Judėjimo "UŽ DOROVĘ!" dalyviai
Gyvenimo Etikos Universitete

Brangūs draugai!

2014 m. lapkričio 26-29 dienomis Omsko Dvasinio-švietimo Centre "Sirius" įvyko unikalus renginys: Judėjimo "UŽ DOROVĘ!" koordinatorių ir dalyvių susitikimą vainikavo jų studijų Gyvenimo Etikos Universitete pradžia.

Gyvenimo Etikos Universitete

Į bendraminčių susitikimą ir užsiėmimus Universitete atvyko Judėjimo dalyviai iš Baltarusijos, Bulgarijos, Vokietijos, Rusijos, Turkijos. Rusiją atstovavo 12 regionų: Vladimiro, Voronežo srities, Jekaterinburgo, Kemerovo, Maskvos, Novosibirsko, Omsko, Rostovo ant Dono, Sankt-Peterburgo, Tiumenės, Čebarkulio, Čeboksarų.

Užsiėmimai vyko naujoje didžiojoje salėje, pastatytoje prieš 2,5 mėnesio, specialiai susitikimo dalyvių priėmimui. Nors salėje dar nebuvo užbaigta vidinė apdaila, erdvioje patalpoje vyravo tikro mokymosi proceso atmosfera: vyko paskaitos, aptarimai glaudesniame rate, užsiėmimai kundalini-joga. Iš visos širdies dėkojame Dvasinio-švietimo Centro šeimininkei - Jelenai Jefremovai už sąlygų mokytis sudarymą. Taip pat dėkojame komandai, kuri susitikimo dalyvų priėmimui paruošė jaukius kambarius, ruošė skaniausius vegetariškus patiekalus, organizavo svečių sutikimą ir išlydėjimą. Viskas buvo kruopščiai apgalvota, jautėsi svečius pasitinkančios komandos rūpestis ir šiluma.

Svečiai taip pat nesėdėjo be darbo ir bemaž iškart įsitraukė į visus ūkio darbus: plovė grindis, padėdavo ruošiant valgį, dengiant stalus, ir juos sutvarkant po valgio, valė kiemą nuo sniego, kuriuo tomis dienomis gausiai apdovanojo gamta.

Didžioji laiko dalis buvo skirta Gyvenimo Etikos Universiteto paskaitoms.

Užsiėmimus pradėjo Judėjimo dvasinis lyderis Tatjana Nikolajevna Mikušina.

Universiteto dėstytojai klausytojams skaitė tokias paskaitas:

 1. Senovės Išminčių Etika: zoroastrizmo etika, Senovės Kinijos etika (J.J. Iljina),
 2. Senovės Išminčių Etika: budizmo etika (J.J. Iljina),
 3. Keturių apatinių kūnų išvalymas: Septynmatė žmogaus sandara (M.L. Skuratovskaja),
 4. Keturių apatinių kūnų išvalymas: Adekvačios mitybos teorija (M.L. Skuratovskaja),
 5. Dievas ir mokslas: Vanduo kaip energoinformacinė gyvybės matrica (M.L. Skuratovskaja),
 6. Mokymas apie Dievą: Mūsų Dievas - Tėvas-Motina. Ar galima pažinti Dievą? (O.A. Ivanova),
 7. Mokymas apie Dievą: Mokymas apie Dievą "Senojo Mokymo Sūtros" knygoje. Buvimas Dievuje. Dieviškumo jutimas. "Leiskite sau tapti išreikštaisiais Dievais". "Bet kuris darbas, kurį pradėsite bendrai, pasmerktas sėkmei". Dievas ir religija. Rusijos ateitis susijusi su tikrojo Tikėjimo tradicijų grąžinimu į gyvenimą. Dieviškosios Realybės piramidė(O.A. Ivanova),
 8. Karmos Įstatymas: Pinigų energija (Ž.A. Novičeva),
 9. Karmos Įstatymas: Seksualinė energija (Ž.A. Novičeva),
 10. Reinkarnacijos įstatymas: Įvadinė paskaita (Ž.A. Novičeva),
 11. Kosmogenezė ir Dieviškoji Hierarchija. 1 dalis (K.J. Krasnikov),
 12. Pokalbiai apie dorovę pagal Judėjimo dalyvio Kodeksą (J.J. Iljina),
 13. Kundalini-joga (K.J. Krasnikov, D.G. Filatov).

