Latvijos Seimas – už dorovinį mokinių ugdymą

Kai žodžiu 'laisvė' suprantamas visaleistinumas

Paskutiniuoju skaitymu Latvijos Seimas atliko esmines įstatymo, reguliuojančio švietimo sritį, pataisas (2015.06.18).

Pataisos numato įpareigojimą mokykloms užtikrinti dorovinio mokinių auklėjimo procesą, sutinkamai su Satversme (Konstitucijoje) įtvirtintomis ir saugomomis vertybėmis, ypatingai tokiomis kaip santuoka ir šeima.

Deputatai taip pat palaikė pasiūlymą, nusprendę, kad mokyklos turės saugoti mokinius nuo tokių švietėjiško ir auklėjamojo procesų metodų bei informacijos, kurie neužtikrina dorovinio vystymosi, kaip to reikalauja Įstatymas.

Vyriausybė turėtų nustatyti pagrindines mokinių auklėjimo, taip pat patriotinio ir dorovinio ugdymo kryptis mokyklose, reglamentuoti valstybinės vėliavos, himno ir herbo naudojimo tvarką, taip pat nustatyti renginius mokyklose, skirtus valstybinėms šventėms pažymėti. Vyriausybei taip pat tenka užduotis nustatyti įvertinimo tvarką, kiek mokymo priemonės ir medžiaga, o taip pat ir kiek mokymo bei auklėjimo metodikos atitinka mokinių dorovinio ugdymo proceso užtikrinimą, kaip vieno iš įstatymo apie Švietimą reikalavimų.

Seimas šiandien palaikė siūlymą, numatęs, kad mokymo įstaigos taryba turi teisę nuspręsti ar mokymo procese naudojami metodai ir informacija, tame tarpe ir mokymo priemonės bei mokomoji medžiaga, užtikrina dorovinio ugdymo procesą, kaip to reikalauja Įstatymas, taip pat atsižvelgiant į pagrindines dorovinio auklėjimo kryptis.

Seimo spaudos tarnyba: http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/23620-saeima-galigaja-lasijuma-pienem-butiskas-izmainas-izglitibas-jomas-regulejuma.