Vaikų gynimo dienai

Kokia ateitis laukia mūsų vaikų?

"Gyvenimo gėlės", "mūsų ateitis" – šios frazės paprastai skamba, kai kalbama apie vaikus. O kokia ateitis laukia mūsų „gyvenimo gėlių“? Akivaizdu, kad jų ateitis priklauso nuo to, kokius pagrindus, mes suaugusieji, padėsime jau šiandien. Mūsų vaikai, kaip palikimą, gali gauti geras šeimos tradicijas, gražius parkus, ekologiškai švarius gyvenamuosius būstus, švarų vandenį šaltiniuose, kurio nereikia pirkti buteliuose ir t.t. O gali gauti surogatus su genetiškai modifikuotais organizmais, po kurių vartojimo vėliau patys neturės vaikų, gaus sugriautus šeimos pagrindus ir planetą, užverstą šiukšlynais...

.

Žmonija dabar primena žmogų, stovintį ant bedugnės krašto. Apsvaigintas garsios muzikos, kuri primena skeliamojo kūjo garsą, susirūpinęs, kaip įsigyti naują brangų žaisliuką, jis pakėlęs koją sekančiam žingsniui. Kur žengti – į bedugnę? Ar laiku atsikvošėti? Jis jau nebeskiria, kokie jo pasirinkimai veda į tai, kad ateitis iš viso būtų, o kokie tiesiog jį sunaikins. Ta ateitis, galbūt ir bus, bet jau be jo paties ir be jo vaikų.

Kokia situacija dabar susidariusi planetoje ir ką mes galime padaryti, kad mūsų vaikai turėtų ateitį? Šiems klausimams skirtas pedagogikos mokslų daktarės, profesorės M.L. Skuratovskaja pranešimas "Mokslas ir dorovė". Šį pranešimą Marina Leonidovna skaitė 2014 m. gegužės 24 d., Maskvoje, Pirmajame Tarptautinio Visuomeninio Judėjimo „UŽ DOROVĘ!“ suvažiavime. Mūsų visuomeninė organizacija Dvasinio švietimo centras "Sirius" yra TVJ "UŽ DOROVĘ!" steigėjas


Mokslas ir dorovė

Dorovė ir mokslas – kas gi čia bendro? Kas suartina šias dvi skirtingas sąvokas? Pasirodo, šiuo metu, kada moksliniai tyrimai mums padeda prasiskverbti į kosmoso platybes, atverti langą į elementariųjų dalelių mikropasaulį, atspėti žmogaus genomo mįslę, klausimas "ką duoda moksliniai tyrimai pasauliui?" sprendžiamas tik iš dorovės pozicijų. Būtent doroviniai principai (arba jų nebuvimas) sąlygoja ar mokslo pasiekimai bus panaudoti visų gyvenančiųjų gerovei, ar atneš bėdas ir mirtį. Taip jau atsitiko, atradus atominę energiją: atominės elektrinės, gaminančios elektros energiją ir atominės bombos, naikinančios visą ką gyvą. Lygiai taip pat ir dabar. Mes pakalbėsim tik apie du mokslinius tyrimus: vienas jų susijęs su maisto produktais, kuriuos mes kiekvieną dieną perkame parduotuvėse, o kitas – su mūsų vaikais, jų ateitimi. O visumoje – su žemės civilizacijos ateitimi.

Žmogaus genomo paslapties atskleidimas, jo iššifravimas yra vienas svarbiausių biologijos mokslų pasiekimų. Ir šis atradimas tapo genų inžinerijos pagrindu. Genų inžinerijos vystymasis, lengvabūdiškas įsiveržimas į gyvų organizmų genetinį aparatą, privedė prie genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) sukūrimo ir jų panaudojimo genetiškai modifikuotų maisto produktų gamybai.

Kas tai yra - genetiškai modifikuoti organizmai (GMO) ir ką duoda žmonijai GMO produktai?

Genetiškai modifikuoti organizmai (GMO) – tai nauji organizmai, sukurti dirbtinai, įdiegiant vieną ar keletą kitos gyvūnų ir augalų rūšies arba klasės genų tam, kad išgauti naujas savybes. Pavyzdžiui išrasti augalus, kurie atsparūs šalnoms arba vabzdžiams, arba pesticidams ir t.t. Tačiau, kaip yra žinoma, skirtingos rūšys Žemėje natūraliomis sąlygomis kryžmintis negali. Atskiri galimi tokio susikryžminimo atvejai, pavyzdžiui, arklio su asilu, duoda palikuonis, nesugebančius toliau daugintis.