Tokiu būdu, sąvokos: Dievas, reinkarnacija, energija, sąmonė ir kitos, išdėstytos Aukšto Dorovingumo Doktrinoje – klausytojams pradėjo pildytis nauja prasme, o Judėjimo dalyvio Kodekse išdėstyti dorovingumo principai, įgavo praktinį pritaikymą bendroje veikloje, gyvenant kartu. Atmosfera buvo tokia "šilta", lyg būtų susitikę seniai vienas kito nematę broliai ir seserys, kuriuos vienija bendras reikalas – dorovinių pagrindų grąžinimas į visuomenės gyvenimą.

Judėjimo dalyviai turėjo galimybę susipažinti ir pasidalinti patirtimi, mintimis, ateities planais. Žinoma, kiekvienas turėjo savų, kartais sukrečiančių, išspaudžiančių jaudulio ašaras, gyvenimiškų pamokų, paties prieitų išvadų. Žodžiu, tikras mokymasis – Įšventinimų Kelias!

Gyvenimo Etikos Universitete

Susitikimas buvo pažymėtas dar vienu įvykiu.

Ryšium su perėjimu į naują darbą, A.V. Byčkovas paprašė atleisti jį iš užimamų Judėjimo Prezidento pareigų. Lapkričio 30 d. įvykusiame Judėjimo Koordinacinės Tarybos ir Judėjimo Valdybos posėdyje vienbalsiai buvo priimtas sprendimas: nuo 2014 metų gruodžio 1-ios Tarptautinio Visuomeninio Judėjimo "UŽ DOROVĘ!" Prezidentu tampa Jelena Jurjevna Iljina (Novosibirskas).

Tatjanos Nikolajevnos nubrėžta nauja Judėjimo vystymosi kryptis nuteikė visus džiugiai ir tuo pačiu metu iškėlė daugybę klausimų. Tačiau "kelią įveiks einantysis", todėl ir mūsų Judėjimas tęs savo kelionę, pradėdamas naują etapą.

Jūsų dėmesiui siūlome

Tatjanos Nikolajevnos Mikušinos pranešimo
Judėjimo "UŽ DOROVĘ!" dalyviams pagrindines tezes

Gyvenimo Etikos Universitete
 1. Didelis "pliusas" yra tame, kad Judėjimo branduolį sudaro žmonės, susipažinę su Išminties Valdovų Mokymu.
 2. Manau, atėjo laikas ne laikytis nuo Mokymo atokiau, o perimti jį kaip Judėjimo pagrindą.
 3. Didelis privalumas, jog mes turime šį Mokymą.
 4. Mes užėmėme tam tikrą placdarmą – 4000 dalyvių. Dabar reikia įsitvirtinti:
  – nutiesti vertikalius ir horizontalius ryšius,
  – išmokti bendradarbiauti,
  – įgauti bazines žinias.
  Tam skirtas – Gyvenimo Etikos Universitetas.
 5. Pati sąvoka "dorovė (moralė)" gali turėti skirtingą prasmę, priklausomai nuo visuomenės santvarkos, pavyzdžiui: kapitalistinė, socialistinė moralė.
 6. Reikia praturtinti "dorovės" sąvoką Išminties Valdovų Mokymo pagrindais, kad kiekvienam taptų aišku, kodėl reikia būti dorovingu:
  – tai Dievo vyravimas žmonių gyvenime,
  – tai fizinė, psichinė ir dvasinė sveikata,
  – tai tvirta šeima,
  – tai pasaulis be karų ir konfliktų.
  Tai iš esmės naujas požiūris į dorovę.
 7. Nuo kiekvieno iš mūsų priklauso naujos dorovingumo sąvokos prasmės įdiegimas gyvenime.
 8. Mes turime tapti pavyzdžiais ir pademonstruoti dorovingo gyvenimo būdo privalumus.
 9. Visuomeninė santvarka, kuri atitinka naują dorovingumo supratimą,- Bendruomenė.
 10. Bendruomenė ateis iš mūsų širdžių. Ir tai yra tai, ką mes galime padovanoti pasauliui.
 11. Dešimt Kodekso punktų gali tapti naujos visuomenės, naujos visuomeninės santvarkos, gyvavimo principais.
Gyvenimo Etikos Universitete

Mes tikime ir esame įsitikinę, kad naujas Judėjimo kursas atsilieps jo dalyvių širdyse ir duos naujų vaisių.

Gyvenimo Etikos Universiteto Sekretoriatas,
TVJ "UŽ DOROVĘ!" Valdyba