Atsiliepimai į straipsnį "Kelias į Naują Pasaulį"

Atsiliepimai į straipsnį 'Kelias į Naują Pasaulį'

Brangūs draugai!

Gavome daug atsiliepimų į straipsnį "Kelias į Naują Pasaulį. Kas gali išgelbėti Rusiją ir pasaulį?" nuo mūsų Judėjimo dalyvių. Socialiniuose tinkluose lankytojai palieka savo komentarus. Tai parodo, kad iškeltas klausimas palietė jautrią stygą ir sulaukė atliepimo.

Mes dėkojame visiems atsiliepusiems ir publikuojame kai kuriuo pasisakymus.

Su didžiuliu įkvėpimu perskaičiau straipsnį "Kelias į Naują Pasaulį. Kas gali išgelbėti Rusiją ir visą pasaulį?".

Kiekvienas šio kreipimosi žodis man skamba kaip aliarmo signalas! Būtent taip aš galvoju ir jaučiu. Dėkoju Jums! Aš jaučiu didžiulį dėkingumą už gilų situacijos matymą, už drąsą, už sąžiningumą.

Ryšium su tuo, kas Jūsų buvo išdėstyta straipsnyje, norėčiau pasidalinti kai kuriomis mintimis.

1. Apie atgailą.

Mano atrodo, kad didžiąja savo dalimi Rusijos liaudis pripažino, jog 1918 metų liepos mėnesį buvo įvykdytas siaubingas nusikaltimas, žvėriškos Nikolajaus II šeimos žudynės, ir pasibaisėjo, kai buvo atskleisti žudynių faktai.

Bet kodėl neįvyko tikra atgaila? Kodėl šiuolaikiniams žmonėms taip sunku pajusti savo bendrystę su šiuo nusikaltimu? Todėl, kad iki pat šiol akcentai yra sudėlioti ne ant tikrųjų priežasčių, o ant pasekmių. Žmogžudystė įvyko beveik po pusantrų metų nuo sosto atsisakymo. O kas vyko iki atsisakymo?

Išdavystė ir savų vertybių atsisakymas! Štai kur yra priežastis, kurios mes užsispyrusiai nenorime matyti. Pradžioje niekšišką išdavystę įvykdė artimiausia aplinka. Faktiškai artimiausi generolai, suokalbyje su vyriausybės nariais, apgaule įkalino Vyriausiąjį ginkluotųjų pajėgų vadą, atėmę jam galimybę eiti savo tiesiogines pareigas - valdyti šalį ir armiją. O tai įvyko karo metu! Prieš lemiamą puolimą! Iš V. Čerčilio ir kitų šaltinių mes žinome, kad Rusija šiame kare ėjo link pergalės. Kaip galima vertinti šios išdavystės mastą? Įsivaizduokite minutėlei, kas būtų, jeigu kažkas panašaus būtų įvykę prieš mūšį ties Stalingradu? Kaip tai būtų įvertinta tautos?

O ką tauta? Nuo senų senovės rusų žmonės atiduodavo savo gyvybes "už Tikėjimą, Carą ir Tėvynę", nes šie trys pagrindiniai prioritetai sudarė tautos šerdį. Iki to laiko tauta Tikėjimą jau prarado, atsisakė ir caro, dalis persiėmė madingomis revoliucinėmis idėjomis ir lozungu "Šalin rusišką monarchiją", dalis bijojo, dalis plaukė pasroviui. Atsisakė net bažnyčia. Juk nuo sosto atsisakymo iki žudynių, kol vyko šeimos persekiojimas, praėjo šiek tiek mažiau nei pusantrų metų. Bet nebuvo tos jėgos, kuri galėjo ištaisyti blogį. Dar ir dabar visuomenės sąmonėje apie caro asmenybę ir jo vaidmenį istorijoje yra tvirtai įsišakniję tikrovės neatitinkantys stereotipai, kurie buvo suformuoti pradžioje tuometinės liberalios propagandos, o vėliau ir to, kaip sovietmečiu buvo traktuojama istorija.

Nenorėdami žinoti tiesos, mes iki šiol linkę viskuo kaltinti imperatorių, primesdami jam neryžtingumą ir silpnumą. Tai, iš esmės, tylus sutikimas su išdavyste, kuri tęsiasi iki pat šiol.

Taigi, tauta neteko Tikėjimo ir caro, ir vos neprarado Tėvynės. Neįsivaizduojamas kančias ir praradimus teko jai iškęsti, kol buvo sukurta nauja stipri, nepriklausoma valstybė.

