Rusijoje priimta auklėjimo vystymo Strategija
laikotarpiui iki 2025 metų

Auklėjimo vystymo strategija

Kaip pranešė "Volgogradskoje delovoje televidenije" 2015 metų birželio 1 Rusijos Federacijos Vyriausybės įsaku patvirtinta auklėjimo vystymo Strategija laikotarpiui iki 2025 metų.

Kaip pagrindinės auklėjimo vystymo kryptis, nurodytos: šeimos auklėjamojo proceso rėmimas, auklėjamųjų galimybių išplėtimas informaciniuose resursuose, visuomeninių sąjungų palaikymas, pilietinis, patriotinis, dvasinis ir dorovinis vaikų auklėjimas, mokslinių žinių populiarinimas vaikų terpėje, fizinis ugdymas ir sveikatos kultūros formavimas, darbinis auklėjimas ir profesinis apsisprendimas, ekologinis auklėjimas.

Pateiksime keletą ištraukų iš priimto dokumento.

"Prioritetine užduotimi vaikų auklėjimo srityje Rusijos Federacijoje yra aukšto dorovingumo asmenybės ugdymas, palaikančios tradicines rusiškas dvasines vertybes, turinčios aktualias žinias ir gebėjimus, gebančios realizuoti savo potencialą šiuolaikinės visuomenės sąlygomis, pasirengusios taikiam kūrimo procesui ir Tėvynės gynybai. <...>

Strategija paremta dvasinių-dorovinių vertybių, susiklosčiusių kultūrinio Rusijos vystymosi metu, sistema, tokių kaip meilė žmonėms, teisingumas, garbė, sąžinė, valia, asmens orumas, tikėjimas gėriu ir siekis įgyvendinti dorovinę pareigą prieš save patį, savo šeimą ir savo Tėvynę. <...>

Valstybinės politikos prioritetais auklėjimo srityje yra:

sąlygų sukūrimas tam, kad būtų išugdyta sveika, laiminga, laisva, orientuota į triūsą, asmenybė;

aukšto dvasinio-dorovinio išsivystymosi lygio, bendrumo jausmo su istoriniais-kultūriniais rusų tautos klodais ir Rusijos likimu formavimas vaikuose…"

Svarbią vietą strategijoje užima šeimos instituto sustiprinimas.

"Šeimos auklėjamojo proceso palaikymas apima:

pagalbą šeimų stiprinimo procesui ir prioritetinės prieš visus kitus asmenis tėvų teisės auklėti savo vaikus apsaugą;

tėvystės, motinystės, daugiavaikių šeimų, tame tarpe ir šeimų įvaikintojų, socialinio reikšmingumo ir visuomeninio prestižo didinimą;

šeiminio vaikų auklėjimo kultūros, grįstos tradicinėmis šeimos dvasinėmis-dorovinėmis vertybėmis, palaikymą;

geriausios vaikų auklėjimo patirties šeimose, tame tarpe ir daugiavaikėse bei įvaikintojų, populiarinimą;

didelių, daugelio kartų šeimų bei profesinių dinastijų reikšmingumo atgimimą; <...>

Dvasinis ir dorovinis vaikų auklėjimas tradicinių rusiškų vertybių pagrindu vykdomas:

vystant vaikuose dorovinius jausmus (garbę, pareigą, teisingumą, gailestingumą ir draugiškumą);

formuojant elgesiu išreikštą dorovinę poziciją, tame tarpe gebėjimą sąmoningai rinktis gėrį;

formuojant užuojautos ir pozityvaus kitų žmonių, tame tarpe su ribotomis sveikatos galimybėmis ir invalidų, atžvilgiu santykį;

plėtojant bendradarbiavimą tarp valstybės ir visuomenės, visuomeninių organizacijų bei institutų, užsiimančių dvasiniu-doroviniu vaikų auklėjimu, tame tarpe ir tradicinių religinių bendruomenių;

skatinant pozityvių gyvenimiškų orientyrų ir planų formavimasį vaikuose…"

Naujienos originalas patalpintas "Volgogradskoje delovoje televidenije":

http://vd-tv.ru/news.php?25752.

Su pilnu patvirtintos strategijos tekstu galima susipažinti čia (tekstas rusų kalba): http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402.