Mūsų Judėjimui – 1 METAI!

1 metų darbo rezultatai

Mūsų Judėjimui – 1 METAI!

Brangūs draugai!

Mes pažymime reikšmingą datą! Praeitų metų balandžio 1 d. bendraminčiai iš Rusijos, Ukrainos ir Latvijos nusprendė sukurti Tarptautinį Visuomeninį Judėjimą "UŽ DOROVĘ!". Ši diena yra mūsų Judėjimo istorijos atskaitos taškas. Jau 2014 m. balandžio 13 d. Maskvoje įvyko TVJ "UŽ DOROVĘ!" steigėjų susitikimas.

Prabėgus metams, atėjo laikas įvertinti tarpinius mūsų veiklos rezultatus ir prisiminti pačius ryškiausius momentus. O jų buvo nemažai!

O dabar - keletas žodžių apie praėjusiais metais nuveiktus darbus.

Pirma, į ką norėtųsi atkreipti dėmesį: atliktas didžiulės apimties darbas, ir atliktas jis santykinai mažomis savanoriškomis pajėgomis, neturint reikšmingo valstybės, žiniasklaidos ir mecenatų palaikymo. Mūsų aktyvistai, pilna to žodžio prasme, dirba už dešimtį! O juk daugelis iš jų darbuojasi visai ne paprastoje aplinkoje, pavyzdžiui, Ukrainoje arba Pabaltijyje. Ir tai duoda savo rezultatų: pavyzdžiui, filmuką apie kyšius parodė televizijos kanalai trijuose Ukrainos miestuose, tame tarpe ir sostinėje!

Toliau pereiname prie antro svarbaus TVJ "UŽ DOROVĘ!" gyvenimo fakto. Mūsų Judėjimas visiškai pateisino savo tarptautinį statusą. Aukštai iškeltą vėliavą su Balta Lelija laiko bendraminčiai iš Latvijos, Lietuvos, Bulgarijos, Rusijos, Ukrainos, JAV ir daugelio kitų šalių! O kad tai nebūtų tik niekuo neparemti žodžiai, kalbant apie nuveiktus darbus, siūlome jums susipažinti su lentele, kurioje mes pasistengėme detaliai atvaizduoti Judėjimo veiklos kryptis per praėjusius metus.

№ p/p Darbo kryptys Padaryta
1 Judėjimo steigėjų susitikimas 2014 m. balandžio 13 d. Maskvoje
2 Pirmasis Suvažiavimas 2014 m. gegužės 24, įvykęs Maskvoje (Rusija) Dalyvavo 522 delegatai iš 16 šalių.
Suvažiavimas priėmė Kreipimąsi į šalių-dalyvių lyderius ir JTO Generalinį sekretorių
3 Programinių Dokumentų parengimas

– Judėjimo Dalyvio Kodeksas,

– Judėjimo Įstatai,

– Aukšto Dorovingumo Doktrina,

– Atviri laiškai № 1 и № 2

4 Laiškai politikams, ryšium su įvykiais Ukrainoje, rinkimas parašų už kraujo liejimosi nutraukimą Daugelyje miestų vyko parašų rinkimo akcijos, reikalavusios nutraukti arba daryti įtaką, kad būtų sustabdytas kraujo praliejimas Ukrainos pietryčiuose. 2014 metų liepos mėnesį laiškus politikams, su reikalavimu nutraukti kovinius veiksmus, išsiuntė 1583 žmonės iš 310 miestų 32-ose pasaulio šalyse.
5 Tarptautinių akcijų su simbolika vykdymas, siekiant pritraukti naujų dalyvių į Judėjimą

– 2014 m. balandį-gegužę,

– 2014 m. rugpjūčio 23,

– 2014 m. rugsėjo 21.