GMO, suformuoti prievarta jungiant įvairių rūšių augalų genus, gali atvesti prie praktiškai visų gyvų organizmų nevaisingumo ir kaip pasekmės, ryškaus biologinės įvairovės sumažėjimo ir biosferos sugriovimo.

Dirbtinis svetimų genų įdiegimas genetiškai modifikuotus augalus paverčia nevaisingais. Jie neduoda derliaus. O jei transgeninio augalo dulkelės patenka ant normalių augalų, tai jo transgeninės sėklos sugebės duoti tik vieną derlių, antro jau nebus. Šio derliaus augalai taip pat taps nevaisingi ir palaipsniui išnyks. Toliau reakcija plinta domino principu: derlinga žemė, po kurio laiko, gali pavirsti nederlinga dykuma. Taip GMO žudo žemes, kurios tūkstančius metų maitino žmones.

Be to, vabzdžiai, kurie nutupia ant transgeninių augalų ir maitinasi jų žiedadulkėmis ar pačiais augalais, taip pat nustoja daugintis ir išnyksta. Dabar tai vyksta su bitėmis, kamanėmis, drugeliais. Prasideda jų išnykimas.

Taip augalai ir vabzdžiai tampa lengvabūdiškos genų inžinerijos aukomis. O kaip gi žmonės? Mus pastoviai įtikinėja absoliučiu genetiškai modifikuotų produktų nekenksmingumu. Ar tikrai yra taip?

Pirmuosius transgeninius produktus dar 80-tųjų metų pabaigoje JAV-ose pagamino buvusi karinė chemijos kompanija „Monsanto“. Ši kompanija gamindavo nuodus, kuriais nuodijo Vietnamo žemę, karo su Amerika metu, tam, kad išnaikinti tropinių miškų, kuriuose būdavo partizanai, augmeniją. Iki pat šiol šiose vietovėse gyvena žmonės ir jiems gimsta vaikai su daugybe patologijų. Pasibaigus karui, kompanija „Monsanto“ ėmė gaminti GMO produktus, atsparius nuodingiesiems chemikalams. Lyg ir gera pradžia. Tačiau besivaikydama pelno, kompanija ne tik nesiėmė rimtų tyrimų, siekiant nustatyti kokią įtaką daro GMO produkai žmogaus sveikatai, bet netgi įvairiausiais būdais trukdė tokiems tyrimams bet kuriame pasaulio kampelyje. O ši įtaka manoma yra baisesnė, nei atominio ginklo panaudojimo pasekmės.

Pati kompanija „Monsanto“ pareiškė, kad po 10-15 metų visos sėklos planetoje bus transgeninės (prisiminkime, kad jos nesugeba duoti derliaus). Tokioje situacijoje transgeninių sėklų gamintojai gali sukelti badą bet kuriame pasaulio taške, paprasčiausiai atsisakydami tai šaliai parduoti sėklas. Bet netgi ne tai, genetiškai modifikuotiems produktams plintant planetoje, yra baisiausia pasekmė.

Naujausi Rusijos, Prancūzijos, Vokietijos, Anglijos ir JAV mokslininkų tyrimai patvirtina didžiulį GMO produktų pavojingumą. Apie tai Atvirame laiške, adresuotame visų šalių vyriausybėms, pareiškė 828 mokslininkai iš 84 pasaulio šalių dar 2000-taisiais metais. Tai ir imuniteto susilpnėjimas, ir stipri vidinių organų patologija, alerginės reakcijos, išsivystančios net iki mirtinų atvejų, onkologiniai susirgimai, sergančiųjų diabetu ir nutukimu skaičiaus didėjimas. Tai mes ir matome JAV-ose, kurių daliai tenka didžioji dalis gaminamų GMO produktų.

Vokietijos mokslininkai nurodė, jog transgenai buvo aptikti ne tik gyvūnų, kuriems pašarui buvo duodami GMO-soja, patelių, bet ir jų palikuonių organizmų įvairiuose organuose. Irinos Valentinovnos Jermakovos atliktų tyrimų metu, daugiau nei pusė peliukų mirdavo, nes buvo negyvybingi. O 40 procentų išgyvenusiųjų buvo gerokai mažesni pagal dydį ir svorį už savo bendraamžius. Ir visi išgyvenusieji buvo bevaisiai.

