps dorovingesniu, tai visos visuomenės problemos spręsis savaime. Tuomet ir planeta taps švaresnė, juk dori žmonės neterš namų, kuriuose gyvena. Tuomet išnyks tokios visuomenės problemos kaip korupcija, terorizmas, prievartos propaganda iš televizorių ekranų. Tuomet žmonės taps gailestingesni, rūpestingesni, dėmesingesni. Ir visas pasaulis automatiškai taps geresniu.

Koks Judėjimo tikslas?

– Pagrindinis tikslas – dorovinių principų atgimimas. Mūsų Judėjimas nesiekia ekonominės ar politinės naudos. Mes suinteresuoti savo pozicijos nušvietimu ir ieškojimu tų žmonių, kurie palaiko mūsų ideologiją. Kiekvienas žmogus gali atsiliepti į mūsų idėją.

Vienas iš mūsų uždavinių – nukreipti gyventojų dėmesį nuo tos negatyvios informacijos, kurią jie gauna kiekvieną dieną. Juk žiniasklaida kasdien skelbia naujienas apie žmogžudystes, nelaimes, katastrofas. Mes manome, kad žmonės pavargo nuo šio negatyvo, laikas dėmesį nukreipti į kitką – į dorovės temą.

Mūsų tiksluose – dorovinių pagrindų atgimimas ne tik Rusijoje, bet ir visame pasaulyje. Dabartiniu metu dauguma dalyvių – rusai, bet mes orientuojamės į tarptautinę auditoriją. Negalima būti laimingu vienumoje. Visų problemų prigimtis Rusijoje, Latvijoje, Ukrainoje, visame pasaulyje – viena. Žmonės patys sugalvojo, kad jie kažkuo skiriasi vieni nuo kitų, bet iš tikrųjų, mus visus neramina tie patys klausimai: tarpusavio santykiai šeimoje, santykiai tarp žmonių ir taip toliau. Ir mes, Judėjimo dalyviai, nematome skirtumo tarp žmonių, kurie iš tikrųjų nesiskiria niekuo, išskyrus kalbą, kuria jie bendrauja.

Šiuo metu mes sukūrėme Judėjimo „UŽ DOROVĘ!” svetainę rusų ir anglų kalbomis. O Latvių, Lietuvių, Bulgarų, Prancūzų ir Turkų kalbomis yra pateiktos registracijos formos, kurias užpildžius, galima tapti Judėjimo dalyviu. Artimiausiu metu mes atidarysime svetaines ir šiomis bei kitomis kalbomis.

Ne taip seniai Maskvoje įvyko Tarptautinio Visuomeninio Judėjimo „UŽ DOROVĘ!” pirmasis suvažiavimas. Jo dalyviai kalbėjo, kad Judėjimo ideologija sukelia stiprų atgarsį visuomenėje. Tokia žmogaus prigimtis: jis pavargsta nuo to kas nedora.

Prašau papasakoti, kokios temos buvo aptariamos pirmajo suvažiavimo metu?

– Suvažiavime mes papasakojome – apie mūsų Judėjimo esmę, jo simboliką. Taip pat buvo paliestos šeimos ir vaikystės bei GMO problemos. Tokį pranešimą skaitė profesorė, pedagogikos mokslų daktarė iš Rostovo-prie-Dono. Suvažiavimo kulminacija tapo Kreipimosi į lyderius tų šalių, kurių atstovai dalyvavo suvažiavime, pasirašymas.

TVJ 'UŽ DOROVĘ!' Prezidento interviu TVJ 'UŽ DOROVĘ!' Prezidento interviu

Apie ką buvo kalbama Kreipimesi?

– Mes kreipėmės į valstybių lyderius ir JTO su pasiūlymu bendromis jėgomis iškelti dorovę esminiu gyvenimo pagrindu. Taip pat mes paprašėme jų vadovautis aukščiausiais doroviniais principais ir vertybėmis, priimant kasdienius sprendimus. Akivaizdu, kad valstybės, pastatytos ant dorovinių principų pamato, turės socialinį, ekonominį ir politinį pranašumą, o tai savo ruožtu atves jas į klestėjimą ir gerovės augimą.

Dabar pasaulyje, deja, klesti vartotojiško ir technokratinio visuomenės vystymosi ideologija. O tai, ką mes siūlome, iš esmės yra nauja ideologija.