6 Audio įrašo sukūrimas ir platinimas Audio įrašas buvo transliujamas radio stoties "Komsomolskaja Pravda", taip pat vietinėse radio stotyse Maskvos, Vladimiro ir Sverdlovsko srityse
7 Interviu radijuje ir televizijoje Judėjimo aktyvistai ir Prezidentai davė interviu Rusijos miestuose: Sankt-Peterburge, Maskvoje, Sevastopolyje, Čeliabinske, taip pat ir Čikagoje (JAV).
8 Akcija "Juostelė - ant kievienos mašinos!" Akcijoje dalyvavo keturios šalys: Rusija, JAV, Bulgarija ir Lietuva.
9 Pokalbių apie Dorovingumo Kodeksą sukūrimas Šiai dienai buvo publikuoti šeši pokalbiai apie Dorovingumo Kodeksą, be Judėjimo tinklapio jie buvo publikuojami ir žurnalo "Regiony Rossii" tinklapyje
10 Straipsniai apie Judėjimą žurnaluose, laikraščiuose ir interneto portaluose

– ilgalaikis bendradarbiavimas su žurnalu "Regiony Rossii",

– straipsniai apie Judėjimą žurnaluose "Čas X", "Delovoj Volgograd" (Rusija), "Misterija" (Latvija), "Raktas" (Lietuva),

– taip pat ir dvejose dešimtyse skirtingų miestų ir šalių laikraščių bei daugelyje tinklapių

11 Kalendorių, simbolikos, brošiūrų, skrajučių, "Vestnik TVJ" leidyba Periodiškai metų eigoje
12 Judėjimo grupių sukūrimas socialiniuose tinkluose Pastovus grupių socialiniuose tinkluose užpildymas parengta medžiaga: "ВКонтакте", "Facebook", "Одноклассники", "Twitter", "Мой мир", "Pinterest"
13 TVJ tinklapių užpildymas įvairiomis kalbomis Rusų, anglų, bulgarų, lietuvių, turkų ir vokiečių kalbomis.
14 Kultūros, dvasingumo ir piliečių doros atkūrimo bei vystymo fondas "UŽ DOROVĘ!" Su Fondo parama buvo įvykdyta visa eilė projektų: brošiūros "Dorovingumas - Naujosios Epochos ideologija" ir "Kelias į Naują Pasaulį!", Tarptautinio kūrybinio Konkurso "MES - UŽ DOROVĘ!" surengimas, darbas su televizijomis, siūlant transliavimui antikorupcinį filmuką ir kita
15 Judėjimo koordinatorių ir akytvistų mokymai Gyvenimo Etikos Universitete Pirmieji TVJ studentai-dalyviai įstojo į Universitetą 2014 metų rudenį
16 Brošiūros "Kelias į Naują Pasaulį!" platinimas Brošiūra buvo išspausdinta 56500 egz. tiražu ir mūsų aktyvistų išplatinta per 2 mėnesius šimtuose Rusijos ir užsienio miestų bei gyvenviečių
17 Laiškų ir dokumentų naujienlaiškiais siuntimas

– Atviro laiško № 1 ir Aukštos Dorovingumo Doktrinos – politikams,

– Atviro laiško № 2 – komercinėms ir visuomeninėms organizacijoms,

– brošiūros "Kelias į Naują Pasaulį!" – tūkstančiams valstybinių, komercinių, visuomeninių ir kultūros organizacijų.