Pagal savo fiziologiją, žmogus taip pat priklauso aukštesniųjų žinduolių būriui, todėl transgeniniai produktai jį veikia analogiškai. Jeigu tas pats nutiks su žmonėmis, tai jau po 20 metų mūsų šalies gyventojų skaičius ženkliai sumažės, o dar po 20 metų jų praktiškai nebeliks. Štai todėl GMO - tai ginklas. Vartodami juos maistui, žmonės sirgs ir mirs, o palikuonys taps bevaisiais. Faktiškai tai veda vienos ar kitos šalies gyventojų išmirimo link. Dar 2004 metais vienas iš NATO komitetų "Mokslas už taiką ir saugumą" pareiškė, kad GMO gali būti panaudoti kaip biologinis ginklas.

Jeigu šis ginklas bus plačiai naudojamas Rusijoje, tai mūsų tautos laukia neįtikėtini virsmai, panašūs į tuos, kurie jau vyksta, pavyzdžiui, Vokietijoje. Ten pradėjo gimti didžiulis skaičius... hermafroditų. Ir kai kurie specialistai sieja tai su GM-produktais.

Rusijos gamtos mokslų akademijos akademikas Piotr Petrovič Gariajev tvirtina, kad manipuliavimas genais visada duoda tokias pasekmes: gimsta ligotos būtybės, kurios gyvena trumpai. Jeigu jos, stebuklo dėka, sugebės pastoti nuo savo rūšies atstovų, tai jų vaikai bus dar mažiau gyvybingi. Jų giminė nutrūks jau ties antrąja ar trečiąja karta. Panašu, kad masinė hermafroditų "gamyba" - vienas iš planetos gyventojų skaičiaus mažinimo būdų, kurį taiko "žmonijos kuratoriai" iš "Monsanto" korporacijos. Hermafroditai - tai žmonės, turintys ir moteriškus, ir vyriškus lyties organus. Jie gimdavo visais laikais, bet gimusiųjų skaičius būdavo labai ribotas. O dabar tai tapo vos ne masiniu reiškiniu. Kodėl? Manau, kad su žmonėmis iš tiesų atliekamas globalus eksperimentas, kurį sieju su genetiškai modifikuotais produktais. Vokietijoje jau pasiekta įstatymiškai įteisinti trečiąją lytį.

Ką galima priešpastatyti šiai grėsmei?

Tik dorovės augimą. Dorovingas žmogus niekada nedidins kitų žmonių kančios ar net mirčių, siekdamas asmeninės naudos. Priešingai, jis stengsis padėti jį supantiems žmonėms, augalams, gyvūnams. Banginė genetika ir jos pradininkas P.P. Gariajev tvirtina, kad veikiami sveikos ir palankios informacijos, pažeisti ryšiai geba atsistatyti, o nutrūkusios molekulių grandinės - suaugti. Visa medžiaginė terpė sugrįžta į savo vietas ir išsirikiuoja tiksliai pagal banginį karkasą, kuris supa ir persismelkia per mūsų organizmą.

Produktai, turintys savyje GMO, duoda didžiulį pelną jų gamintojams. Kadangi GMO ir "transgeninių" produktų saugumo tyrimai pagrinde atliekami jų gamintojų lėšomis, tai dažnai šie tyrimai būna nekorektiški ir neobjektyvūs. Galbūt, būtent dėl to, kai kurių mokslininkų perspėjimų "negirdima" arba "nenorima girdėti".

Ekologiškai švarios ir saugios produkcijos gamybos vystymas turėtų tapti prioritetine Rusijos vystymosi kryptimi, kuri yra svarbi mūsų šalies gyventojų, gamtos ir gyvybės visoje planetoje išsaugojimui.

O dabar panagrinėkime kitą dorovės reikšmingumo, atliekant mokslinius tyrimus ir kuriant programas, pavyzdį, kuris liečia mūsų vaikus. Vienu iš tokių "tyrimų" rezultatų tapo projektas-įžvalga "Vaikystė 2030". Jį dar vadina "apokalipsės-įžvalga". Galima būtų ir nekalbėti apie šį varganą projektą, jeigu jis nebūtų radęs palaikymo pačiuose aukščiausiuose valstybės aparato sluoksniuose. Šio projekto vadovas yra Alina Radčenko, užimanti RF Visuomenės rūmų administracijos vadovo postą. Minėtas projektas buvo pateiktas plačiai visuomenei susipažinimui 2010 m. gegužės 31 d. "EKSPO 2010" parodoje, vykusioje Šanchajuje, ir įkūnijo ateities Rusiją. Projekto užsakovas - jaunimo iniciatyvų skatinimo paramos fondas "Mano karta", finansuojamas rėmėjų iš vakarų.

