Maskvoje įvyko Pirmasis
Tarptautinio Visuomeninio Judėjimo "UŽ DOROVĘ!"
dalyvių Suvažiavimas

2014 metų gegužės 24 d. Maskvoje, viešbučio "Kosmos" koncertų salėje įvyko Pirmasis Tarptautinio Visuomeninio Judėjimo "UŽ DOROVĘ!" dalyvių Suvažiavimas»

Į Suvažiavimą atvyko 522 atstovai iš 16 pasaulio valstybių: Austrijos, Armėnijos, Baltarusijos, Bulgarijos, Vokietijos, Kazachstano, Latvijos, Lietuvos, Monako, Lenkijos, Rusijos, JAV, Turkijos, Ukrainos, Čekijos ir Estijos.

Dar likus nemažai laiko iki renginio pradžios, foje jau vyravo šventinė atmosfera, kuriama klasikinės muzikos garsų ir administratorių bei registratorių draugiškumu. Skirtingose foje vietose stovėjo stalai su Leidybos namų "SiriuS" produkcija - knygomis ir diskais, o taip pat su Judėjimo simbolika. Čia buvo galima įsigyti pirmąjį leidinio «TVJ "UŽ DOROVĘ!" žinios» numerį, baltai-žydras juosteles, skrajutes, ženkliukus, marškinėlius, rankų darbo lelijas.


Nuskambėjo paskutinis pakvietimas į salę, į sceną išėjo vedantieji Irina Kuznecova ir Oleg Tomaily, paskelbę Judėjimo Prezidento pasirodymą scenoje.

Suvažiavimą atidarė Judėjimo "UŽ DOROVĘ!" Prezidentas Andrej Valerjevič Byčkov (Sankt-Peterburgas). Skambant iškilmingam kompozitoriaus E. Elgar maršui Nr.1 "Vilties ir Šlovės Žemė", į salę buvo įnešta Judėjimo vėliava.


Savo kalboje A.V. Byčkov papsakojo kodėl iškilo ir kokia svarbi šiuo metu Judėjimo "UŽ DOROVĘ!" idėja. Prezidentas kreipėsi į suvažiavimo dalyvius: Jei mes veiksime bendrai, sutartinai, jei mes – kiekvienas mūsų – kiekvieną dieną rinksimės dorovingumą, tai dorovė nustos būti abstrakčia sąvoka ir Dorovės Įstatymas taps natūraliu mūsų gyvenimo poreikiu.


Pirmoje Suvažiavimo dalyje taip pat kalbėjo:


– TVJ "UŽ DOROVĘ!" Koordinacinės Tarybos narys Albina Kasimova papasakojo apie Judėjimo simboliką,
– profesorius, pedagogikos mokslų daktaras Marina Leonidovna Skuratovaskaja pateikė ataskaitą "Mokslas ir Dorovė".
– Leidinio «TVJ "UŽ DOROVĘ!" žinios» vyriausiasis redaktorius Jelena Iljina skaitė pranešimą "Dorovės įstatymų vienybė pasaulio religijose ir mokymuose".


Pirmoji Suvažiavimo dalis pasibaigė Judėjimo dalyvio Kodekso skaitymu. Balsų choras, tariantis kiekvieną Kodekso punktą, skambėjo lyg galingas Žemės Tautos balsas. Tautos, prisiekiančios ištikimybę savo Sąžinei.

Antrąją dalį atidarė TVJ Koordinacinės Tarybos nariai Žanna Novičieva ir Albina Kasimova su pasakojimu apie Judėjimo simbolikos dalinimo akcijas. Jos pranešė apie tai, kad akcijos įvyko keliuose miestuose skirtingose šalyse ir perskaitė instrukciją kaip tokius renginius reikėtų vesti.

Ant scenos buvo pakviesti Sirius-Centrų atstovai: Aliona Doščanova iš Čeliabinsko, Liudmila Škliarevskaja iš Maskvos, Peteris ir Mundra iš Latvijos. Jie pasidalino savo įspūdžiais apie įvykdytas akcijas.


Po to buvo sveikinami visi Suvažiavimo dalyviai. Vedantieji skaitė Rusijos sritis, iš kurių buvo atvykę žmonės, ir visa salė sveikino juos aplodismentais. Kai kurių sričių gyventojai sėdėjo skirtingose salės vietose, ir buvo matyti, kad jiems džiugu matyti vieniems kitus. Kitų šalių buvo paeiliui kviečiamos ant scenos, kur Judėjimo Prezidentas įteikdavo jiems TVJ "UŽ DOROVĘ!" vėliavas. Gausiausia delegacija atvyko iš Ukrainos. Kai ukrainiečiai pakilo ant scenos, visa salė atsistojo, griausmingomis ovacijomis išreikšdama savo palaikymą ir solidarumą su Ukrainos gyventojais.


Atvyko gausios delegacijos iš Latvijos ir Lietuvos. Iš kitų šalių atvyko po 1-2 žmones. Salė garsiais aplodismentais sveikino kiekvieną delegaciją, kiekvieną žmogų, kuris surado laiko, pinigų, o kartais demonstravo ir tikrą ryžtą, kad atvykti į Suvažiavimą ir apsijungti su vienminčiais. Salėje jautėsi galinga vidinė jėga ir vienybė.