18 Palaikymo laiškai iš komercinių ir visuomeninių organizacijų bei žiniasklaidos priemonių 44 visuomeninės ir komercinės organizacijos, taip pat ir žiniasklaidos priemones atstovaujančios organizacijos savo laiškuose išreiškė palaikymą Judėjimui. Organizacijų logotipai patalpinti mūsų tinklapyje: http://www.uzdorove.lt/news/2014/12/18/letter.htm#support
19 Fotomaratonas Tęsiamas (baigiamas 2015.12.31) socialiniame tinkle "ВКонтакте".
20 Dalyvavimas akcijoje "Už dorovės sugrąžinimą į žiniasklaidą" Kartu su visa eile Rusijos visuomeninių organizacijų.
21 Antikorupcinio filmuko platinimas televizijose Videoklipas apie valdininką, neimantį kyšių, pasirodė Rusijos, Ukrainos ir Bulgarijos televizijų eteryje
22 Judėjimo reklaminiai plakatai miestų gatvėse ir viešajame transporte Lauko reklama apie Judėjimą buvo įrengta aštuoniuose Rusijos miestuose, taip pat Stambule (Turkija). Be to, Judėjimo reklama buvo patalpinta septynių Rusijos ir Ukrainos miestų viešajame transporte. Reklama liftuose buvo patalpinta Sankt-Peterburge ir Rostove ant Dono.
23 Projektas "Išmintingos mintys apie dorovę" TVJ tinklapyje Įžymių istorinių asmenybių citatų apie dorovines savybes parinkimas ir apiforminimas
24 Knygų apie Rusiją prezentacija, Judėjimo prezentacija Surengtos visoje eilėje miestų ir šalių - visuomeninėse organizacijose, klubuose, parodose, festivaliuose, bibliotekose, vidurinėse bei aukštosiose mokyklose ir kitur.
25 Darbas su vaikais Vaikų šventės, klasės valandėlės, pokalbiai apie dorovę, švietėjiškas projektas "Vaikai apie Pasaulį"
26 Tarptautinis kūrybinis konkursas "MES - UŽ DOROVĘ!" Savo darbus į konkursą atsiuntė virš trijų dešimčių dalyvių iš Rusijos, Bulgarijos, Turkijos, Lietuvos, Latvijos ir Gruzijos. Viso konkursui buvo pateikti 36 projektai, dalis jų buvo atlikta komandine sudėtimi
27 Dalyvavimas mokslinėse-praktinėse konferencijose Mokslinėse-praktinėse konferencijose, vykusiose Saratove ir Naberežnyje Čelny, buvo pristatyti trys pranešimai: M.L. Skuratovskajos, T.N. Mikušinos, A.V. Byčkovo
28 Projektas "Valandėlė sielai" Judėjimo tinklapyje - šiuo metu vykdomas Projektas numato supažindinimą su puikiais klasikinės muzikos ir tapybos kūriniais

Be to, daugelyje pasaulio regionų mūsų aktyvistai subūrė vieningas grupes, įgijo bendro visuomeninio darbo patirties, vykdant akcijas, prezentacijas, parodas ir kitus renginius.

Suformuota organizacinė Judėjimo struktūra. Išrinkti regioniniai koordinatoriai, atsakingi už vertikalių ryšių su Valdyba palaikymą, vykdomas darbų planavimas ir jų derinimas su asmenimis, atsakingais už tam tikras veiklos kryptis.

Mes taip pat mokėmės bendradarbiauti su žiniasklaidos priemonėmis, valdžios struktūromis, visuomeninėmis organizacijomis. Sukurta elektroninė organizacijų adresų duomenų bazė su beveik 3000 įrašų. Apie Judėjimą žino ir televizijoje, ir radijo stotyse, ir daugybėje administracinių bei visuomeninių įstaigų.

Taigi, išorinės veiklos rezultatai suvesti. Beliko pasakyti svarbiausia.

Svarbiausia - mūsų vidiniai pokyčiai. Juk mes tvirtai laikomės taisyklės: "Nori pakeisti pasaulį - pradėk nuo savęs!" Keisdami save, mes palaipsniui pakeisime ir mus supantį pasaulį.

Kuo gi tapo Judėjimas jo dalyviams, kas pasikeitė jų gyvenime po to, kai jie pasirašė po Doroviniu Kodeksu? Jūsų dėmesiui siūlome keletos mūsų aktyvistų atsiliepimus.

Mes vis dar gauname atsiliepimus, todėl būtinai dar prie šios temos sugrįšime ir atskleisime ją plačiau.

Mūsų Judėjimui – 1 METAI!