Kokią ateitį Rusijos vaikams paruošė šio projekto kūrėjai? Jie nusprendė, kad tradicinė šeima ir mokykla beviltiškai paseno ir neturėtų užsiimti vaikų auklėjimu ir išsilavinimu. Jų auklėjimu, pagal projektą, turėtų užsiimti metodologai ir suinteresuoti asmenys "įvairiapusėse auklėjamosiose bendruomenėse". Tai išeiviai iš įvairių sektų, formuojantys sąmonę pagal tam tikrą užsakymą. Nusipelnę Rusijos pedagogai iš viso neprileidžiami prie šio projekto realizavimo, nes jie praktikuoja "apribotąją vaikystę": siekia atriboti vaikus nuo blogos įtakos, klaidingų vertybių, nuo narkotikų, nuo visų pavojų.

Toks požiūris, pasak projekto autorių, "naujoje pasaulinėje tvarkoje" yra beviltiškai pasenęs. Jie siūlo mūsų vaikams "kompetentingą vaikystę": vaikas turi pereiti viską, išsivolioti bet kokiame purve, viską išbandyti, įskaitant narkotikus, ir pats "apsispręsti". Tradiciniai mokykliniai dalykai turėtų būti panaikinti. Vaikas su, metodologų pastangų dėka, iškreipta sąmone, turėtų įsisavinti darbą kompiuteriu ir būti juridiškai raštingas. Daugiau jam nieko žinoti nereikia. Giliu projekto vykdytojo p. S.V. Popovo įsitikinimu vaikų net nereikia mokyti rašyti. "Tėvai - tai atgyvena!",- pareiškė jis radijo eteryje ir pasileido į ciniškus samprotavimus apie tai, kaip tėvai stabdo vaiko vystymąsi.

Išlaikius mokyklas, kaip teigiama projekto metodologinėse rekomendacijose, Rusijos vystymasis pakryptų negatyvaus scenarijaus linkme. Todėl projekto autoriai siūlo mums "pozityvų scenarijų": vaikai didžiąją dalį laiko turėtų gyventi "vaikams draugiškuose miestuose". Tai daugiakilometrinės teritorijos (rezervacijos), į kurias įėjimas tėveliams būtų griežtai draudžiamas. Tačiau šiuose miestuose-rezervatuose metodologai, suinteresuoti asmenys ir kiti abejotinos reputacijos cinikai įgytų vaikams neribotą valdžią ir teisę prievarta keisti jų sąmonę bei psichiką.

Vaikus iš šeimų numanoma atiminėti juvenalinių technologijų pagalba. Jau dabar Rusijos įstatymuose atlikti pakeitimai, kurie leidžia atimti bet kurį vaiką iš mylinčių tėvų, prisidengiant išskydusia sąvoka "netinkamas auklėjimas". Projekto rengėjai iš viso netiki tėviška meile, kuri jų nuomone yra " viso labo tik stereotipas".

Ponas S.V. Popov interviu metu tradicinę šeimą pavadino "kalėjimu visiems" ir labai agitavo už "įvairialypių bendro gyvenimo formų vystymą (svečių santuoka, daugiašalė santuoka, įvairiausios auklėjamosios bendruomenės ir t.t.)" (citata iš projekto). Projektas taip pat numato tėvystę įteisinti kaip profesiją. Tam, kad įgyti teisę auklėti savo vaikus, reikėtų pereiti apmokymus, kuriuos vestų tokie kaip p. Popov ir į jį panašūs.

Bet baisiausia yra tai, jog pagal projektą vaikų sąmonės keitimas turėtų pasibaigti mikroschemos-čipo implantavimu į smegenų žievę 2030m. Projekto rengėjai su pasimėgavimu pažymi, kad vidurinės ir aukštosios mokyklos taps nebereikalingos, nes informaciją numatoma "pumpuoti" betarpiškai ir tiesiogiai į galvos smegenų žievę. Šie ciniški eksperimentatoriai laiko galimu įsikišti ir į embrioninį vaisiaus vystymąsi tam, kad "vaikai gimtų su užduotomis charakteristikomis ir ypatumais". Net Hitleris neatliko tokių bandymų su savos šalies vaikais.

Projekto autoriai detaliai pagal metus aprašė kas turi įvykti artimiausiais metais: 2018 metai - "virtuali gyvenimo imitacija", "įrenginys, skirtas informacijos įkrovimui į smegenų žievę", 2020 - "robotas-vaikas", "robotas-auklė", 2030 - "geninė žmogaus modifikacija", "žmogaus čipavimas".