Bet štai, nepraėjo ir šimtmetis, kaip mes išdavėme ir Tėvynę, atidavę jos suverinitetą už koka-kolą ir mitines vakarietiškas "vertybes". Kaip ir indėnai, mes atidavėme savo šalį suskaldymui ir apiplėšimui už "blizgučius".

O kaip yra dabar? Mes dabar pasitinkame naujus išbandymus. Ar atlaikysime?

Beliko išduoti tik save!

Kuo pasibaigs ši trečioji, rodos, paskutinė galimybė atsikratyti išdavystės karmos?

Štai kodėl toks svarbus Jūsų paraginimas. Iš esmės, tai perspėjimas mums visiems:

"Neišduokite savęs! Neparsiduokite už 30 sidabrinių!"

2. Apie Rusijos misiją.

Tiesiog pritrenkia savo didybe Dieviškasis Sumanymas, kurį įvykdė Aukščiausiosios Jėgos, paruošdami Rusiją jos misijai, kuri turėjo realizuotis dar 20 amžiaus pradžioje...

Beprecedentis artmiausiu žmonijos istorijos laikotarpiu kultūros, mokslo ir valstybės pakilimas XIX amžiaus Rusijoje buvo sąlygotas daugybės aukštų individualybių – genijų ir neeilinių žmonių gimimu visose gyvenimo srityse: rašytojų, poetų, dailininkų, mokslininkų, išradėjų, talentingų karvedžių, valstybės veikėjų, šventųjų. Sumanymą vainikavo aukščiausios asmenybės, turinčios puikų išsilavinimą ir aukštą dorovingumą, atsiradimas valstybės valdovo pozicijoje, be to, apsuptos artimais, tokio pat aukšto dvasingumo, žmonėmis kaip ir jis pats. Visi jie buvo pašaukti pakelti rusų tautos sąmonę į naują lygmenį, kuris padėtų įgyvendinti svarbią Rusijos misiją – naujos socialiai teisingos valstybės ir aukšto dorovingumo, apsišvietusios visuomenės sukūrimą.

Šį sumanymą įgyvendinti nepavyko. Dabar jį turime realizuoti mes, esant surogatinės kultūros, karingos nedorovės ir tamsumo laikais. Yra žinoma, kad esant neišmoktoms karminėms pamokoms, kiekvieną kartą jas tenka mokytis vis sunkesnėmis sąlygomis.

Su meile ir dėkingumu,
Galina Pavlova, Novosibirskas

Po straipsnio perskaitymo sieloje kilo didelis rezonansas, atsiritančių bangų jausmas. Akivaizdus ir dėsningas atpildas už praeities klaidas, kurias padarėmes mes - žmonės, praradę tikėjimą Dievu.

Kiek tai liečia pranašystes apie didžią Rusijos ateitį, turiu abejonių, kadangi susiklosčiusi situacija rodo priešingai: žmonės paniro į rutiną, materialines problemas tiek, kad nebesugeba pajusti ir suprasti nei savo, nei savo šalies tikrosios paskirties, nei, kad Rusijoje galėtų būti kita visuomenė, sukurta dvasinių-dorovinių vertybių pagrindu, o ne materialiniais-egoistiniais vartotojiškais santykiais.

Sunkiausias klausimas - ką reikėtų daryti, kad žmonėse atgimtų Tikėjimas ir būtų realizuoti Dieviškieji gyvenimo kūrimo principai visuose lygmenyse - šeimyniniame, socialiniame, valstybiniame... Keisti save, savo sąmonę ir tikėtis, kad Dieviška Malonė bus išreikšta per tuos, kurie be perstojo darbuojasi bendram labui.

Visiškai sutinku, kad Rusijai dabar reikia pasirinkti ir šis pasirinkimas nulems tolimesnę pasaulio istorijos eigą... Norėtųsi tikėti, kad kievieno atsibudusio pasirinkimai padės išvengti kataklizmų ir tolimesnės degradacijos, o Naujasis Pasaulis gyvens vadovaudamasis Aukščiausiuoju Dorovingumo Įstatymu, atverdamas naujas evoliucinio vystymosi Dieviškame Kelyje perspektyvas, kaip kiekvienam atskirai, taip ir visiems kartu.

Išminties Valdovų Mokymo šviesa patenka tiesiai į širdį, todėl Vilties yra!