"Visų svarbiausia, ką duoda Judėjimas - tai vienybės pojūtį ir galimybę susivienyti visiems pozityviai nusiteikusiems Žemės gyventojams! Žmonių akimis sunku įžvelgti kas yra kas, o Judėjimas mus vienija kitais, žmogui nežinomais požymiais! Jis veda ir duoda galimybę surasti draugų! Viską už mus jau atliko mylimi Žemės ir Dangaus Mokytojai, mums tik reikia veikti JŲ FARVATERYJE!!! Taip pat, tai galimybė perimti tų Judėjimo dalyvių patirtį, kurie daugiau pasiekė gyvenime ir bendradarbiauti su jais! Didžiulis Dėkui Visiems, kurie sugalvojo šį Judėjimą, taip pat ir visiems aktyviems dalyviams!"

Su pagarba, Michailas, Luck (Ukraina)

"Aš esu įsitikinęs ir galiu pasakyti, kad dalyvavimas realizuojant Judėjimo uždavinius, įnešė į mano gyvenimą gilesnį atsakomybės suvokimą. Atsakomybės ne kaip naštos, kaip tai dažnai suprantama, bet kaip suvoktos būtinybės atverti duris naujoms puikioms galimybėms. Kartu su šia atsakomybe atėjo didžiulis džiaugsmas dėl užgimusių naujų prasmingų pažinčių, dėl širdžių vienybės, susivienijusių Gėrio ir Bendros Gerovės siekime".

Iva, Lom (Bulgarija)

"Kaip ir kiekvienas žmogus, aš turiu savų trūkumų ir elgesio modelių, kurie ne visada teisingi. Ypatingai tai pasimatė, kai aš pradėjau daugiau bendrauti su nepažįstamais žmonėmis. Jau vien tik šį faktą laikau savo pasiekimu, nes, kaip ir daugelis žmonių, iki Judėjimo gyvenau savo "ankštame pasaulėlyje", nenorėdama iš jo niekur eiti. Šiame "pasaulėlyje" visa energija skiriama tik sau pačiam. Ir norint išeiti iš tokios būsenos, teko padirbėti. Tai ir buvo ta Judėjimo suteikta "greitoji pagalba" mano sielai.

Toliau, dirbdami su Dalyvio Kodeksu, mes mokėmės duoti, aukoti, ir ne vien tik materialias vertybes, bet ir subtiliąją energiją - Meilės energiją. Sutikite, paniurę ir godūs mes niekur toli nenuvažiuosime ir su niekuo nesugebėsime susitarti. Todėl, prieš išeinant "į žmones" visada tenka padirbėti su savimi. Rezultate tampi dosnesnis siela, pasitraukia puikybė. O jeigu viską darai teisingai, širdyje "paukščiukai čiulba"!

Dalyvavimas kūrybiniame konkurse ir projekte "Valandėlė sielai" atnešė man naujų žinių ir išmokė džiaugtis kitų pasiekimais kaip savo pačios. Jeigu susimąstyti, tai visi puikūs darbai, teisingi kūrybos pavyzdžiai, didina pasaulyje meilės ir džiaugsmo kiekį. Ir ne taip jau svarbu, kas tuos darbus atliko, - laimi visa žmonija. Iš šio požiūrio taško, kolegos darbas suteikia tokį pat pasitenkinimą kaip ir savas. Juk reikalas tai bendras.

Į veiklos bendram labui klausimą aš visada žiūrėjau normaliai, bet dabar žvelgiu į tai iš kitos pusės: stebiu save, kad nesmerkti tų, kurie dar tam nepasiruošę. Kiekvienas turi galimybę pasikeisti. Primenu sau: "Svarbiausia - tai Meilė". Sunkokai man sekasi pozityvus mąstymas, todėl skirsiu tam daugiau laiko. Yra dar kur tobulėti ir ko siekti.