Pramonės ir energetikos ministerija 2007.08.07 d. yra priėmusi įsakymą Nr. 311 "Dėl Rusijos elektronikos pramonės vystymosi iki 2025 m. strategijos patvirtinimo", kuriame tiesiai kalbama apie "elektroninių prietaisų integraciją su bioobjektais". Integracijos terminai šiame įsakyme stebėtinai sutampa su vaikų "čipavimo" terminais, numatytais projekte "Vaikystė 2030". Būtent dėl to, tai kas dabar atrodo kaip fantastinė utopija, 2030 metais gali virsti baisia realybe.

Kuo ciniškesnis projektas, tuo daugiau šansų, kad jį patvirtins. Juk destrukciniai lavinamieji projektai yra gerai apmokami užsienio organizacijų. UNICEF atstovai projekto realizacijai iškėlė privalomą sąlygą: turi būti įvestas įgaliotinio (ombudsmeno), vaiko teisėms ginti, etatas. Kodėl jiems taip prireikė to etato? Įgaliotinis iškviečia vaikus iš pamokų ir aiškina jiems jų teises: kaip juos engia tėvai ir mokytojai, versdami pasikloti savo lovą ir plauti indus, kaip juos paduoti į teismą. Tokia praktika labai plačiai taikoma Maskvos vakariniuose rajonuose. Po tokio „teisių išaiškinimo“ vaikai darosi nevaldomi, atsisako padėti namuose, sakydami, kad jiems už tai nemokama. Metodiškai ir sumaniai statoma siena tarp vaikų ir tėvų.

Pagrindiniai idėjiniai visų šių projektų įkvėpėjai nereikalauja viešumo ir nėra žinomi plačiosioms masėms. Išsikėlę sau vidutinės skubos tikslus (tokius kaip - globalinių resursų kontrolė), jie siekia vieno, bet pakankamai baisaus tikslo – gyventojų skaičiaus sumažinimo. Globalus šios kategorijos asmenų tikslas yra palaipsniškas Žmogaus, kaip gyvybės rūšies, sunaikinimas.

Nereikia būti labai išmintingu, kad suprastum: šio projekto realizavimo pilnu pajėgumu atveju, iš Rusijos turėtų likti tik saujelė biorobotų, valdomų iš „vieningo informacinio centro“. Štai jis – Adolfo Hitlerio svajonės įsikūnijimas. Projekto kūrėjai kuo puikiausiai supranta, kad sugriovus šeimą ir mokyklą, jie galutinai sugriaus mūsų daug iškentusią šalį.

Dievas myli ir saugo Žemę bei žmones, tačiau tik su sąlyga, kad mes nebūsime vos „šilti“ ir abejingi jos likimui bei mūsų vaikų gyvenimams.

UŽ DOROVĘ!


Šaltiniai:

I. GMO tema:
1. Зоны, свободные от ГМО // Под ред. В.Б. Копейкиной. – М.: ГЕОС, 2007. – 106 с.
2. Ермакова И.В. ГМО как тест на зрелость. // «Федерация», №1-3, 2012. – С.15-22.
3. Кузнецов В.В., Куликов А.М., Митрохин И.А., Цыдендамбаев В.Д. Генетически модифицированные организмы и биологическая безопасность // «Экоинформ», №10, 2004.
4. Эндгаль Ф.У. Семена разрушения: тайная подоплека генетических манипуляций. – Изд-во «Нестор-история», 2009.
5. Экология и жизнь. Medicinos mokslų daktarės I.V. Jermakovos tinklapis [Elektroninis resursas] // Skyrius «Мои публикации». – Elektron. duom. – http://www.irina-ermakova.ru/index.php/moi-publikatsii.html.

II. Forsait-projekto tema:
1. Знай правду! PRAVDU.RU [Elektroninis resursas] / Форсайт-проект «Детство 2030» – СМЕРТЬ ПОКОЛЕНИЯ. Необъявленная война, или как завоевать Россию без вторжения войск. – Elektron. duom.: http://pravdu.ru/arhiv/Detstvo_2030_SMERT_POKOLENIYA.htm.
2. Детство. Общественная программа [Elektroninis resursas] / Laikraštis «Мой район» analizuoja visuomeninės programos «Детство» idėjas. – Elektron. duom. – http://detstvo2030.ru/smi-o-proekte/gazeta-moy-rayon-analizirue-1769/.


* * *

Brangūs draugai!
Mes planuojame tęsti medžiagos nagrinėjimą ir, galbūt, parengti konferenciją šiame pranešime nagrinėjamomis temomis.
Jei jūs turite svarbios, įdomios medžiagos, mokslinių tyrimų rezultatų nurodytomis temomis, prašome jus atsiųsti šią medžiagą Tarptautinio Visuomeninio Judėjimo „UŽ DOROVĘ!“ el-pašto adresu: info@z-n.center