Čia galite paremti mūsų veiklą

Mes kreipiamės į visus geraširdžius žmones, kurie norėtų paremti dorovingumo atkūrimo veiklą visuomenėje.


VšĮ „Siriaus“centras sąskaita AB SEB banke.
Įmonės kodas 303361051.
a/s Nr. LT91 7044 0600 0797 8165.


*Pastaba: Atlikdami mokėjimo pavedimą, nurodykite remiamą veiklą,
                 pvz.: TVJ "UŽ DOROVĘ!" veiklai paremti.