Šiaip tai aš pati sau daviau tokį patarimą: "Jeigu Sąžinė šiek tiek prisnūdo, greitai perskaityk Dalyvio Kodeksą. Pagalvok, ką tu gali duoti Judėjimui?"

O Judėjimas "Už Dorovę!" visiems mums nurodo kryptį, kuria reikėtų nukreipti savo energiją bei vienija bendraminčius iš viso pasaulio, už ką didelis jam Ačiū».

Lilija, Čerepoviec (Rusija)

"Brangūs ponai ir ponios!

Ir vienas lauke yra karys, jeigu kalbama apie dorą ir garbę! Taip, aš tvirtinu tai. Praeitais metais, kai buvo kuriamas TVJ "UŽ DOROVĘ!", aš išdidžiai stojau po jo vėliava. O Kodekso principus priėmiau kaip savo. Iš tiesų aš taip ir gyvenau. Tiesiog, kada doroviniai idealai Mūsų Judėjimui – 1 METAI! suformuluoti Kodekso pavidalu, jie lengviau įsimenami. Judėjimo Kūrėjai tik aiškiai suformulavo dorovinio fundamento pagrindus, ant kurio savo gyvenimą gali kurti kiekvienas žmogus Žemėje, nepriklausomai nuo religijos, tautybės ir kitų iliuzinių prieštaravimų.

Prisiminiau kas aš esu iš tiesų. Baltosios Lelijos ir Garbės Riteris! Ir, kaip kievienas tikras riteris, apsirėdęs šarvais, visada laikydamas mintyje ir širdyje Garbės Kodeksą, aš atsiradau šiame pasaulyje tam, kad daryti žygdarbius. Kai bandžiau taikyti pirmąjį Kodekso punktą "Aš elgiuosi su kitais taip, kaip noriu, kad būtų elgiamasi su manimi", aš mėginau daryti "gera" bet kokia kaina, net tais atvejais, kai mano pagalba iš tiesų nebuvo reikalinga. Aš užmiršau, jog šioje Visatoje egzistuoja Laisvos Valios Įstatymas, todėl gavau savo karčią pamoką. Dabar veikiu atsargiau ir labiau apgalvotai.

Praeitais metais buvo daug vilčių, laukimo ir nusivylimo. Kai susiduriu su kai kuriais dalykais vienoje ar kitoje situacijoje, aš kartais sakau: "Kam visa tai, Viešpatie? Tu pasiuntei mus į šį pasaulį, kad mes įgytume Dieviškos patirties ir sugrįžtume pas Tave, bet būtent gyvenimiški įdirbiai trukdo mums ir kartais padaro širdyje daugybę žaizdų, kurias skauda ir maudžia, net ir po storu šarvo sluoksniu". Bet mano Riteris-Komandoras, Šventasis Brolis visada kviečia ginti tikruosius, Dieviškus idealus ir vadovautis riterio kodeksu, nežiūrint į nieką. Jis visada kalba, kad reikia rasti pozityviąją pusę bet kokioje gyvenimiškoje situacijoje. Jis - didelis optimistas, ir man norėtųsi taip pat įgytį jo neblėstančio tikėjimo ateitimi.

Tikrasis riteris visada siekia puoselėti savyje garbės, orumo ir drąsos kilnias savybes, jis siekia apginti silpnuosius ir padėti prislėgtiems bei vargšams. Jis neieško priešų išorėje. Jis nėra idealas ir tikrai ne superdidvyris. Jis taip pat turi miglotų baimių ir netobulumų, kurie pakyla iš jo sąmonės ir pasąmonės kaip donkichotiški milžinai. O štai, kovoti su jais žymiai sunkiau, ir kartais, nėra kitos išeities, kaip tik nuolankiai melsti Dievo. Taigi, ponai ir ponios, net ir vienas lauke yra karys"!

Su gilia pagarba, Baltosios Lelijos ir Garbės Riteris

Mūsų Judėjimui – 1 METAI!