Brangūs draugai!

Situacija pietryčių Ukrainoje tampa vis grėsmingesnė: ten tęsiasi susišaudymai ir žūna taikūs gyventojai. TVJ "UŽ DOROVĘ!" valdyba pasiūlė Judėjimo dalyviams kreiptis į vietos ir kitų šalių politikus, nuo kurių priklauso ir kurie gali daryti įtaką bei pasiekti taikų konflikto sureguliavimą. Savo kreipiniuose siūloma išreikšti reikalavimą tuoj pat sustabdyti kraujo praliejimą Ukrainoje.

Judėjimo Lietuvos skyriaus aktyvas kreipėsi į Lietuvos piliečius su tokio turinio prašymu:


Visi su nerimu stebime įvykius Ukrainoje. Kasdieniai "kruvini" pranešimai apie aukas jau tapo kasdieniu reiškiniu.

Bet ar galime mes į tai žvelgti taip pat ramiai, kaip į eilines naujienas iš užsienio. Įvykiai Ukrainoje pasiekė tokį mastą, kad nebegalime likti tik abejingais stebėtojais.

Kviečiame visus pasirašyti Kreipimąsi į politikus ir visus, kurie gali padėti nukreipti šios situacijos sprendimą taikia linkme.

Šį Kreipimąsi planuojama išsiųsti į LR Prezidentūrą, LR Seimą, LR Vyriausybei ir kitų valstybių institucijoms bei politikams, galintiems padėti spręsti šią problemą.


Kreipimąsi pasirašė 176 žmonės iš Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Rusijos, Graikijos, Gruzijos, Turkijos, Švedijos, Islandijos. Jis buvo išsiųstas:


1. LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei

2. LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei

3. Seimo tarptautinių santykių skyriui

4. LR Vyriausybės Vadovui Algirdui Butkevičiui

5. LR Užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui

6. Rusijos Prezidento Vladimiro Putino admininstracijai

7. Ukrainos Prezidentui Petro Porošenko

8. Ukrainos Radai

9. JAV Prezidento Barack Obama administracijai

Gerbiami politikai!


Šiuo laišku mes kreipiamės į visus, galinčius padėti TAIKIAI sureguliuoti situaciją Ukrainoje!


Kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo užimamos padėties visuomenėje, privalo savo gyvenime pasirinkti - pasirinkti tarp gėrio ir blogio.


Šimtus kartų žmonijos istorijoje buvo momentai, kai akivaizdus gėris ir kova už teisingumą, vėliau parodydavo kitokį savo "veidą". O akivaizdus blogis staiga pasirodydavo besąs ne toks jau ir blogas. Nežinant savo "rytdienos" labai sunku nustatyti, kas gi šiandien iš tikrųjų daroma vardan gėrio.


Labai dažnai, vieni žmonės, net ir būdami visiškai nuoširdūs, elgiasi taip, kaip kitam atrodo visiškai nepriimtina dėl skirtingai suprantamų tų pačių sąvokų. Šimtus kartų istorijoje žmonės, turintys jų manymų vienintelį teisingą gėrio ir blogio supratimą, nenorėdavo sutikti su kitokiu požiūriu. Ir tai ilgainiui nulemdavo konfrontaciją ir priešpriešą, konfliktus tarp asmenybių, pilietinius karus šalies mastu ir pasaulinius karus valstybių lygmenyje. Prievarta visada iššaukia prievartą!


Visa žmonijos vystimosi istorija, tai - lyg vientisa grandinė nepertraukiamų kovų ir karų dėl valdžios, kontrolės ir šio pasaulio turtų. Virtinės žudynių, prievartos, karų, nelaimių ir kančių „vardan gėrio“?


Ir šiandien, dvidešimt pirmajame amžiuje, mūsų pasaulis panašus į parako statinę. Pasaulis, bestovintis ant eilinio Pasaulinio karo slenksčio. Tokiomis sąlygomis pirmiausia ką galime padaryti, tai - ATSISAKYTI PRIEVARTOS bet kokiu pavidalu. Bet koks kovos, neapykantos ar priešiškumo troškimas tikrai nėra Dieviškas jausmas! Kiekvienas mąstantis žmogus, nepriklausomai nuo savo visuomeninės padėties, visų pirma privalo atsisakyti prievartos savo sąmonėje.


Iš žmogaus galima atimti viską, bet neįmanoma iš jo atimti pasirinkimo laisvės! Pasirinkimo laisvė – tai, visų pirma, ATSAKOMYBĖ UŽ PASIRINKIMO PASEKMES! Prievartaujant, kariaujant ir organizuojant revoliucijas neįmanoma pasiekti visuomenės pokyčių. Visuomenės pokyčiai vyksta tiktai SĄMONĖS EVOLIUCIJOS dėka!


Kur link kiekvienas mūsų nukreipiame savo sąmonės tėkmę, ten ir vyksta situacijos pokyčiai. Todėl, gerbiami politikai, kiekvieną kartą, prieš pasirinkdami – stabtelėkite minutėlei ir susimąstykite, KUR Jūs nukreipiate savo sąmonę. Šimtus kartų žmonijos istorijoje jau yra buvę, kai vienos nekokybiškos minties, gimusios kažkieno sąmonėje, pasekme tapdavo milijoninės žmonių gyvybių aukos.


Jeigu kiekvienas mūsų, tiesiog čia ir dabar, šią minutę, savo sąmonėje atsisakysime bet kokios kovos, prievartos ir priešiškumo išraiškos, tai visa konfrontacija ir karai visiems laikams išnyks nuo žemės paviršiaus!


Šiuo metu Ukrainos teritorijoje žūsta šimtai žmonių, taikių piliečių ir vaikų. Žūsta kažkieno sūnūs, vyrai, tėvai, dukterys ir motinos, broliai ir seserys.


Žmogus nežino savo rytojaus, bet kiekvienas mūsų kasdieną renkamės. Laikas parodys kaip šie pasirinkimai atsilieps kiekvieno mūsų ir šalies likimams. Todėl, gerbiami politikai, kai renkatės agresijos ir prievartos pusę, nesistebėkite tuo, kad ir Jums sugrįžta tokia pati agresija. Prievarta visuomet iššaukia tiktai prievartą!


Mes kreipiamės į visus, nuo kurių priklauso situacijos Ukrainoje sureguliavimas, į tuos, kurie gali padėti TAIKIAI sureguliuoti konfliktą. Vardan savo vaikų, vardan savo tėvų ir motinų, vardan savo artimųjų – SUSTABDYKITE KONFRONTACIJĄ, SUSTABDYKITE KRAUJO PRALIEJIMĄ UKRAINOJE! Parodykite humaniškumą! Parodykite savo, kaip politikų, išmintį!

2014.06.24 d.

2014.07.29d. duomenimis tokius ar panašius Kreipimusis išsiuntė 2202 žmonės iš 332 miestų ir 32 šalių (Australija, Austrija, Armėnija, Baltarusija, Bulgarija, Didžioji Britanija, Vokietija, Graikija, Izraelis, Islandija, Kazachstanas, Kanada, Latvija, Lietuva, Moldavija, Nyderlandai, Jungtiniai Arabų Emyratai, Lenkija, Portugalija, Rusija, Slovėnija, JAV, Tadžikistanas, Turkija, Uzbekistanas, Ukraina, Suomija, Čekija, Šveicarija, Švedija, Estija).Чувство братства сильнее любой политики