"Kelias į Naują Pasaulį": visuomenės reakcija

'Kelias į Naują Pasaulį': visuomenės reakcija

Brangūs draugai!

Siūlome jūsų dėmesiui atsiliepimus į straipsnį "Kelias į Naują Pasaulį" tų žmonių, kurie nėra mūsų Judėjimo dalyviai. Daugelis iš tų, kurie aktyviai platina šį straipsnį, jau turi susidarę nuomonę apie visuomenės reakciją į jį. Ši reakcija nėra vienareikšmiška ir kinta: nuo visiško palaikymo iki kategoriško atmetimo. Tačiau yra tam tikras procentas žmonių, kuriems ši informacija svarbi ir savalaikiška, kuri verčia juos susimąstyti... Štai dėl tokių žmonių ir dirbame.

"Straipsnis "Kelias į Naują Pasaulį" man patiko. Nesiimu spręsti apie istorinius pareiškimus, esu susipažinęs su daugeliu požiūriu ir visi atrodo panašūs į tiesą, aš juos tiesiog priimu domėn. Tačiau dorovingumo akcentavimą priimu visiškai ir pilnai. Būtent tame aš taip pat matau išeitį iš susidariusių problemų ir stengiuosi veikti šia kryptimi.

Patiko mintis, kad "vartotojiškoje visuomenėje santykis su Dievu taip pat vartotojiškas". Iš tiesų, jeigu žmogaus mastymas vartotojiškas, tai jis jį platina visose gyvenimo sferose. Ši mintis labiau išryškina šiuolaikinio santykio su gyvenimu ištakas - bažnytinė krikščionybė išugdė jį šimtmečiais trukusiais maldavimais su prašymais Dievui padėti, apginti, apsaugoti nuo nelaimių ir pan. Atminty iškyla prieš tai buvusi vedinis slavų tikėjimas, kuriame dievai buvo priimami kaip šeimos nariai, protėviai ir žmogus nebuvo nei dievo tarnas, nei avinėlis, viskas buvo jo rankose ir atsakomybė už savo veiksmus visiems buvo akivaizdi.

Iš straipsnio teksto ne visiškai aišku kaip jo autoriai traktuoja sąvoką "atgaila", kokia jos prasmė. Bet, sprendžiant iš bendro įspūdžio, vargu ar jie turi galvoje atgailą bažnytine prasme. Bažnyčia mėgsta atleisti atgailaujantiems, nes tai pritraukia į ją žmonių, bet atsakomybės ir karmos sąvokos, jeigu vartoti šią terminologiją, reikalauja išpirkimo. O paprasčiau sakant, veikti reikia stengtis gerumu, be pykčio, nežiūrint į užgauliojimus, įžeidimus, daromas kliūtis ir tokiu būdu transformuoti visą griaunamąją energiją į perkeičiančią ir kuriančią.

Aš manau, jeigu Rusijai yra skirta ypatinga reikšmė artimiausioje ateityje, tai greičiau bus kaip galimybė. Kaip mes ja pasinaudosime - tai jau lieka atviru klausimu. Apie tai, beje straipsnyje ir kalbama, ir šioje vietoje aš taip pat sutinku su autoriais".

Pavelas Malachovas, oficialus Teosofų bendruomenės
Prezidento atstovas Rusijos teritorijoje"Parašyta patriotiškai ir su patosu. Stilius, tinkantis mokytojui-agitatoriui. Norėtųsi tikėti, kad viskas kas parašyta, eina iš širdies. Sutikčiau su 50% procentų to kas parašyta. Patrauklus judėjimo pavadinimas: tarptautinis Visuomeninis Judėjimas "UŽ DOROVĘ!".

Bendra tarp tų, kurie ruošė straipsnį (matyt, išreiškiant šio judėjimo dalyvių nuomonę) ir mano pasaulio suvokimo, yra išdėstyta šioje esminėje straipsnio frazėje:

"Jeigu vartotojiškoje visuomenėje valdžia visomis išgalėmis stengiasi laikyti žmonių mases paklusniomis, seka paskui politinę konjunktūrą, kovoja dėl valdžios, perka pareigas ir kuria korupciją, tai naujoje visuomenėje vadovaujančias pareigas užims geriausi tautos atstovai, pasižymintys aukštomis moralinėmis savybėmis". Aš už tokią DOROVĘ. Visa kita - mūsų kasdienybės darbiniai klausimai.

Liudmila G.


"Pasistengsiu aprašyti atsiliepimus pažįstamų, kurie nėra Judėjimo dalyviai. Pirmiausia ką sako, pamatę brošiūrą, jog tai - kažkokia sekta. Vėliau, pradėjus skaityti, jų susidomėjimas auga. Jaunimas visko iš eilės neskaito. Pradžioje skyrių pavadinimus viršuje, apačioje, įstrižai. Galų gale, pabaigoje nebesupranta ir klausia ką daryti? Pasiūlė ryškesniu šriftu išskirti tokias išvadas:

Pirmas žingsnis - padarytos klaidos suvokimas ir atgaila...

Antras žingsnis - tvirtai nuspręsti nekartoti praeities klaidų.

Trečiasis - saugoti vidinę ramybę ir orumą..."

Su meile ir dėkingumu, Larisa


"Netikėtą atsiliepimą į straipsnį gavau iš savo vyro. Vienas žmogus pastebėjo pas jį esančią mūsų Judėjimo brošiūrą "Kelias į Naują Pasaulį", susidomėjęs ją perskaitė. Vėliau jiedu diskutavo bei aptarė perskaitytą straipsnį. Ir šis žmogus pasakė, kad Rusijai reikia tokio aukšto dvasingumo Valdovo, koks buvo Caras Nikolajus Antrasis.