Papasakokite detaliau apie Judėjimo "UŽ DOROVĘ!" ideologiją.

– Mes suformulavome pagrindinius teiginius ir gavome dešimt punktų – kaip dešimt įsakymų. Pirmas punktas – "Aš elgiuosi su kitais taip, kaip noriu, kad būtų elgiamasi su manimi" – tai auksinė dorovingumo taisyklė, kuri sutinkama daugelyje pasaulio religijų: krikščionybėje, budizme, induizme, konfucionizme bei antikos autorių veikaluose.

Išvardinsiu visus Kodekso punktus.

TVJ 'UŽ DOROVĘ!' Prezidento interviu

TVJ "UŽ DOROVĘ!"
       dalyvio Kodeksas

  1. Aš elgiuosi su kitais taip, kaip noriu, kad būtų elgiamasi su manimi.
  2. Aš nekenkiu nei žmogui, nei gyvūnui, nei Gamtai.
  3. Aš myliu, rūpinuosi artimaisiais ir savo gimtais namais - Žemės planeta.
  4. Aš - už darbą bendram labui.
  5. Aš renkuosi sąžiningumą, teisingumą ir nuoširdumą, dorovinį tyrumą, paprastumą ir kuklumą visuomeniniame bei asmeniniame gyvenime.
  6. Aš siekiu kelti savo sąmonę ir pozityviai mąstyti.
  7. Aš laikausi sveiko gyvenimo būdo.
  8. Aš džiaugiuosi kitų pasiekimais taip, kaip savo paties.
  9. Aš - už visų tautų brolybę.
  10. Aš gyvenu vadovaudamasis sąžine.

O jeigu kažkam ne visada pavyksta rūpestingai elgtis
       su savo artimaisiais arba laikytis sveiko gyvenimo būdo, tai jis jau negalės tapti Judėjimo dalyviu?

– Mūsų Judėjimas nėra aukšto dorovingumo žmonių Judėjimas. Mums visiems iki to toli. Mes kuriame bendriją žmonių, kurie priima dorovę kaip gyvenimo pagrindą ir kiekvieną dieną deda pastangas tam, kad kiekvienas jų pasirinkimas būtų doras.

Mes džiaugiamės visais! Bet atkreipiame kiekvieno dėmesį į tai, kad maža paprasčiausiai pasirašyti po Kodeksu, būtina veržtis į dorovę visa siela.

TVJ 'UŽ DOROVĘ!' Prezidento interviu TVJ 'UŽ DOROVĘ!' Prezidento interviu

O kaip galima tapti Judėjimo "UŽ DOROVĘ!" dalyviu?

– Tam reikia susipažinti su Kodeksu mūsų svetainėje http://www.uzdorove.lt. Jeigu jūs pasiruošę vadovautis jo punktais savo gyvenime, tai pažymite "varnele" šalia žodžių "Aš priimu šiuos principus!". Po trumpos registracijos jūs tampate judėjimo dalyviu ir turite teisę nešioti jo simbolius: baltai-žydrą juostelę ir ženkliuką-leliją.

Kodėl buvo pasirinkti būtent šie simboliai?

– Egzistuoja graži tradicija nešioti simbolines juosteles. Mes neatsitiktinai išsirinkome savo simboliu baltai-žydrą juostelę. Balta spalva – tai šviesos simbolis gamtoje. Skaistumo ir nekaltumo, tiesos ir gėrio, gailestingumo ir dvasingumo įsikūnijimas, ji įkūnija patį Gyvenimą. Žydra spalva – tai spindinčio dangaus simbolis gamtoje, sinonimas viso, kas švaru ir pakylėta. Ji reiškia aukštus idealus, kilnumą ir sąžiningumą. Šių dviejų spalvų sujungimas atspindi Judėjimo „UŽ DOROVĘ!” tikslą – skatinti visuomenėje aukštą moralę ir dorovę, užsiimti švietėjiška veikla, grįsta dvasiniais idealais tam, kad prisidėti prie Rusijos ir viso pasulio atgimimo bei atverti naują vystymosi galimybę visai civilizacijai.

Dar vienas mūsų judėjimo simbolis – lelijos žiedas. Jis įkūnija skaistumą, nekaltumą, kuklumą, gailestingumą ir kitas dorybes. Būtent šias reikšmes visų pirma turi lelijos simbolis mūsų visuomeniniame Judėjime.

O kuo užsiima arba planuoja užsiimti Judėjimas?