Su širdinga padėka T.N. Mikušinai ir visiems jos bendražygiams!
Marina Siomina, Maskva

Atsiliepimai į straipsnį 'Kelias į Naują Pasaulį»

Sunku parinkti žodžius, kad aprašyti jausmus, kurie kilo skaitant straipsnį "Kelias į Naują Pasaulį. Kas gali išgelbėti Rusiją ir Pasaulį?", tai buvo tiesus pataikymas į širdį! Iš atskirų istorinės mozaikos gabalėlių sudėliotas tikrasis šių dienų situacijos vaizdas. Pagrindinių Kosminių Įstatymų žinojimas paaiškina pačią sudėtingiausią painiavą bet kokio amžiaus istorijoje. Jokios panikos, pesimizmo, liūdesio, viskas logiška, paprasta ir aišku.

Šis straipsnis - perspėjimas nekartoti senų klaidų, apie tai, kad atpildas už mūsų veiksmus - neišvengiamas. Neteisingų pasirinkimų suvokimas, atgaila už tai kas padaryta, vienybė aukštų moralinių Dorovės principų pagrindu – štai kas gali išgelbėti Rusiją ir Pasaulį!

Straipsnis labai naudingas ir savalaikiškas ne tik Rusijai, bet ir visiems, gyvenantiems Žemės planetoje...

Šviesos ir Meilės!
Natalija Kosova, Maskva

Didžiulis ačiū už straipsnį "Kelias į Naują Pasaulį!"

Jo dėka, viskas atsistojo į savo vietas, ir situacija pasaulyje įgavo aiškumą, kuris palengvina savos pozicijos ir tolimesnių veiksmų pasirinkimą.

Įkvepia Išmintingas žmonijos mokymas, kartojant situacijas tol, kol bus padarytos teisingos išvados. Tuo pačiu metu kelia susirūpinimą žmonių nežinojimas ir nesuvokimas, jog vyksta mokymas ir, kad pasirinkimus reikia daryti sąmoningai.

Pirmuoju impulsu po straipsnio perskaitymo buvo noras išsiųsti jį visiems pažįstamiems. Tą patį vakarą pasidalinau tekstu su draugėmis, su kuriomis buvau susitikusi, ir labai džiaugiausi, turėdama galimybę išplatinti straipsnį platesniam žmonių ratui.

Didžiausia kliūtimi straipsnio suvokimui, manau bus reinkarnacijos teorijos paminėjimas, kuri yra neįprasta rusiškam mentalitetui, ir labai tikiuosi, jog esamos situacijos pasaulyje matymo logikos grožis privers žmones pažvelgti į viską naujai ir išeiti iš įprastų traktuočių rėmų, o tai bus pirmas žingsnis link teisingų išvadų.

Marina, Rusija, Maskva

Aštrėjant situacijai Rusijoje ir pasaulyje paskutiniu metu atsirado maudžiantis pojūtis... Gal ne viskas jau taip blogai? Į šį klausimą visų pirma reikia atsakyti sau pačiam. Buvo būtina pažvelgti į vykstančių procesų vystymąsi iš įvairių pusių ir straipsnis padeda tai padaryti.

Informacinėje visuomenėje tarpusavio ryšiai tapo tokie artimi, jog į iškilusią situaciją įtraukiamos iš karto visos šalys.

Pasekmės aiškios. Taip gaunasi, iš tikrųjų, jog svarbus yra kiekvieno žmogaus pasirinkimas. Pakanka suvokti atsakomybę.

Istorinės paralelės matomos labai ryškiai ir ne paskutinę rolę vaidina lemtingų Rusijai skaičių reikšmė ir jų mistika.

Daug kas rodo į tai, kad dorovingo pasirinkimo kaina gali būti "ant ribos", bet tai padarius, galima išgelbėti Rusiją ir Pasaulį ir išeiti į naują vystymosi kelią, į kelią, vedantį aukštyn.

Aktualus straipsnis. Norėtųsi, kad jo įsiklausytų kiek galima daugiau skaitytojų.

Maksim, Rusija, Maskva

Dabar yra lemiamas momentas kievieno žmogaus, gyvenančio Žemės planetoje, sielos evoliucijai. Kiekvienas savo širdyje renkasi: amžina ar laikina. Vyksta Šviesos ir tamsos mūšis. Straipsnio informacinė dedamoji man nėra naujiena. Bet jame labai tiksliai nubrėžti orientyrai. Aš skaičiau straipsnį ilgai, apmąstydama. Po to skaitėme kartu su sūnumi, jis uždavinėjo man klausimus. Kai jis klausė, aš labai aiškiai jutau, kad mano viduje vyksta kova tarp dvasinio ir materialaus, aš dariau savo pasirinkimus. Svarbu, kad straipsnį perskaitytų kiek įmanoma daugiau žmonių.

Jelena, Rusija, Maskva