Dar vieną trumpą atsiliepimą gavau iš savo pažįstamos.

Ji pasakiusi, jog sutinka su tuo, kas išdėstyta straipsnyje ir atgailos tema jai yra pažįstama. Daug metų dėl šeimyninių aplinkybių teko gyventi užsienyje, bet ji buvo priversta grįžti į Tėvynę.

Prisiminė, kad maždaug prieš penkerius metus ji ir jos pažįstami dalyvavo maldavimuose, skirtuose atminti žvėriškai nužudytą caro šeimą, imperatorių Nikolajų II ir Šventosios Šeimos žygdarbį. Rusų pravoslavų bažnyčios Maskvos patriarchatas vykdė maldavimus užsienyje. Ji, taip pat dar keletas žmonių, su kunigu, atgailavo dėl šios baisios klaidos, kurią mes padarėme prieš 100 metų.

Ji taip pat prisiminė vieno iš šventiko žodžius, kurie jai įsiminė ilgam: "Pakaks rūpintis tik savo pilvu, pakaks galvoti tik apie tai kaip prasimaitinti ir prikimšti savo pilvą!". Jis tiesiog šaukė, bet ne tiek šaukė, kiek bandė prisibelsti į tų, kurie girdėjo šiuos žodžius, širdis".

Natalija, Čeboksarai


"Aš iš viso esu šone nuo visų politinių procesų. Revoliucijos - tai nesąmonė. Ir taip yra blogai, o dar revoliucijos - tai visiška nesąmonė. Aš noriu dirbti ir kurti, o kovoti ar kariauti visiškai nenoriu".

Eduardas, Kemerovas


"Taip, visa tai yra tiesa. Reikia skaityti ir galvoti. ne pykti, kad viskas yra blogai, o galvoti, kaip teisingai reikėtų panaudoti mūsų mintis, darbus, kaip vėl nepridaryti klaidų...".

Tatjana, Lesnoj


'Kelias į Naują Pasaulį': visuomenės reakcija

"Perskaičiau jūsų straipsnį. Jis mane giliai sujaudino.

Aš manau, kad žmonės Europoje nenori Karo, tačiau, yra žmonių, kurie finansuoja konfliktus ir stengiasi destabilizuoti situaciją pasaulyje. Jie tai padarė 1818, 1917 ir 1945 (Borisas savo laiške nepaaiškino kodės jis paminėjo būtent šias datas; red. pastaba). Jie buvo nubausti, bet šis nedidelis būrelis žmonių visada atveda pasaulį iki karo. Manau, kad tai jums taip pat yra žinoma. Jie buvo nubausti, bet juos reikia bausti dar griežčiau. Man gaila jūsų, taip pat ir žmonių, kurie žūsta dėl nieko".

            Su pagarba, Borisas, Vokietijos federacinė respublika


"Labai geras straipsnis. Perskaičius, man tapo daug ramiau. Kai už lango girdima kanonada ir tu žinai, kad ši naktis gali būti paskutinė, būtent tai tu nori išgirsti iš mūsų vadovų - supratimą, ir būtinai atgailą už jų padarytas klaidas. Taikos visoms tautoms!!!"

Margarita, Ukraina


"Straipsnis sudarė teigiamą įspūdį. Gerbiu žmones, kurie nors kažką daro šia kryptimi. Tai geras tikslas. Nors ne viskas straipsnyje man buvo aišku".

Atsiliepimas iš Murmansko


"Įspūdis perskaičius straipsnį - pozityvus. Sutinku, kad Rusija turi ypatingą misiją. Negaliu spręsti dėl išdėstytų istorinių faktų, nežinau ar taip viskas buvo. Šis straipsnis žmonėms naudingas. Palaikau dorovės idėją".

Atsiliepimas iš Murmansko


"Mano pažįstami ir draugai skirtingai reaguoja į straipsnį: vieni tyli, kai kurie sako, kad neturėjo laiko perskaityti (netikiu). Bet keletas atsiliepimų pradžiugino. Trys moterys pasakė, kad straipsnį jos suprato, priėmė ir su juo sutinka. O, štai ketvirtoji moteris mane labai nustebino. Ji pasakė, jog apie tai kalbama per televiziją. Labai (!) nustebusi paklausiau, kokius kanalus ji žiūrinti. Ji atsakė - įvairius kanalus. Aš manau, jeigu žmogus neturi išankstinio nusistatymo, ir straipsnis, ir televizija tik patvirtina jos realybės suvokimą, tai galbūt nėra jau taip blogai rusiškoje televizijoje! Kaip norėtųsi tuo tikėti! Aš paprašiau ją pasiimti straipsnį su savimi į darbą ir parodyti bendradarbiams. Ji paėmė 10 egz. (dirba vaikų darželyje)".

Tatjana, Maskva


Kaip matome, žmonių, nesusijusių su Judėjimu, tarpe straipsnis sukelia įvairias reakcijas: vieniems - nesupratimo ir atmetimo, kitiems pritarimo ir noro, kad pasaulis keistųsi ir taptų vis doresnis.

Viskas priklauso nuo skaitančiojo straipsnį sąmonės lygio, ir priklausomai nuo jo, arba per masinės sąmonės debesis jam šmėkštels vilties spindulėlis, arba priešingai, viską dar labiau apgaubs sutemos... Kiekvienas teigiamas atsiliepimas - tai galimybė pačiam žmogui ir šaliai, ir Pasauliui. Tai žingsnis į Naują Pasaulį, į naują sąmonę. Iš tiesų, kiekvienas toks nedidelis vieno žmogaus žingsnelis - tai didžiulis žingsnis visai žmonijai.

'Kelias į Naują Pasaulį': visuomenės reakcija