Dalyviai turėjo galimybę pamatyti vieni kitus ir susitikti bendraminčius iš savo miesto ar šalies. Taip, pertraukos metu, kai kurie dalyviai atsistojo prie įėjimo į salę su lapuose ranka surašytais skelbimais: "Baltarusija", "Jekaterinburgas" ir kt., kad susitikti su savo tėvynainiais ir ateityje tapti bendražygiais.


Vėliau Suvažiavimo dalyviai pradėjo svarbiausią ir iškilmingiausią dalį. Prezidentas A.V. Byčkov ir Koordinacinės TVJ "UŽ DOROVĘ!" Tarybos narys A.A. Kasimova perskaitė Kreipimąsi į JTO Generalinį Sekretorių ir šalių - Suvažiavimo dalyvių, vadovus, kuriame Suvažiavimo dalyviai pakvietė JTO ir valstybių vadovus padėti skleisti tikruosius dorovinius ir dvasinius principus. Šie principai jau paskelbti JT Generalinės Asamblėjos priimtoje Viruotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir įtvirtinti visų šalių Konstitucijose. Taip pat Suvažiavimo dalyvių Kreipimesi buvo prašoma šalių vadovų, priimant kasdienius sprendimus, susijusius su jų pareigų vykdymu, vadovautis aukščiausiais doroviniais principais ir vertybėmis.


Krepimosi pasirašymas vyko scenoje, kur ant baltomis staltiesėmis apklotų stalų, buvo išdėlioti parašų.Po Kreipimusi pasirašė 485 Suvažiavimo dalyviai. Kreipimosi tekstas buvo išverstas į šalių-dalyvių kalbas ir išsiųstas šių šalių vadovams ir taip pat JTO Generaliniam Sekretoriui.


Trečia Suvažiavimo dalis buvo skirta dvasinio Judėjimo lyderio Tatjanos Nikolajevnos Mikušinos prakalbai.


Savo pasisakymą Tatjana Nikolajevna pradėjo visų Suvažiavimo organizatorių pakvietimu į sceną, ir dideliai salės nuostabai, į sceną įžengė apie 50 žmonių. Beje, į sceną pakilo ne visi, nes dalis jų buvo savo darbo vietose: garso, šviesos, vaizdinės medžiagos valdymo kabinose, foje ir prie įėjimų. Tatjana Nikolajevna, kaip padėkos ženklą, kiekvienam iš organizatorių įteikė po karoliuką, padarytą iš gamtinio akmens.Vėliau Tatjana Nikolajevna atsakė į Suvažiavimo dalyvių klausimus, kurie buvo susiję su judėjimo veikla ateityje, o taip pat neprievartos principo skleidimu visuomenėje. taip pat buvo pateikta keletas pasiūlymų.


Suvažiavimo darbo pabaigoje buvo pademonstruotas filmas-palinkėjimas, kuriame nuskambėjo žodžiai: "Nėra galimybės gulėti ant pečiaus tuo metu, kai priešas užvaldo jūsų žemę, jūsų vaikus ir artimuosius.

- Kiekvienas turi kautis su iliuzinėmis jėgomis už dešimtį!

- Ir vienas gali atsilaikyti tūkstančių spaudimui, jeigu jis - su Dievu!

- Niekas kita šiuo metu susiklosčiusioje situacijoje Žemėje neturi reikšmės, išskyrus viena - jūs privalote

  grąžinti į savo gyvenimus Dievą!

- Bet kokia kaina, net savo gyvybės kaina.

- Aš laiminu jus šiam koviniam žygdarbiui Gyvybės vardan!"


Dėkojame Suvažiavimo rėmėjams ir organizatoriams. Susižavėjimą kelia jų pasiaukojantis triūsas. Daugiau nei 60 žmonių darbavosi kelias savaites dienomis, o kartais ir naktimis, kiekvienas savo darbo vietoje įvykdydamas savo nedidelį žygdarbį tam, kad įvyktų šis iškilmingas renginys.


Mes tikimės, kad Suvažiavimo išdava taps ne tik Kreipimosi į valstybių vadovus pasirašymas. Mes tikime, kad kiekviename, kuris Suvažiavimo metu pajuto, kad daugiau nėra laiko laukti ir "gulinėti ant pečiaus", įsiplieks dvasinio riterio ugnis. Kad kiekvienas užsiims svarbiausiu darbu gyvenime - dorovingumo idėjų platinimu visuomenėje. Kad kiekvienas išeis į savo miesto gatves ir pažindins žmones su Kodeksu, kalbėsis apie dorovę, iškilmingai įteiks baltai-žydras juosteles. Kad kiekvienas, prieš priimdamas sprendimus gyvenime, susimąstys - kiek šis pasirinkimas atitinka dorovingumo principus. Kad kiekvienas aukštai pakels savo deglą ir Šviesos planetoje bus daugiau!