Rusija, Maskva, 2014m. gegužės mėn. 24 d.

Austrijos Respublikos Prezidentui
Armėnijos Respublikos Prezidentui
Baltarusijos Respublikos Prezidentui
Bulgarijos Respublikos Prezidentui
Vokietijos Federacinės Respublikos Prezidentui
Kazachstano Respublikos Prezidentui
Latvijos Respublikos Prezidentui
Lietuvos Respublikos Prezidentei
Lenkijos Respublikos Prezidentui
Rusijos Federacijos Prezidentui
Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentui
Turkijos Respublikos Prezidentui
Ukrainos Prezidentui
Čekijos Respublikos Prezidentui
Estijos Respublikos Prezidentui
Monako Kunigaikštystės Kunigaikščiui
Generaliniam Jungtinių Tautų Organizacijos Sekretoriui

KREIPIMASIS

Gerbiami ponai Prezidentai!

Jūsų Šviesiausioji Didenybe Suverenus Monako Kunigaikšti!

Gerbiamas pone Generalini JTO Sekretoriau!

Į Jus kreipiasi tarptautinio visuomeninio judėjimo „UŽ DOROVĘ!“ Pirmojo suvažiavimo dalyviai iš 16 pasaulio šalių – Austrijos, Armėnijos, Baltarusijos, Bulgarijos. Vokietijos, Kazachstano, Latvijos, Lietuvos, Monako, Lenkijos, Rusijos, JAV, Turkijos, Ukrainos, Čekijos ir Estijos.

Judėjimas „UŽ DOROVĘ!“ įkurtas 2014 m. balandžio mėn. 1 d. grupės Rusijos, Ukrainos ir Latvijos piliečių iniciatyva. Šiuo metu Judėjime užsiregistravę jau daugiau nei 1300 piliečių iš 37 pasaulio šalių.

Judėjimas yra tarptautinė visuomeninė organizacija, turinti centrinę būstinę Maskvoje ir nesiekianti nei komercinių, nei politinių tikslų. Pagrindinis Judėjimo tikslas yra panaudoti pasaulinį dvasinį potencialą ir geriausius žmonijos pasiekimus meno, kultūros, mokslo, technikos srityse, siekiant dorovinių žmonių visuomenės pagrindų atkūrimo, harmoningai besivystančių žmonių ugdymo, doroviniais idealais pagrįsto vaikų ir suaugusiųjų švietimo.

Mes, Judėjimo dalyviai, jaučiame atsakomybę už pasaulio likimą ir manome, jog privalome savo indėliu prisidėti prie dorovinių principų stiprinimo visoje planetoje. Todėl kreipiamės į Jungtines Tautas ir valstybių lyderius, kurie yra nuoširdžiai susirūpinę ateitimi ir yra dorovinių pasirinkimų pavyzdys daugeliui planetos gyventojų.

Mes pareiškiame, kad šiuolaikinė visuomenė yra dvasinėje krizėje ir išvesti iš šios krizės nepajėgs jokia ekonominė, finansinė arba politinė reforma. Vienintelis, kas gali išgelbėti visą žmoniją dabartiniame etape, tai Dvasingumas arba Dorovingumas, kuris yra kiekviename žmoguje. Tai – jo Sąžinė. Žmonės pavargo ir nenori gyventi tarptautinės, religinės, politinės ir ekonominės konfrontacijos sąlygomis. Labai daug žmonių nerimauja dėl katastrofiško dorovingumo smukimo visame civilizuotame pasaulyje.

Mes pasisakome už šeimos vertybes, tradicinės šeimos išsaugojimą ir rūpinimąsi ja.

Mes – už pasaulinę erdvę, laisvą nuo įvairių seksualinių piktnaudžiavimų ir iškrypimų, alkoholio, narkotikų ir rūkymo, terorizmo, prievartos ir nacizmo propagandos.

Mes – už pasaulinę erdvę, laisvą nuo muzikos, filmų, televizijos laidų ir kompiuterinių žaidimų platinimo, kurie ardo vaikų ir ištisų šeimų psichiką bei sveikatą.

Mes – už pasaulinę erdvę, laisvą nuo genetiškai modifikuotų produktų.

Mes kviečiame Jus padėti skleisti tikruosius dorovinius ir dvasinius principus, kurie skelbiami JT Generalinės Asamblėjos priimtoje Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir patvirtinti visų šalių Konstitucijose.

Mes prašome Jūsų, priimant kasdieninius sprendimus, susijusius su Jūsų pareigų vykdymu, vadovautis aukščiausiais doroviniais principais ir vertybėmis.

Bendromis pastangomis paverskime dorovę gyvenimo pamatu! Akivaizdu, jog valstybės, kuriose gyvuos tvirti doroviniai pagrindai, bus pranašesnės socialiniu, ekonominiu ir politiniu atžvilgiu ir tai suteiks joms galimybes klestėjimui ir visuotinės gerovės augimui.

Su gilia pagarba –
TVJ „UŽ GEROVĘ!“ Prezidentas A. V. ByčkovKreipimąsi pasirašė 485 žmonės.
Pasirašyti lapai saugomi TVJ „UŽ DOROVĘ!“ centrinėje būstinėje.
Adresas: 109012 Rusija, Maskva, Iljinkos g. 4, 4-ta laiptinė, biuras 23, p/d 32
TVJ „ UŽ DOROVĘ!“
http://www.z-n.center, ,e-mail : info@z-n.center.