– Svarbiausia užduotis – tai dorovingumo prikėlimas. Pas mus ateina iniciatyvūs žmonės, kurie gali aplink save suburti mases. Didėjant masiškumui mums bus paprasčiau vykdyti plataus masto akcijas. Mus pradės girdėti.

Šeimos ir vaikystės tema – artimiausia, kuri reikalauja svarstymo, nes būtent šeimoje formuojamos geros tradicijos ir vaikams įskiepijama dorovė. Bus santaika šeimose – bus klestėjimas valstybėje. Išaugs nauja dorovinga karta – ir nebus karų pasaulyje.

Tolimesniuose planuose – GMO poveikio žmogaus organizmui tyrinėjimas. Mes pakviesime specialistus, pagal galimybes skaitysime paskaitas, surengsime konferenciją ir būtinai pateiksime šią informaciją visuomenei. GMO produktai daro įtaką visų planetos gyventojų sveikatai ir mes į šią problemą žiūrėsime iš dorovės pozicijų.

Dar vienas klausimas, kurį reikia svarstyti, tai muzikos įtaka žmogaus sveikatai. Mokslininkai įrodė, kad muzika gali gydyti, bet gali ir luošinti. Šios ir kitos temos bus svarstomos mūsų Judėjimo organizuojamuose renginiuose.

Tikrai aktualios temos. O kokios nors masinės priemonės?

– Mūsų pirmoji akcija – pokalbis su žmonėmis apie dorovę ir Judėjimą. Mes kalbamės su žmonėmis gatvėse, lankomės organizacijose ir pasakojame jiems apie Kodeksą, apie Judėjimą, prisegame baltai-žydrą juostelę. Atsiliepimai labai geranoriški visose šalyse: Rusijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Bulgarijoje. Daug žmonių, perskaitę Kodekso punktus, sako: „O žinote, aš taip ir gyvenu!”. Tai labai malonu girdėti. Juosteles ir lipdukus su mūsų simboliais dabar galima pamatyti ir ant mašinų, ir ant butų durų, ir ant krepšelių.

Kita didele akcija tapo pagalba Ukrainai. Daugiau kaip 1300 Judėjimo dalyvių iš 31 šalies išsiuntė laiškus-kreipimusis tiems šalių lyderiams, kurie gali daryti įtaką karinių veiksmų nutraukimui pietryčių Ukrainoje ir tarpininkauti situacijos sureguliavimui taikiu keliu. Parašų rinkimas vyksta ir gatvėse. Renkame duomenis apie siūlomą pagalbą bėgliams ir persiunčiame juos pagal paskirtį.

Taip pat mes išsiuntėme kreipimąsi ir savo broliams-ukrainiečiams, kuriame kvietėme juos išsiugdyti taiką ir geranoriškumą savo širdyse. Nes norint pasiekti taiką ir laimę išoriniame pasaulyje – bet kurioje pasaulio šalyje ir visoje Žemėje – visų pirma reikia atsisakyti prievartos savo sąmonėje. Ir tai yra visų svarbiausia, ką reikia padaryti kiekvienam žmogui būtent šiuo metu!

Kokia yra Judėjimo pozicija politikos atžvilgiu?

– Mes neįsitraukiame į politines diskusijas, jokiame konflikte neraginame žmonių palaikyti vieną ar kitą pusę. Liaudies išmintis sako: "Kai du ginčijasi - abu neteisūs".

Mes norime, kad kiekvienas iš mūsų šalininkų: pirmiausia savo viduje susiformuotų dorovinę poziciją panašių įvykių atžvilgiu, antra, surastų bet kokią priimtiną sau galimybę, kad išdėstytų savo poziciją valdžios atstovams.

Būtent dorovė turi tapti pagrindu bet kokioje žmogaus veikloje, taip pat ir politikoje. Ir kitų prioritetų tiesiog nėra. Doras žmogus veikia vadovaudamasis savo vidiniais įsitikinimais, o ne iš baimės būti nubaustas.

Jeigu politikai dėtų visas pastangas, visus valstybės resursus tam, kad atskleistų ir vystytų savo piliečiuose dorovinius pagrindus, tai visi kiti politiniai, socialiniai ir ekonominiai uždaviniai, kaip jau buvo minėta aukščiau, išsispręstų patys savaime.

TVJ 'UŽ DOROVĘ!' Prezidento interviu